Nuclear Power Plant Operation

Energetická efektívnosť elektrární

Služby energetickej efektivity pre elektrárne

Služby energetickej efektivity pre elektrárne

Prevádzkovatelia elektrární a výrobné spoločnosti sa snažia o vysokú efektivitu prevádzky. Sú tu dve oblasti, ktoré môžu významne zlepšiť prevádzkové náklady - úspora energií a zníženie nákladov na údržbu.

TÜV SÜD poskytuje širokú ponuku služieb, ktoré presne určujú potenciál pre úspory energií.

Prehľad našich služieb

 • Energetická efektivita - certifikácia pre výťahové systémy
 • Podpora v oblasti systému riadenia energií
 • Certifikácia energeticky efektívnych spoločností
 • Komplexná energetická podpora
 • Modelovanie a simulácie energií
 • Simulácia osvetlenia
 • Audity energií

Prínosy pre Vás

 • Významne znížite prevádzkové náklady
 • Objektívne zefektívnite hodnotu Vašej investície a prevádzkových nákladov, zvýšite bezpečnosť Vašej investície
 • Získate objektívne a nestranné posúdenie
 • Dokážete presne určiť oblasti energetických úspor a znížite náklady na energie, zlepšíte efektivitu nákladov
 • Dosiahnete súlad s národnými a medzinárodnými normami manažérstva energií
 • Budete profitovať z odborných znalostí multidisciplinárneho tímu špecialistov
 • Znížite pracovnú záťaž a budete sa môcť sústrediť na hlavnú oblasť podnikania

Získajte viac

Vybrať lokalitu