SCC certifikácia

SCC Certifikácia

Demonštrujte váš záväzok na ochranu zdravia a bezpečnosti práce

Demonštrujte váš záväzok na ochranu zdravia a bezpečnosti práce

Veľký počet subdodávateľov pracuje v odvetviach so značnými výzvami pre ich zdravie. Faktory bezpečnosti, zdravia a životného prostredia sú kľúčovými problémami pre organizácie na celom svete, najmä pre zamestnancov pracujúcich vo vysoko rizikových pracovných pozíciách. Pre ochranu zamestnancov a firiem je potrebné zaviesť postupy a usmernenia o bezpečnosti, aby sa minimalizovali potenciálne riziká a aby sa predišlo finančným a prevádzkovým stratám v spoločnosti.

Čo je SCC?

SCC, inak známe ako bezpečnostné osvedčenie pre dodávateľov, je norma, ktorá sa uplatňuje na audit a certifikáciu manažérskych systémov bezpečnosti. Pôvodne je SCC pripravená na to, aby organizácie mohli pracovať s väčšou informovanosťou o bezpečnosti a znižovať počet nehôd. SCC sa postupne považuje za povinnú požiadavku pre spoločnosti, najmä pre podniky vykonávajúce svoje činnosti v priestoroch svojich klientov. Zdieľa tiež hlavné časti s ostatnými systémami riadenia, ako sú ISO 9001 a ISO 14001, ako aj ISO 45001.

PREČO JE SCC DÔLEŽITÉ?

Prijatie SCC umožňuje spoločnosti zaviazať sa k dlhodobému cieľu neustáleho zlepšovania ochrany zdravia a bezpečnosti v organizácii. Na rozdiel od iných systémov riadenia, ako sú OHSAS 18001 a ISO 9001, SCC poskytuje spoľahlivú kontrolu, čo je dôležité najmä v prípadoch, keď organizácie vykonávajú svoje činnosti v rámci sídla svojich klientov.

PREČO ZVOLIŤ TÜV SÜD

V rámci TÜV SÜD poskytujú medzinárodne akreditované certifikačné orgány služby pre rôzne systémy riadenia. Máme rozsiahle skúsenosti s auditom a certifikáciou širokej škály medzinárodne uznávaných manažérskych systémov. Náš skúsený tím odborníkov vás prevedie procesom od auditov až po certifikáciu. Pomôžeme vám identifikovať príležitosti a minimalizovať potenciálne riziká.

NAŠE SLUŽBY

  • Audit - TÜV SÜD vykoná pri audite kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu a predloží vám podrobnú správu a analýzu. Posúdením svojich silných a slabých stránok zvýšite úroveň dokonalosti svojich služieb a nakoniec zvýšite aj svoj zisk.
  • Riešenie na jednom mieste - okrem systému SCC je TÜV SÜD tiež poskytovateľom komplexných služieb pre ďalšie certifikácie a manažérske systémy.

VAŠE VÝHODY V RÁMCI SPOLUPRÁCE S TÜV SÜD

  • Zlepšite svoje postavenie na trhu - Vaše podnikanie získava globálnu viditeľnosť a dôveru verejnosti tým, že preukazuje zabezpečenie bezpečnosti vašich zamestnancov.
  • Zvýšenie produktivity - Znížením alebo odstránením nehôd a problémov súvisiacich so zdravím minimalizujete obchodné riziká a zlepšujete produktivitu.
  • Globálna prítomnosť - Stabilita medzinárodných expertov spoločnosti TÜV SÜD je dobre vybavená na to, aby mohla aplikovať expertný pohľad na vaše procesy, čím minimalizuje existujúce riziká a zvyšuje svoju povesť v rámci odvetvia.

Preskúmajte

ISO 45001 occupational health safety management system
Infografika

ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zistiť viac

Reviewing construction plans
E-book

ISO 45001 Systém manažérstva BOZP

Požiadavky normy a jej zámer, výzvy BOZP a rozbor pracovných úrazov za rok 2019

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu