BREEAM - certifikačný systém udržateľnej výstavby

Systém hodnotenia zelených budov

Systém hodnotenia zelených budov

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je dobrovoľný certifikačný systém udržateľnej výstavby, ktorý bol založený vo Veľkej Británii za účelom posúdenia výkonu budov z hľadiska životného prostredia. Stavby môžu získať tieto hodnotenia: PASS - prešiel, GOOD - dobrý, VERY GOOD - veľmi dobrý, EXCELLENT - výborný alebo OUTSTANDING - vynikajúci.

Počas metódy BREEAM sa namerané výkony porovnávajú so zavedenými ukazovateľmi a podľa výsledkov sa hodnotia normy stavby building´s specification, projekt, konštrukcia a využitie budovy. Skúma sa mnoho kategórii a kritérií od energií po ekológiu, vrátane aspektov tykajúcich sa využitia energií a vody, vnútorného prostredia (zdravého a v dobrom stave), znečistenia, dopravy, materiálov, odpadov, ekológie a riadiacich procesov. TÜV SÜD si vyberá za partnerov akreditovaných poradcov a radí s najúčinnejšími udržateľnými opatreniami, ktoré sú potrebné k získaniu certifikácie BREEAM.

ponúkané schémy BREEAM

 • BREEAM Kancelária
 • BREEAM Vzdelávanie
 • BREEAM Zdravotníctvo
 • BREEAM Maloobchod
 • BREEAM Na mieru
 • BREEAM Bytové domy multiresidential
 • BREEAM Medzinárodné
 • BREEAM Dátové centrá
 • BREEAM Aktívne
 • BREEAM Priemyslové
 • EcoHomes
 • Kódex pre trvalo udržateľné domovy (Code for Sustainable Homes)

prehľad našich služieb


Konzultácia pri projekte

TÜV SÜD Vám poskytuje kompletnú podporu vo fáze projektu:

 • Posúdenie realizovateľnosti certifikácie BREEAM pre váš projekt
 • Zostavenie akčných plánov pre splnenie podmienok BREEAM
 • Navrhnutie revízie mechanických a elektrických systémov podľa požiadaviek BREEAM
 • Modelovanie a simulácie energetických tokov, aby ste preukázali splnenie jednotlivých požiadaviek BREEAM (Energy modelling and simulation to demonstrate relevant BREEAM credits)
 • Návštevy lokality a periodické revízie po dobu trvania projektu
podporné činnosti pre udržateľnú výstavbu
 • Spoločnosť TÜV SÜD ako posudzovateľ kritérií BREEAM pracuje spoločne s Vaším tímom projektantov počas certifikačného procesu a navrhuje alternatívne spôsoby, ako vyhovieť požiadavkám vlastníkov budov, dodržať rozpočtové obmedzenia a zároveň splniť požiadavky BREEAM
 • Počas celého procesu sledujeme prácu tímu a podávame o nej správy, dohliadame na koordináciu prípravy dokumentácie a koordinujeme žiadosti o udelenie bodov BREEAM. Po ukončení projektu pomáhame pri príprave kompletnej dokumentácie BREEAM, ktorá má byť predložená príslušnému certifikačnému orgánu.

  Prínosy pre vás

 • Vďaka spolupráci s TÜV SÜD, partnerom, ktorý rozumie všetkým aspektom udržateľnej výstavby, získate istotu, že Váš projekt je pripravený na certifikáciu už od štádia návrhu.

 • Vďaka spolupráci s TÜV SÜD, organizácií s povesťou nezávislej a dokonale riadenej spoločnosti, bude Váš projekt rešpektovaný a široko prijímaný.

Získajte viac

Vybrať lokalitu