Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Energetická efektívnosť budov

Stavby, ktoré spotrebúvajú menej energie

Stavba a prevádzka budovy prispievajú k svetovej spotrebe energií až zo 40%. Ide o významné číslo, ak vezmeme do úvahy rastúce ceny energií a vzácnosť fosílnych palív.

Vlády a úrady sa tomuto problému v posledných rokoch venujú a vyvinuli národné a medzinárodné normy pre "zelené budovy" a energetickú efektivitu budov. Všetky subjekty sa musia presvedčiť, či spĺňajú požiadavky týchto noriem - či už sa jedná o obce, projektantov, staviteľov

ponuka Služieb od TÜV SÜD v oblasti efektívneho využitia energie v budovách

Spoločnosť TÜV SÜD disponuje globálnymi tímami odborníkov na bezpečnosť a kvalitu stavieb, ktorí majú vynikajúci prehľad o požiadavkách národných i medzinárodných noriem. Podporí Vás pri ich prijatí prostredníctvom štúdií realizovateľnosti a odborného poradenstva. Služby TÜV SÜD v oblasti efektívneho využitia energie v budovách dopĺňajú komplexné portfólio služieb pre zelené budovy a reality. TÜV SÜD ďalej poskytuje aj kompletné služby pre certifikáciu systémov manažérstva, vďaka ktorým môžete zladiť postupy vo Vašej firme s medzinárodnými normami.

Nejde len o to, ako dosiahnuť zhody s normami, ale oveľa viac o dobré podnikanie. Nezávislé informácie odborníkov presne určia spôsoby, ako znížiť náklady a zvýšiť zisk - a to je pre Vaše podnikanie kľúčové. Poskytujeme rôzne investigatívne štúdie, ktoré analyzujú možnosti výberu dodávateľa energií a ich lepšieho využitia. Naše štúdie energetickej efektívnosti Vám spolu s energetickou simuláciou poskytnú základ pre Vaše manažérske rozhodnutia v oblasti zníženia nákladov na energie. Naša dokumentácia tiež preukáže, že Vám záleží na udržateľnom rozvoji a tým prispeje k dobrej povesti Vašej firmy v realitnom priemysle. Zároveň zvýši aj hodnotu Vašej stavby, ak dôjde k jej predaju.

naša ponuka služieb zahŕňa:

prínosy pre vás

  • Získate objektívne zhodnotenie Vašej budovy a jej prevádzkových nákladov, čím sa zvýši bezpečnosť vašej investície.
  • Získate objektívne a nestranné posúdenie.
  • Dokážete presne určiť potenciálne oblasti pre úsporu energií a prevádzkových nákladov a budete tak vynakladať prostriedky efektívnejšie.
  • Vaša spoločnosť bude v súlade s národnými a medzinárodnými normami pre manažérstvo energií.
  • Budete profitovať zo znalostí a odbornosti.

Preskúmať

content tile
Prípadová štúdia

TÜV SÜD @ IBP- Building Lifecycle Services

Where digitalisation meets performance and sustainability

energy efficiency
White paper

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
White paper

Energy efficiency in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn more

Building Information Modeling
White paper

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

Energy efficient lighting
White paper

Energy efficient lighting

Understand the key regulations, programs and other considerations for energy efficient lighting.

Learn more

Zobraziť všetky zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa