Systémy hodnotenia udržateľnosti

Znížte environmentálnu stopu a zvýšite ziskovosť svojich nehnuteľností

Znížte environmentálnu stopu a zvýšite ziskovosť svojich nehnuteľností

Kedykoľvek staviate novú budovu alebo vykonávate rekonštrukciu, je zložité nepoškodzovať životné prostredie a zároveň poskytnúť zdravé pracovisko. Navrhnutie udržateľnej a energeticky efektívnej budovy si vyžaduje komplexné pochopenie mnohých aspektov, vrátane znalosti miestnych nariadení, existujúcich noriem udržateľnosti, noriem kvality, nariadenia pre ochranu životného prostredia, bezpečnostných noriem, stavebného zákona a uhlíkovej dane.

TÜV SÜD Vás bude navigovať pri preplávaní morom požiadaviek národných a medzinárodných hodnotiacich systémov pre udržateľnú výstavbu, ako sú LEED, BREEAM a DGNB. TÜV SÜD stojí na kľúčovom mieste medzi Vami a príslušným certifikačným orgánom pre udržateľnú výstavbu a zaistí, že Váš príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju je zdokumentovaný podľa požiadaviek.

NAŠA PONUKA SLUŽIEB ZAHŔŇA:

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu