Systém hodnotenia zelených budov - certifikácia LEED

Get your LEED certification and ensure your building is green

Get your LEED certification and ensure your building is green

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) je certifikačný systém udržateľnej výstavby, ktorý bol vyvinutý v Spojených štátoch organizáciou Green Building Council (Radou pre udržitelnou výstavbu - USGBC). Dosiahnutie súladu s hodnotiacim systémom LEED vyžaduje objektívne dôkazy, že boli splnené špecifické požiadavky v týchto oblastiach: udržateľnosť miesta, efektívne využitie vody, energia a atmosféra, materiály a zdroje, kvalita vnútorného prostredia, inovácie a design, lokalita a prepojenie linkages, či uvedomelosť a vzdelanie. Nezávislé a komplexné služby TÜV SÜD Vás povedú pri získavaní bodov v jednotlivých kategóriách.

prehľad našich služieb


poradenstvo pri projekte

TÜV SÜD Vám poskytuje kompletné poradenstvo pri projekte:

 • Štúdia uskutočniteľnosti na posúdenie možnosti certifikácie LEED pre váš projekt
 • Formulovanie akčného plánu, ako dosiahnuť súlad s požiadavkami LEED
 • Revízie návrhov mechanických a elektrických systémov podľa požiadaviek LEED
 • Modelovanie a simulácia energetických tokov
 • Návštevy lokality a periodické revízie počas trvania projektu
"zelené budovy" - podporné činnosti
 • TÜV SÜD spolupracuje s Vaším projekčným tímom po celú dobu certifikačného procesu LEED a navrhuje alternatívne spôsoby ako splniť požiadavky vlastníkov budov, dodržať rozpočtové obmedzenia a zároveň splniť požiadavky LEED
 • Počas celého procesu sledujeme prácu tímu a podávame o nej správy, dohliadame na prípravu dokumentácie a koordinujeme žiadosti o udelenie bodov LEED.
 • Po ukončení projektu pomáhame pri príprave kompletnej dokumentácie LEED, ktorá má byť predložená príslušnému certifikačnému orgánu.
vzdelávanie 
 • TÜV SÜD školí tímy, ktoré sa o stavby starajú, v udržiavaní efektívnej prevádzky budovy. Tieto udržateľné služby ako celok poskytujú komplexný prístup, ktorý pomáha vlastníkom budov optimalizovať ich investície a zaisťuje, že architekti, vlastníci tovární a stavitelia pracujú s návrhmi priateľskými k životnému prostrediu. Okrem toho zaručuje, že sa obyvatelia budov a robotníci v továrňach môžu tešiť z lepších vnútorných podmienok, ktoré majú minimálny dopad na životné prostredie.

prínosy pre vás

 • Vďaka spolupráci s TÜV SÜD, partnerom, ktorý rozumie všetkým aspektom udržateľnej výstavby, získate istotu, že Váš projekt je pripravený na certifikáciu už od štádia návrhu.
 • Nezávislý prístup TÜV SÜD Vám pomôže objektívne zhodnotiť všetky relevantné konštrukčné a technické otázky.
 • Vďaka spolupráci s TÜV SÜD, organizácií s povesťou nezávislej a dokonale riadenej spoločnosti, bude Váš projekt rešpektovaný a široko prijímaný.

 

 

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu