Štúdie uskutočniteľnosti

Vytvorte podrobnú stratégiu pre úspešné projekty udržateľnej výstavby budov

Vytvorte podrobnú stratégiu pre úspešné projekty udržateľnej výstavby budov

Štúdia uskutočniteľnosti TÜV SÜD poskytuje investorom, projektantom, dodávateľom, prevádzkovateľom a konštrukčným spoločnostiam udržateľnej výstavby presné informácie, na základe ktorých je možné urobiť dobré rozhodnutia pre zavedenie plánov udržateľnosti. Naším cieľom je vytvoriť najlepší návrh riešenia Vášho projektu udržateľnej výstavby, aby ste mali istotu, že zodpovedajúce subjekty rozumejú Vašim požiadavkám a splnia ich. Naši odborníci z jednotlivých odvetví vyhodnocujú Vaše obchodné ciele a informujú Vás o tom, za ako dlho sa Vám Vaša investícia vráti a kedy začne prinášať zisk.

Informácie, ktoré poskytujeme, Vám pomôžu určiť, či je projekt realizovateľný, efektívny z hľadiska výdavkov a či zodpovedá relevantným národným alebo medzinárodným normám. TÜV SÜD Vám tiež sprostredkuje detailnú znalosť odvetvia, založenú na preverených postupoch a kritériách. Štúdia uskutočniteľnosti by sa mala začať už v štádiu projektu, aby bolo možné vziať do úvahy všetky udržateľné opatrenia. Vďaka tomu sa už od začiatku vyhnete zbytočným nákladom.

Štúdia realizovateľnosti je naviac ideálnym východiskom pre posúdenie spôsobilosti Vášho projektu v závislosti od certifikačného systému pre udržateľnú výstavbu typu LEED a BREEAM alebo od národného programu udržateľnej výstavby.


prehľad našich služieb

Správy o relizovateľnosti  
  • Naše správy o realizovateľnosti porovnávajú náklady a prínosy každej z rôznych alternatív, do úvahy sa berú všetky aspekty vrátane návrhu, rozvrhnutia, funkcie, schválenia, realizovateľnosti projektu a jeho financovania.
poradenstvo v oblasti predpokladanej udržateľnosti
  • Spolupracujeme so špecialistami a poradcami, ktorí sa môžu vyjadriť k predpokladanej udržateľnosti navrhnutých schém, ich vplyvu na uhlíkovú stopu budov a pravdepodobným nákladom počas očakávanej životnosti udržateľnej výstavby.

prínosy pre vás

  • Vaše rozhodnutia budú založené na vedeckých údajoch a odborných posudkoch, ktoré vychádzajú zo znalostí a skúseností TÜV SÜD - dôveryhodnej nezávislej organizácie, odborníka na kvalitu a bezpečnosť.
  • Vďaka nestrannosti spoločnosti TÜV SÜD objektívne vyhodnotíme všetky relevantné konštrukčné a technické otázky.
  • Predídete možným problémom v neskorších štádiách Vášho projektu udržateľnej výstavby a obmedzíte tak riziko dodatočných nákladov a riadenia rizík.

Získajte viac

Vybrať lokalitu