Certifikácia energeticky efektívnych podnikov

Certifikácia energeticky efektívnych podnikov

Potvrďte váš ekologický prístup certifikátom "Energeticky efektívnej spoločnosti"

Potvrďte váš ekologický prístup certifikátom "Energeticky efektívnej spoločnosti"

Potvrďte Váš ekologický prístup certifikátom "Energeticky efektívnej spoločnosTI"

 

Pre prevádzkovateľa výrobných a energetických závodov je dôležité mať istotu, že závod je prevádzkovaný maximálne efektívne. Rastúce náklady na energie a čoraz viac medzinárodných nariadení pre ochranu životného prostredia začínajú vyžadovať prístup, ktorý účelne využíva zdroje.

Certifikácia energeticky efektívnych podnikov

Komplexný energetický audit a certifikácia TÜV SÜD sú ideálne pre spoločnosti, ktoré chcú doložiť udržateľné využívanie energií. Audit obsahuje hĺbkovú analýzu využívania zdrojov (a zahŕňa emisný potenciál). V priebehu auditu analyzujú odborníci TÜV SÜD technickú a ekonomickú realizovateľnosť opatrení a pripravenosť vedenia aj zamestnancov firmy na ich zavedenie.

 

 

PREHĽAD NAŠICH SLUŽIEB

Podpora
  • Analýza a identifikácia súčasnej energetickej efektivity
  • Identifikácia a posúdenie oblastí, v ktorých je potenciál pre úspory
  • Zavedenie odporúčaní pre oblasti, v ktorých je potenciál pre úspory
Certifikácia
  • Certifikácia a vydanie certifikačnej značky "Energeticky efektívnej spoločnosť"
  • Recertifikačný audity

Prínosy pre Vás

  • Dokážete, že vaša firma koná zodpovedne z hľadiska udržateľného rozvoja
  • Zvýšite vedomosti vašich zamestnancov o energetickej efektivite
  • Zaistíte efektívne využívanie energií a spoznáte oblasti s potenciálom pre úspory
  • Posilníte svoju pozíciu medzi konkurenciou

Získajte viac

Vybrať lokalitu