Energetická efektívnosť budov

Stavby, ktoré spotrebúvajú menej energie

Stavby, ktoré spotrebúvajú menej energie

Stavba a prevádzka budovy prispievajú k svetovej spotrebe energií až zo 40%. Ide o významné číslo, ak vezmeme do úvahy rastúce ceny energií a vzácnosť fosílnych palív.

Vlády a úrady sa tomuto problému v posledných rokoch venujú a vyvinuli národné a medzinárodné normy pre "zelené budovy" a energetickú efektivitu budov. Všetky subjekty sa musia presvedčiť, či spĺňajú požiadavky týchto noriem - či už sa jedná o obce, projektantov, staviteľov

ponuka Služieb od TÜV SÜD v oblasti efektívneho využitia energie v budovách

Spoločnosť TÜV SÜD disponuje globálnymi tímami odborníkov na bezpečnosť a kvalitu stavieb, ktorí majú vynikajúci prehľad o požiadavkách národných i medzinárodných noriem. Podporí Vás pri ich prijatí prostredníctvom štúdií realizovateľnosti a odborného poradenstva. Služby TÜV SÜD v oblasti efektívneho využitia energie v budovách dopĺňajú komplexné portfólio služieb pre zelené budovy a reality. TÜV SÜD ďalej poskytuje aj kompletné služby pre certifikáciu systémov manažérstva, vďaka ktorým môžete zladiť postupy vo Vašej firme s medzinárodnými normami.

Nejde len o to, ako dosiahnuť zhody s normami, ale oveľa viac o dobré podnikanie. Nezávislé informácie odborníkov presne určia spôsoby, ako znížiť náklady a zvýšiť zisk - a to je pre Vaše podnikanie kľúčové. Poskytujeme rôzne investigatívne štúdie, ktoré analyzujú možnosti výberu dodávateľa energií a ich lepšieho využitia. Naše štúdie energetickej efektívnosti Vám spolu s energetickou simuláciou poskytnú základ pre Vaše manažérske rozhodnutia v oblasti zníženia nákladov na energie. Naša dokumentácia tiež preukáže, že Vám záleží na udržateľnom rozvoji a tým prispeje k dobrej povesti Vašej firmy v realitnom priemysle. Zároveň zvýši aj hodnotu Vašej stavby, ak dôjde k jej predaju.

naša ponuka služieb zahŕňa:

prínosy pre vás

  • Získate objektívne zhodnotenie Vašej budovy a jej prevádzkových nákladov, čím sa zvýši bezpečnosť vašej investície.
  • Získate objektívne a nestranné posúdenie.
  • Dokážete presne určiť potenciálne oblasti pre úsporu energií a prevádzkových nákladov a budete tak vynakladať prostriedky efektívnejšie.
  • Vaša spoločnosť bude v súlade s národnými a medzinárodnými normami pre manažérstvo energií.
  • Budete profitovať zo znalostí a odbornosti.

Získajte viac

Vybrať lokalitu