Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Certifikácia energeticky efektívnych podnikov

Potvrďte váš ekologický prístup certifikátom "Energeticky efektívnej spoločnosti"

Potvrďte Váš ekologický prístup certifikátom "Energeticky efektívnej spoločnosTI"

 

Pre prevádzkovateľa výrobných a energetických závodov je dôležité mať istotu, že závod je prevádzkovaný maximálne efektívne. Rastúce náklady na energie a čoraz viac medzinárodných nariadení pre ochranu životného prostredia začínajú vyžadovať prístup, ktorý účelne využíva zdroje.

Certifikácia energeticky efektívnych podnikov

Komplexný energetický audit a certifikácia TÜV SÜD sú ideálne pre spoločnosti, ktoré chcú doložiť udržateľné využívanie energií. Audit obsahuje hĺbkovú analýzu využívania zdrojov (a zahŕňa emisný potenciál). V priebehu auditu analyzujú odborníci TÜV SÜD technickú a ekonomickú realizovateľnosť opatrení a pripravenosť vedenia aj zamestnancov firmy na ich zavedenie.

 

 

PREHĽAD NAŠICH SLUŽIEB

Poradenstvo
  • Analýza a identifikácia súčasnej energetickej efektivity
  • Identifikácia a posúdenie oblastí, v ktorých je potenciál pre úspory
  • Zavedenie odporúčaní pre oblasti, v ktorých je potenciál pre úspory
Certifikácia
  • Certifikácia a vydanie certifikačnej značky "Energeticky efektívnej spoločnosť"
  • Recertifikačný audity

Prínosy pre Vás

  • Dokážete, že vaša firma koná zodpovedne z hľadiska udržateľného rozvoja
  • Zvýšite vedomosti vašich zamestnancov o energetickej efektivite
  • Zaistíte efektívne využívanie energií a spoznáte oblasti s potenciálom pre úspory
  • Posilníte svoju pozíciu medzi konkurenciou

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa