Energetické modelovanie a simulácia

Spoľahlivé projektovanie spotreby energií

Spoľahlivé projektovanie spotreby energií

Služby TÜV SÜD v oblasti modelovania a simulácie poskytujú presné a spoľahlivé simulácie energetickej náročnosti budovy. Sú analyzované vzťahy medzi rôznymi systémami, aby bolo možné plne porozumieť nárokom stavby alebo projektu. Všetky zainteresované strany môžu potom tieto informácie využiť pri rozhodovaní o prijatí rôznych "zelených" opatrení.

Pre zistenie predpokladanej enegergetickej náročnosti používajú špecialisti TÜV SÜD počítačový program, ktorý simuluje interakcie rôznych systémov, a v ktorom je možné nastaviť úroveň ideálnej spotreby energie podľa národných a medzinárodných noriem.

Zároveň možno zahrnúť všetky parametre návrhu a operačné parametre spojené so spotrebou energie danej budovy - či už sa jedná o konštrukcie múrov a strechy, hodnoty výkonu okien, inštalované rozvody elektriny pre osvetlenie a užívateľské vybavenie, požiadavky na ventiláciu, rozvody vody, vzduchotechniku alebo detaily chladiaceho a tepelného vybavenia.


PREHĽAD NAŠICH SLUŽIEB

  • Detailné modelovanie a simulácia energetickej hospodárnosti budov

PRÍNOSY PRE VÁS

  • Vaše rozhodnutia budú založené na vedeckej a preverenej metodike TÜV SÜD v oblasti mapovania spotreby energií. Získate porovnanie efektivity rôznych opatrení.
  • Budete profitovať zo skúseností TÜV SÜD v oblasti "zelených" budov a dokážete formulovať konzervačné opatrenia pre dodatočnú energiu
  • Výrazne znížite spotrebu energií a tým aj operačné náklady v nových budovách

Získajte viac

Vybrať lokalitu