Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Energetické modelovanie a simulácia

Spoľahlivé projektovanie spotreby energií

Služby TÜV SÜD v oblasti modelovania a simulácie poskytujú presné a spoľahlivé simulácie energetickej náročnosti budovy. Sú analyzované vzťahy medzi rôznymi systémami, aby bolo možné plne porozumieť nárokom stavby alebo projektu. Všetky zainteresované strany môžu potom tieto informácie využiť pri rozhodovaní o prijatí rôznych "zelených" opatrení.

Pre zistenie predpokladanej enegergetickej náročnosti používajú špecialisti TÜV SÜD počítačový program, ktorý simuluje interakcie rôznych systémov, a v ktorom je možné nastaviť úroveň ideálnej spotreby energie podľa národných a medzinárodných noriem.

Zároveň možno zahrnúť všetky parametre návrhu a operačné parametre spojené so spotrebou energie danej budovy - či už sa jedná o konštrukcie múrov a strechy, hodnoty výkonu okien, inštalované rozvody elektriny pre osvetlenie a užívateľské vybavenie, požiadavky na ventiláciu, rozvody vody, vzduchotechniku alebo detaily chladiaceho a tepelného vybavenia.


PREHĽAD NAŠICH SLUŽIEB

  • Detailné modelovanie a simulácia energetickej hospodárnosti budov

PRÍNOSY PRE VÁS

  • Vaše rozhodnutia budú založené na vedeckej a preverenej metodike TÜV SÜD v oblasti mapovania spotreby energií. Získate porovnanie efektivity rôznych opatrení.
  • Budete profitovať zo skúseností TÜV SÜD v oblasti "zelených" budov a dokážete formulovať konzervačné opatrenia pre dodatočnú energiu
  • Výrazne znížite spotrebu energií a tým aj operačné náklady v nových budovách

Preskúmať

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
White paper

Energy efficiency in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn more

energy efficiency
White paper

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings.

Learn more

Building Information Modeling
White paper

Building Information Modeling (BIM)

The development and benefits of BIM and how to implement it.

Learn more

Energy efficient lighting
White paper

Energy efficient lighting

Understand the key regulations, programs and other considerations for energy efficient lighting.

Learn more

Zobraziť všetky zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa