Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Energetické audity

Nájdite účinnú rovnováhu medzi energetickými nárokmi a spotrebou

Efektívne riadenie systémov využívajúcich energie vedie k významným úsporám nákladov a energií, prípadne môže predĺžiť životnosť zariadení. Audity energií TÜV SÜD sú štúdiou energetickej náročnosti budovy a pomáhajú pri zisťovaní možností pre úspory energií alebo pri zavádzaní programu riadenia energií. Dôkladný energetický audit, ktorý určuje spôsoby, ako znížiť špecifickú spotrebu energií (Specific Energy Consumption - SES), je začiatkom pre realizáciu programu úspešného riadenia energií.

Prvým cieľom energetického auditu je znížiť energetickú náročnosť tam, kde sa energiami plytvá, a zabezpečiť, že toto obmedzenie nenaruší rôzne funkcie. Druhou fázou je zvýšenie efektivity Vášho zariadenia pre konverziu energie. Zavádzame a udržiavame efektívnu rovnováhu medzi ročnými nárokmi budovy na funkčné energie a vlastnú spotrebou za jeden rok.

Energetický audit je možné využiť ako pre priemyselné technické inštalácie, tak pre komerčné / obytné budovy. Energeticky efektívne postupy prispievajú k získavaniu bodov v oblasti energetickej spotreby alebo hodnotiacich systémov pre zelené budovy.


PREHĽAD NAŠICH SLUŽIEB

PORADENSTVO

 • Walk-through audit / predbežný audit / základný audit:
  • Kontrola osvetlenia, klimatizácie, zariadenia pre vykurovanie a ventiláciu, vzduchových kompresorov a akýchkoľvek iných zariadení alebo systémov používajúcich elektrinu
 • Detailné audity energií:

  • Vytvorenie zoznamu konzervačných opatrení, ktoré znížia využitie energií vo Vašej budove a s tým spojené náklady
  • Zistenie a kvantifikácia potenciálu pre úspory pre každé z týchto opatrení, nákladov na investíciu a doby jej návratnosti

VZDELÁVANIE

 • Programy na mieru k zvýšeniu vedomostí o energeticky úsporných postupoch

PRÍNOSY PRE VÁS

 • Vyriešite najzložitejšie otázky spojené s projektom a jeho vplyvom na životné prostredie a identifikujete potenciálne problémy, ktoré so sebou môžu niesť vaše činnosti
 • Nezávislosť TÜV SÜD zaručuje nestrannosť pri výbere opatrení na konzerváciu energií, ktoré maximalizujú návratnosť Vašej investície

Preskúmať

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
White paper

Energy efficiency in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn more

energy efficiency
White paper

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

Energy efficient lighting
White paper

Energy efficient lighting

Understand the key regulations, programs and other considerations for energy efficient lighting.

Learn more

Building Information Modeling
White paper

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

Zobraziť všetky zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa