Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Systém hodnotenia zelených budov - certifikácia LEED

Get your LEED certification and ensure your building is green

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) je certifikačný systém udržateľnej výstavby, ktorý bol vyvinutý v Spojených štátoch organizáciou Green Building Council (Radou pre udržitelnou výstavbu - USGBC). Dosiahnutie súladu s hodnotiacim systémom LEED vyžaduje objektívne dôkazy, že boli splnené špecifické požiadavky v týchto oblastiach: udržateľnosť miesta, efektívne využitie vody, energia a atmosféra, materiály a zdroje, kvalita vnútorného prostredia, inovácie a design, lokalita a prepojenie linkages, či uvedomelosť a vzdelanie. Nezávislé a komplexné služby TÜV SÜD Vás povedú pri získavaní bodov v jednotlivých kategóriách.

prehľad našich služieb


poradenstvo pri projekte

TÜV SÜD Vám poskytuje kompletné poradenstvo pri projekte:

 • Štúdia uskutočniteľnosti na posúdenie možnosti certifikácie LEED pre váš projekt
 • Formulovanie akčného plánu, ako dosiahnuť súlad s požiadavkami LEED
 • Revízie návrhov mechanických a elektrických systémov podľa požiadaviek LEED
 • Modelovanie a simulácia energetických tokov
 • Návštevy lokality a periodické revízie počas trvania projektu
"zelené budovy" - podporné činnosti
 • TÜV SÜD spolupracuje s Vaším projekčným tímom po celú dobu certifikačného procesu LEED a navrhuje alternatívne spôsoby ako splniť požiadavky vlastníkov budov, dodržať rozpočtové obmedzenia a zároveň splniť požiadavky LEED
 • Počas celého procesu sledujeme prácu tímu a podávame o nej správy, dohliadame na prípravu dokumentácie a koordinujeme žiadosti o udelenie bodov LEED.
 • Po ukončení projektu pomáhame pri príprave kompletnej dokumentácie LEED, ktorá má byť predložená príslušnému certifikačnému orgánu.
vzdelávanie 
 • TÜV SÜD školí tímy, ktoré sa o stavby starajú, v udržiavaní efektívnej prevádzky budovy. Tieto udržateľné služby ako celok poskytujú komplexný prístup, ktorý pomáha vlastníkom budov optimalizovať ich investície a zaisťuje, že architekti, vlastníci tovární a stavitelia pracujú s návrhmi priateľskými k životnému prostrediu. Okrem toho zaručuje, že sa obyvatelia budov a robotníci v továrňach môžu tešiť z lepších vnútorných podmienok, ktoré majú minimálny dopad na životné prostredie.

prínosy pre vás

 • Vďaka spolupráci s TÜV SÜD, partnerom, ktorý rozumie všetkým aspektom udržateľnej výstavby, získate istotu, že Váš projekt je pripravený na certifikáciu už od štádia návrhu.
 • Nezávislý prístup TÜV SÜD Vám pomôže objektívne zhodnotiť všetky relevantné konštrukčné a technické otázky.
 • Vďaka spolupráci s TÜV SÜD, organizácií s povesťou nezávislej a dokonale riadenej spoločnosti, bude Váš projekt rešpektovaný a široko prijímaný.

 

 

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa