Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

TÜV SÜD SCoRE

Premeňte existujúce budovy na trvalo udržateľné priestory

Certifikácia trvalej udržateľnosti nehnuteľností SCoRE (Sustainable Certification of Real Estate) je patentovaný systém spoločnosti TÜV SÜD, ktorý slúži k vyhodnocovaniu a zvyšovaniu udržateľnosti jestvujúcich kancelárskych a administratívnych budov. SCoRE obsahuje 150 rôznych kritérií, které sa týkajú týchto oblastí:

 • Energetika (teplo, elektrina)
 • Budovy (koncepčný návrh, plášť budovy, inžinierske služby v oblasti budov)
 • Lokalita (transport, infraštruktúra, image/vlastnosti lokality)
 • Nakladanie s odpadmi
 • Pôda / znečistenie

Od iných hodnotiacich systémov sa SCoRE odlišuje tým, že skúma potenciálne oblasti udržateľnosti, v ktorých je ešte priestor pre zlepšenie, a ktoré sú ekonomicky zaujímavé. Tento potenciál je možné odhaliť napríklad pri modernizácii technického vybavenia, počas vykonávania rekonštrukcie alebo pri eliminácii rizík znečistenia.

Certifikát je rozdelený na dve kategórie - "zlatá" a "strieborná". Po udelení je certifikát platný po dobu troch rokov.


prehľad našich služieb


predbežná kontrola
 • Revízia dokumentov a materiálov
 • Identifikácia kritérií pre dokončenie a odovzdanie stavby (knock-off (KO) criteria)
 • Rozhodnutie, či je certifikácia možná

kontrola na mieste
 • Kontrola majetku piatimi odborníkmi TÜV SÜD v oblastiach efektivity stavieb, stavebných služieb, riadenia, konštrukčného riadenia, environmentálnych technológií, zhodnotenie realít
 • Zaznamenanie všetkých kritérií pre zhodnotenie

hodnotenie
 • Hodnotenie zistených skutočností (Evaluation for Findings)
 • Analýza potenciálnych oblastí udržateľnosti, v ktorých je ešte priestor na zlepšenie, a ktoré sú ekonomicky zaujímavé
 • Výpočet bodov, udelených za všetky kritériá
 • Prezentácia jasnej a podrobnej záverečnej správy zákazníkovi

dodanie certifikátu zákazníkovi
 • Udelenie zlatého alebo strieborného certifikátu

prínosy pre vás

 • Odhalíte potenciál pre udržateľnosť vďaka tomu, že si na spoluprácu vyberiete interdisciplinárnych odborníkov zo spoločnosti TÜV SÜD, ktorí vám poskytnú hĺbkovú analýzu vašich činností
 • Budete profitovať z medzinárodného uznania certifikátov, pretože TÜV SÜD je synonymom pre kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť životného prostredia
 • Vďaka splneniu nárokov trvalo udržateľného rozvoja zaistíte lepšie zhodnotenie vašich budov

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa