Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce na vyhradených technických zariadeniach prezenčnou aj dištančnou formou:

tlakových, zdvíhacích a plynových (revízny technik, osoba na obsluhu a osoba na opravu),
elektrických (revízny technik, elektrotechnik, samostatný elektrotechnik a elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky).

Overovanie odborných vedomostí revíznych technikov, osôb pre obsluhu VTZ, osôb pre opravu, rekonštrukciu a montáž VTZ + vydávanie preukazu alebo osvedčenia

Certifikácia osôb v oblasti nedeštruktívneho skúšania (NDT)

Certifikácia osôb vyhotovujúcich nerozoberateľné spoje (zvárač kovov, zvárač termoplastov, spájkovač, zvárač – operátor/zoraďovač odporového zvárania)

Získajte viac

Vybrať lokalitu