Vzdelávanie pre zelené budovy

Vzdelávanie pre zelené budovy

Školením k udržateľnému prístupu

Školením k udržateľnému prístupu

Naše školiace služby pokrývajú všetky oblasti udržateľnej výstavby. Pomáhame Vám porozumieť, ako zladiť Vaše energetické ciele a postupy, aby ste vylepšili efektivitu, znížili náklady a získali náskok pred konkurenciou. Preškolíme Vašich zamestnancov, aby vedeli, ako kontinuálne zdokonaľovanie energetických tokov znižuje náklady, vedie k lepšiemu imidžu spoločnosti, úsporám energie a zníženým emisiám uhlíka.

Školenia ponúkame v rôznych formách vrátane webinárov, hodnotenia kompetencií, verejných školení a školení u Vás vo firme. Naším hlavným cieľom je nielen zabezpečiť, aby Vaši zamestnanci mali dobré znalosti všetkých oblastí udržateľnej výstavby a efektívneho hospodárenia energiou, ale aj Vám pomôcť, aby ste mali najnovšie informácie o systémoch riadenia a  o otázkach zhody s legislatívnymi nariadeniami.


prehľad našich služieb


Školenia
  • Prezrite si aktuálnu ponuku školení v oblasti Energetika a životné prostredie
Certifikačný systém udržateľnej výstavby 
  • V súlade s Vaším zámerom získať certifikáciu podľa certifikačného systému udržateľnej výstavby ponúka TÜV SÜD sériu školení, na ktorých sa dotknutým zamestnancom sprostredkovávajú znalosti týkajúce sa udržateľného hodnotiaceho systému a revízia procesu dokumentácie.
Vzdelávanie na mieru
  • TÜV SÜD zabezpečí odbornú prípravu podľa Vašich potrieb, aby si Vaši zamestnanci či nájomníci osvojili udržateľný prístup.

Prínosy pre vás

  • Budete spolupracovať s globálnym partnerom, ktorý rozumie Vašim lokálnym potrebám a zákonným predpisom
  • Budete ťažiť z rozsiahlych skúseností TÜV SÜD v poskytovaní školení naprieč rôznymi segmentmi priemyselného odvetvia a na rôzne témy.
  • Získate komfort vynikajúcich služieb vysokej kvality, ktoré spĺňajú všetky Vaše potreby v oblasti udržateľnej výstavby

Získajte viac

Vybrať lokalitu