TÜV SÜD SCoRE

TÜV SÜD SCoRE

Premeňte existujúce budovy na trvalo udržateľné priestory

Premeňte existujúce budovy na trvalo udržateľné priestory

Certifikácia trvalej udržateľnosti nehnuteľností SCoRE (Sustainable Certification of Real Estate) je patentovaný systém spoločnosti TÜV SÜD, ktorý slúži k vyhodnocovaniu a zvyšovaniu udržateľnosti jestvujúcich kancelárskych a administratívnych budov. SCoRE obsahuje 150 rôznych kritérií, které sa týkajú týchto oblastí:

 • Energetika (teplo, elektrina)
 • Budovy (koncepčný návrh, plášť budovy, inžinierske služby v oblasti budov)
 • Lokalita (transport, infraštruktúra, image/vlastnosti lokality)
 • Nakladanie s odpadmi
 • Pôda / znečistenie

Od iných hodnotiacich systémov sa SCoRE odlišuje tým, že skúma potenciálne oblasti udržateľnosti, v ktorých je ešte priestor pre zlepšenie, a ktoré sú ekonomicky zaujímavé. Tento potenciál je možné odhaliť napríklad pri modernizácii technického vybavenia, počas vykonávania rekonštrukcie alebo pri eliminácii rizík znečistenia.

Certifikát je rozdelený na dve kategórie - "zlatá" a "strieborná". Po udelení je certifikát platný po dobu troch rokov.


prehľad našich služieb


predbežná kontrola
 • Revízia dokumentov a materiálov
 • Identifikácia kritérií pre dokončenie a odovzdanie stavby (knock-off (KO) criteria)
 • Rozhodnutie, či je certifikácia možná

kontrola na mieste
 • Kontrola majetku piatimi odborníkmi TÜV SÜD v oblastiach efektivity stavieb, stavebných služieb, riadenia, konštrukčného riadenia, environmentálnych technológií, zhodnotenie realít
 • Zaznamenanie všetkých kritérií pre zhodnotenie

hodnotenie
 • Hodnotenie zistených skutočností (Evaluation for Findings)
 • Analýza potenciálnych oblastí udržateľnosti, v ktorých je ešte priestor na zlepšenie, a ktoré sú ekonomicky zaujímavé
 • Výpočet bodov, udelených za všetky kritériá
 • Prezentácia jasnej a podrobnej záverečnej správy zákazníkovi

dodanie certifikátu zákazníkovi
 • Udelenie zlatého alebo strieborného certifikátu

prínosy pre vás

 • Odhalíte potenciál pre udržateľnosť vďaka tomu, že si na spoluprácu vyberiete interdisciplinárnych odborníkov zo spoločnosti TÜV SÜD, ktorí vám poskytnú hĺbkovú analýzu vašich činností
 • Budete profitovať z medzinárodného uznania certifikátov, pretože TÜV SÜD je synonymom pre kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť životného prostredia
 • Vďaka splneniu nárokov trvalo udržateľného rozvoja zaistíte lepšie zhodnotenie vašich budov

Získajte viac

Vybrať lokalitu