Podpora pre zelené budovy

Podpora pre zelené budovy

Preplávajte hladko morom zložitých hodnotiacich požiadaviek pre udržateľnú výstavbu so spoločnosťou TÜV SÜD

Preplávajte hladko morom zložitých hodnotiacich požiadaviek pre udržateľnú výstavbu so spoločnosťou TÜV SÜD

Kedykoľvek staviate novú budovu alebo vykonávate rekonštrukciu, je zložité nepoškodzovať životné prostredie a zároveň poskytnúť zdravé pracovisko. Navrhnutie udržateľnej a energeticky efektívnej budovy si vyžaduje komplexné pochopenie mnohých aspektov, vrátane znalosti miestnych nariadení, existujúcich noriem udržateľnosti, noriem kvality, nariadenia pre ochranu životného prostredia, bezpečnostných noriem, stavebného zákona a uhlíkovej dane.

TÜV SÜD Vás bude navigovať pri preplávaní morom požiadaviek národných a medzinárodných hodnotiacich systémov pre udržateľnú výstavbu, ako sú LEED, BREEAM a DGNB. TÜV SÜD stojí na kľúčovom mieste medzi Vami a príslušným certifikačným orgánom pre udržateľnú výstavbu a zaistí, že Váš príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju je zdokumentovaný podľa požiadaviek.


prehľad našich služieb


Štúdie uskutočniteľnosti

V ideálnom prípade odporúčame vytvoriť štúdiu uskutočniteľnosti projektu, aby bola posúdená jeho spôsobilosť vo vzťahu k udržateľnému hodnotiacemu systému alebo programu.


Podpora oblasti návrhu

Akonáhle je overená spôsobilosť projektu, musí sa okamžite začať pracovať na návrhu projektu. Len tak bude zabezpečené, že všetky parametre návrhu budú spĺňať požiadavky vybraných hodnotiacich systémov.


Modelovanie a simulácia energetických tokov

Rozhodujte o možných udržateľných opatreniach za pomoci sofistikovaného softvéru TÜV SÜD a metód modelovania a simulácie energetických tokov, aby ste si vytvorili prípadové scenáre využitia energií počas prevádzky budovy.


Simulácie osvetlenia

Ušetrite náklady za energie počas prevádzky maximálnym využitím prirodzeného svetla.
Využite vyspelý softvér a metódy pre simuláciu osvetlenia a vytvorte fotorealistické scenáre rôznych použití osvetlenia.


Podporné činnosti pre udržateľnú výstavbu

TÜV SÜD Vám pomáha dosiahnuť splnenie požiadaviek certifikačného systému udržateľnej výstavby a zdokumentovať ich.
Overíme tiež všetku projektovú a konštrukčnú dokumentáciu predtým, než je predložená certifikačnému orgánu.
Zaistíme kontakt s certifikačným orgánom za účelom získania certifikácie pre udržateľnú výstavbu.


Poverenie tretích strán

TÜV SÜD Vás podporuje pri vyhodnocovaní vhodnosti vybavenia, systémov a výrobkov, ktoré vo Vašej prevádzke používate.


Vzdelávanie

Zavedenie udržateľných opatrení je neustály proces, ktorý je potrebné sledovať a skúmať po celú dobu životnosti budovy.
TÜV SÜD vedie celú sériu školení pre poznanie udržateľných certifikačných systémov a pre revíziu procesu dokumentácie ku všetkým návrhom / projektom (to all designs), napr. pre architektov, poradcov pre technické zariadenia budov, dodávateľov, poradcov pre vykurovanie a vzduchotechniku, poradcov v oblasti krajiny atď. Každému členovi tímu bude pridelená jeho úloha a zodpovednosť.


prínosy pre vás

  • Vaše rozhodnutia budú založené na vedeckých údajoch a odborných posudkoch, ktoré vychádzajú zo znalostí a skúseností TÜV SÜD - dôveryhodnej nezávislej organizácie, odborníka na kvalitu a bezpečnosť.
  • Vďaka nestrannosti spoločnosti TÜV SÜD objektívne vyhodnotíme všetky relevantné konštrukčné a technické otázky.
  • Predídete možným problémom v neskorších štádiách Vášho projektu udržateľnej výstavby a obmedzíte tak riziko dodatočných nákladov a riadenia rizík.

Získajte viac

Vybrať lokalitu