What is Charter of Trust?

Odborná príprava, preukazy a osvedčenia

Overovanie odborných vedomostí revíznych technikov, osôb pre obsluhu VTZ, osôb pre opravu, rekonštrukciu a montáž VTZ + vydávanie preukazu alebo osvedčenia

Overovanie odborných vedomostí revíznych technikov, osôb pre obsluhu VTZ, osôb pre opravu, rekonštrukciu a montáž VTZ + vydávanie preukazu alebo osvedčenia

Potrebujem sa prihlásiť na skúšku

 

Potrebujem overenie odborných vedomostí

 

Potrebujem obnoviť a prihlásiť sa na skúšku

 • AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

  Pozvánka na „Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov“

   

  • Plánovaná doba prednášky je max 8 hodín (podľa vyhlášky 356/2007)
  • Cena AOP za jednu osobu je 100 € + DPH = 120 € vrátane DPH.
  • AOP môžete absolvovať ako súkromná osoba, alebo ako zamestnanec právnickej osoby.
  • V prípade, že sa zúčastníte ako súkromná osoba – prihláste sa mailom (uveďte do mailu: „Prihláška na AOP-EZ“, termín, meno).
  • V prípade, že to bude ako zamestnanec právnickej osoby – žiadame poslať mailom firemnú objednávku vopred (v objednávke uviesť AOP-EZ,  termín, meno / mená).
  • Potvrdenie o absolvovaní AOP sa dáva na zadnú stranu originálu Osvedčenia (nie na kópiu !) ... originál treba priniesť so sebou.

   

  1.  Termín 12.03.2024 / začiatok 8:30 v priestoroch TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Matuškova 48, Vlkanová. Pre tento termín AOP posielajte prihlášky a objednávky na : ladislav.rybič[email protected]

Získajte viac

Vybrať lokalitu