Energetické audity

Energetické audity

Nájdite účinnú rovnováhu medzi energetickými nárokmi a spotrebou

Nájdite účinnú rovnováhu medzi energetickými nárokmi a spotrebou

Efektívne riadenie systémov využívajúcich energie vedie k významným úsporám nákladov a energií, prípadne môže predĺžiť životnosť zariadení. Audity energií TÜV SÜD sú štúdiou energetickej náročnosti budovy a pomáhajú pri zisťovaní možností pre úspory energií alebo pri zavádzaní programu riadenia energií. Dôkladný energetický audit, ktorý určuje spôsoby, ako znížiť špecifickú spotrebu energií (Specific Energy Consumption - SES), je začiatkom pre realizáciu programu úspešného riadenia energií.

Prvým cieľom energetického auditu je znížiť energetickú náročnosť tam, kde sa energiami plytvá, a zabezpečiť, že toto obmedzenie nenaruší rôzne funkcie. Druhou fázou je zvýšenie efektivity Vášho zariadenia pre konverziu energie. Zavádzame a udržiavame efektívnu rovnováhu medzi ročnými nárokmi budovy na funkčné energie a vlastnú spotrebou za jeden rok.

Energetický audit je možné využiť ako pre priemyselné technické inštalácie, tak pre komerčné / obytné budovy. Energeticky efektívne postupy prispievajú k získavaniu bodov v oblasti energetickej spotreby alebo hodnotiacich systémov pre zelené budovy.


PREHĽAD NAŠICH SLUŽIEB

 • Walk-through audit / predbežný audit / základný audit:
  • Kontrola osvetlenia, klimatizácie, zariadenia pre vykurovanie a ventiláciu, vzduchových kompresorov a akýchkoľvek iných zariadení alebo systémov používajúcich elektrinu
 • Detailné audity energií:

  • Vytvorenie zoznamu konzervačných opatrení, ktoré znížia využitie energií vo Vašej budove a s tým spojené náklady
  • Zistenie a kvantifikácia potenciálu pre úspory pre každé z týchto opatrení, nákladov na investíciu a doby jej návratnosti

VZDELÁVANIE

 • Programy na mieru k zvýšeniu vedomostí o energeticky úsporných postupoch

PRÍNOSY PRE VÁS

 • Vyriešite najzložitejšie otázky spojené s projektom a jeho vplyvom na životné prostredie a identifikujete potenciálne problémy, ktoré so sebou môžu niesť vaše činnosti
 • Nezávislosť TÜV SÜD zaručuje nestrannosť pri výbere opatrení na konzerváciu energií, ktoré maximalizujú návratnosť Vašej investície

Získajte viac

Vybrať lokalitu