Podpora projektu

Vybudujte pevné základy pre trvalo udržateľné aktivity

Vybudujte pevné základy pre trvalo udržateľné aktivity

Interdisciplinárne tímy odborníkov spoločnosti TÜV SÜD poskytujú podporu pri projektovaní udržateľnej výstavby a to od plánovania na mieste až po samotný projekt. Spolupracujeme s vlastníkmi budov, prevádzkovateľmi, architektmi, projektantmi technického zariadenia budov, projektantmi konštrukcií, dodávateľmi, konzultantmi v oblasti riadenia projektov a poskytujeme Vám komplexné a praktické rady, ako dosiahnuť optimálneho návrhu stavieb z hľadiska životného prostredia.

Podporné služby spoločnosti TÜV SÜD pre oblasť návrhu sú užitočné aj pre projekty, ktorých výstavba už začala, alebo pre projekty, u ktorých boli už parametre návrhu nastavené. Odborníci TÜV SÜD môžu projekt preskúmať z hľadiska požadovaných cieľov udržateľnej výstavby a to predtým, než je sformulovaný akčný plán primeraných trvalo udržateľných opatrení.

Naše podporné služby pre projekty udržateľnej výstavby vychádzajú z mnohých faktorov, ktoré projekt ovplyvňujú - jedná sa o uhlíkové emisie, efektívne hospodárenie energiami, efektívnosť využitia vody, efektívnosť použitého materiálu, zníženie množstva odpadu na prevádzke a údržbu budov. Nezávislé posúdenie dodávateľov a stavebných materiálov Vám pomôže pri výbere správneho partnera a napĺňaní stratégie udržateľnosti.


prehľad našich služieb

revízia návrhu

V rámci revízie návrhu zisťuje TÜV SÜD, či návrh zodpovedá normám a či je počas tejto fázy zabezpečená regulácia a starostlivosť (Alignment and diligence).

Služby zahŕňajú:

 • Revíziu dokumentácie návrhu
 • Revíziu existujúcich kritérií udržateľnej výstavby
 • Revíziu finančných záväzkov a obmedzení
 • Revíziu faktorov ovplyvňujúcich projekt (environmentálne faktory, náklady, normy, sub-poradcovia, časový harmonogram projektu)
 • Vytvorenie správ o realizovateľnosti
podporné služby v oblasti návrhu
 • S podporou TÜV SÜD splníte požiadavky národných i medzinárodných certifikačných systémov udržateľnej výstavby, ako sú LEED, BREEAM a DGNB. TÜV SÜD stojí na kľúčovom mieste medzi Vami a certifikačným orgánom.
 • Spolupracujeme s tímami projektantov, s ktorými diskutujeme o certifikačnom procese a riadime ho.
 • Pomáhame pri príprave všetkých požadovaných dokumentov.

Služby v oblasti výberu a integrity dodávateľov

 • Pomáhame Vám pri výbere vhodných dodávateľov a vybavenia pre Vaše projekty na vývoj udržateľnej výstavby.
 • Pomáhame Vám uistiť sa, že výrobky a služby Vašich dodávateľov sú v súlade s Vašimi požiadavkami a že zodpovedajú národným a medzinárodným normám

prínosy pre vás

 • Mnohí odborníci TÜV SÜD sú vo svojom odbore rešpektovanými autoritami a predsedajú národným i medzinárodným výborom, ktoré formulujú budúci kódex praxe pre udržateľnú výstavbu. Môžeme Vám tak poskytnúť výhľad pravdepodobného budúceho vývoja, čo Vám umožní zaviesť udržateľné opatrenia už v štádiu projektu.
 • Interdisciplinárny prístup spoločnosti TÜV SÜD a vynikajúce know-how našich odborníkov vo všetkých zodpovedajúcich inžinierskych disciplínach nám umožňujú vyriešiť aj komplikované úlohy v oblasti súladu návrhu s životným prostredím a identifikovať potenciálne problémy už v ranom štádiu.
 • Nezávislosť TÜV SÜD Vám pri výbere udržateľných opatrení zabezpečí nestrannosť a správnych partnerov pre podporu Vašich cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Získajte viac

Vybrať lokalitu