Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Preukazy a osvedčenia

Overovanie odborných vedomostí revíznych technikov, osôb pre obsluhu VTZ, osôb pre opravu, rekonštrukciu a montáž VTZ + vydávanie preukazu alebo osvedčenia

 

Odborná spôsobilosť - TERMÍNY

Overovanie odborných vedomostí

Žiadosti

Overenie odborných vedomostí a vydanie Preukazu / Osvedčenia podľa §14 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“), na činnosť podľa § 16, 17 a § 18 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky“) a na certifikáciu osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024:2013

ŽIADOSŤ - plynové, tlakové a zdvíhacie zariadenia


Overenie odborných vedomostí a vydanie Osvedčenia podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“)  na činnosť podľa § 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky“) a na certifikáciu osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024:2013

ŽIADOSŤ - elektrické zariadenia


Potrebné dokumenty:

Lekársky posudok VZOR

Získajte viac

Vybrať lokalitu