Zelené budovy

Zelené budovy

Udržateľná výstavba pomáha udržať konkurencieschopnosť a zároveň zachovať životné prostredie pre budúcnosť

Udržateľná výstavba pomáha udržať konkurencieschopnosť a zároveň zachovať životné prostredie pre budúcnosť

TÜV SÜD je partnerom vlastníkov realít, prevádzkovateľov, developerov a investorov v oblasti udržateľných opatrení, ktoré znižujú vplyv činnosti na životné prostredie. Spoločnosť TÜV SÜD neposudzuje iba rôzne jednotlivé aspekty udržateľnej výstavby, ale aj vplyv výstavby alebo inštalácie na trvalo udržateľný rozvoj. Podstatné je, aby opatrenia sprevádzala udržateľná výstavba po celú dobu životnosti - od projektu cez výstavbu, údržbu, renováciu až po demoláciu.

Komplexné portfólio služieb spoločnosti TÜV SÜD zahŕňa podporu národných i medzinárodných programov hodnotenia udržateľnej výstavby, programy zamerané na znižovanie energetickej náročnosti, základné aj rozšírené služby v oblasti zavedenia udržateľných postupov.

TÜV SÜD Vás podporí pri vyhodnocovaní možných udržateľných opatrení a umožní Vám urobiť rozhodnutie, ktoré bude založené na jasných a podrobných údajoch o návratnosti Vašej investície. Nielenže splníte ciele trvalo udržateľného rozvoja, ale tým, že sa z Vašich budov stane udržateľná výstavba, ochránite navyše hodnotu svojich aktív a zaistíte vyššie zhodnotenie budov alebo inštalácií. Ak sa udržateľné opatrenia uplatnia správne, môžu v dlhodobom horizonte viesť k významným úsporám a udržať konkurencieschopnosť Vašej spoločnosti. Zároveň šetria životné prostredie aj pre budúce generácie.

Získajte viac

Vybrať lokalitu