Poradenstvo k systému manažmentu energií

Podpora k systému manažmentu energií

Začleňte najlepšie postupy riadenia energií do svojich činností

Začleňte najlepšie postupy riadenia energií do svojich činností

TÜV SÜD pomáha zákazníkom pri navrhovaní vhodných procesov k zavedeniu systému manažérstva energií (EnMS). Majitelia a prevádzkovatelia závodov alebo budov tak môžu začleniť špičkové skúsenosti z oblasti riadenia energií do vlastného manažmentu.

V závislosti na odvetví a systéme, ktorého sa to týka, môže zavedenie EnMS znížiť spotrebu energie až o 20 percent. Optimalizáciu procesov pre riadenie hospodárenia s energiou je možné implementovať podľa medzinárodne uznávaného systému manažérstva ISO 50001.


ISO 50001

ISO 50001 je vôbec prvou celosvetovou normou venujúcou sa riadeniu hospodárenia s energiou a nahrádza existujúcu normu EN 16001. Hoci je obsah týchto dvoch noriem podobný, nájdeme tu určité zmeny, ktoré sú pre implementáciu kľúčové. Cieľom procesov, ktorými sa zaoberá ISO 50001, je významné zníženie spotreby energií v spoločnostiach, klesnú tak nielen náklady, ale najmä emisie skleníkových plynov a obmedzí sa ďalšie znečisťovanie životného prostredia. Norma je vhodná pre začlenenie do iných systémov riadenia vrátane ISO 9001 alebo ISO 14001.

Ústredným prvkom normy ISO 50001 je kontinuálne zlepšovanie energetického výkonu organizácie. Norma opisuje požiadavky, ktoré je nutné splniť, aby mohol byť zavedený, udržiavaný a zlepšovaný EnMS. Dôležitou výhodou pre firmy je, že vďaka nestrannému monitoringu EnMS je uľahčená identifikácia oblastí, kde je potenciál pre úspory energie.


PREHĽAD NAŠICH SLUŽIEB

CERTIFIKÁCIA
  • Zostavenie akčného plánu
  • Vytvorenie energetickej stratégie
  • Použitie metód merania a hodnotenia vyvinutých v TÜV SÜD, ktoré zaisťujú neustále sledovanie spotreby energie
  • Registrácia u certifikačného orgánu a príprava potrebnej dokumentácie podľa požiadaviek v rôznych štádiách
VZDELÁVANIE
  • Odborné školenia - zaistí, že Vaša spoločnosť bude pripravená na zmenu a pomôže Vám porozumieť rôznym výhodám, ktoré systém manažérstva prináša
  • Školenie pre audítorov energií
  • Školenie pre technického manažéra energií

PRÍNOSY PRE VÁS

  • Budete čerpať zo skúseností TÜV SÜD v manažérstve energií a dokážete navrhnúť opatrenia na šetrenie energie
  • Budete môcť sledovať využívanie energií pomocou preverených opatrení a metód, ktoré boli vyvinuté v TÜV SÜD a zakladajú sa na odborných znalostiach v konkrétnej oblasti

Získajte viac

Vybrať lokalitu