Certifikácia kvality služieb

Preukázanie dôveryhodnosti z pohľadu zákazníka a konkurenčná výhoda

Preukázanie dôveryhodnosti z pohľadu zákazníka a konkurenčná výhoda

Čo je to certifikovaná služba?

V rámci overenia kvality služby hodnotí TÜV SÜD Slovakia poskytovanú kvalitu a spoľahlivosť služby, zaobchádzanie s reklamáciami a kvalifikáciu zamestnancov s ohľadom na špecifiká daného odboru z pohľadu zákazníka. Súčasťou je aj overenie dodržiavania všeobecných záväzných právnych predpisov a štandardov relevantných pre poskytovanú službu.

Pre koho je určená táto certifikácia?

 • Ubytovacie a gastronomické zariadenia
 • Kúpele a wellness
 • Cestovné kancelárie a agentúry
 • Ďalšie subjekty cestovného ruchu

Čo potvrdzuje táto Certifikácia?

 • kvalitu a spoľahlivosť služieb
 • splnenie požiadaviek legislatívy
 • kvalifikáciu personálu
 • bezpečnosť

Čo získa prevádzka/firma certifikáciou?

 • certifikát (a oktagon) ako marketingový nástroj
 • odlíšenie od konkurencie / posilnenie pozície na trhu
 • preukázanie dôveryhodnosti z pohľadu zákazníka
 • analýzu a podnety pre zlepšenie / upozornenie na nedostatky
 • potvrdenie o správnosti postupov / zhoda služby s jej vykonaním
 • získanie informácií o legislatíve a jej dodržovaní
 • zvýšenie prestíže u medzinárodnej klientely (celosvetová značka TÜV SÜD)
 • uverejnenie na webových stránkach TÜV SÜD Slovakia
 • vzájomnú spoluprácu v rámci PR aktivít

Získajte viac

Vybrať lokalitu