Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Činnosti

Vďaka nám dokážete znížiť riziká a zvýšiť efektivitu vášho podnikania

Už 25 rokov na Slovensku vytvárame dôveru

Sme popredný poskytovateľ odborných riešení v oblasti kvality, bezpečnosti a udržateľných zdrojov, pričom prinášame hmatateľnú hodnotu pre Vaše podnikanie.

 • Audit & certifikácia systémov

  Získajte prehľad vo vašich procesoch

  TÜV SÜD je medzinárodne akreditovanou spoločnosťou pre certifikáciu rôznych manažérskych systémov. Naše know-how nám umožňuje preverovať a certifikovať širokú škálu celosvetovo uznávaných systémov manažérstva v rôznych oblastiach (kvalita, životné prostredie, energia, bezpečnosť, riziká, zdravie, vzdelávanie, kontinuita podnikania a spoločenská zodpovednosť) a v rôznych priemyselných odboroch (automobilový priemysel, výroba dráhových vozidiel, doprava, strojárstvo, informačné technológie, bankovníctvo a financie, zdravotníctvo a farmaceutický priemysel). Okrem certifikácie Vám ponúkame aj nástroje a špičkovú prax pre vyhodnotenie a zlepšenie Vašich činností.

  Zoznam služieb, ktoré ponúkame v oblasti certifikácie systémov manažérstva

 • Inšpekčné činnosti

  vSaďte na bezpečnosť

  Na základe akreditačného osvedčenia I-008 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou Vám ponúkame služby v oblasti inšpekcie ako inšpekčný orgán typu A podľa normy ISO/IEC 17020.

  Služby v oblasti inšpekcie:

  • strojov a technických zariadení alebo ich častí,
  • bezpečnostných komponentov strojov,
  • tlakových zariadení,
  • plynových zariadení
  • elektrických zariadení,
  • výťahov a zdvíhacích zariadení,
  • žeriavov,
  • bezpečnostných komponentov a podsystémov zariadení určených k osobnej lanovej doprave
  • inšpekcie ostatných zdvíhacích zariadení vrátane inšpekcie súvisiacej s postupmi posudzovania zhody podľa rozsahu akreditácie.


  Služby pri výstavbe, prestavbe, dostavbe a rekonštrukcii prevádzok a závodov:

  • informácie o potrebných úradných a iných úkonoch a dokladoch
  • špecifikácia predpisov a noriem
  • posúdenie technologického projektu stavby - vo väzbe na platné predpisy
  • inšpekcia výroby zariadení
  • inšpekcia montáže a inštalácie zariadení
  • inšpekcia namontovaných a nainštalovaných zariadení
  • inšpekcia pred kolaudáciou stavby
  • dozor pri dovoze väčších prevádzkových súborov, investičných celkov alebo rozsiahlejších rizikových technologických zoskupení

  Zoznam služieb, ktoré poskytujeme komplexne aj jednotlivo

 • Vzdelávanie

  Podporte kvalifikovanosť svojich zamestnancov

  Akadémia spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o sa opiera o skúsenosti svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. Akadémia ponúka svojím klientom komplexný balík vzdelávacích služieb formou otvorených školení, ale aj školení ušitých priamo na mieru zákazníka, a to na vysokej profesionálnej a kvalitatívnej úrovni. Akadémia spolupracuje so špičkovými lektormi z radov akademickej obce ale aj s odborníkmi z výrobnej praxe.
  Máte záujem o školenie na mieru? Napíšte nám Vaše požiadavky na [email protected]

  Vyberte si z našich kurzov a povýšte vaše vedomosti na novú úroveň

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa