Certifikácia ISO 21384

ISO 21384-3

Bezpilotné riadenie lietadiel - drony

Bezpilotné riadenie lietadiel - drony

Čo je ISO 21384-3:2019?

ISO 21384-3 reaguje na zvyšujúce uplatnenie prevádzky bezpilotne riadených lietadiel – dronov naprieč širokú škálu poskytovania služieb. Za pomoci použitia dronov sú v dnešnej dobe čoraz viac poskytované služby využívajúce nutnosť mapovania určitej oblasti, ako napríklad kartografické služby, ale aj bezpečnostné služby pre dohľad nad veľkým územím, prípadné monitoring nebezpečných stavov v danej lokalite. Drony sú dnes využívané nielen v komerčnej sfére, ale aj v štátnej správe.

Štandard ISO 21384-3 je východiskový štandard pre deklarovanie kvality poskytovania služieb v oblasti bezpilotne riadených lietadiel, ktorý využívajú organizácie a štátne inštitúcie pri výbere dodávateľa na poskytovanie vybraných služieb.

Prečo sa certifikovať podľa ISO 21384-3?

Veľké množstvo verejných zákaziek v oblasti poskytovania služieb za pomoci bezpilotného riadenia lietadiel požaduje ako jedno z kritérií aplikované postupy práve podľa normy ISO 21384-3. 

Táto certifikácia vám otvára dvere na zahraničný trh, kde sa považuje za základný predpoklad pre nadobudnutie dlhodobého obchodného partnerstva. 

Aplikáciou uvedenej normy do svojich prevádzkových postupov súčasne zabezpečíte, že požiadavky vyžadované zákonom budú ľahšie uchopiteľné a aplikovateľné naprieč stanovenými procesmi. Či už sa jedná o synchronizáciu postupov v letovej príručke, prevádzkovej príručke alebo implementácia princípov posudzovania rizík.

Je možné povedať, že aplikáciou normy dosiahnete funkčný prístup k rade požiadaviek, a ďalší systém nie je potrebné vymýšľať. Navyše v budúcnosti na základnú normu ISO 21384 budú nadväzovať aj ďalšie rady noriem.

Pre aké firmy je vhodná certifikácia ISO 21384-3?

Príkladom využitia certifikácie sú spoločnosti, ktoré prostredníctvom dronov vykonávajú inšpekcie, merania, mapovania alebo projektovania zo vzduchu. Je nutné podotknúť, že aplikácia noriem sa nedotýka len veľkých prevádzkovateľov, ale i menších spoločností, a to práve za účelom zaistiť si svoje bezkonkurenčné miesto v popredí zákaziek v oblasti poskytovania služieb bezpilotného riadenia lietadiel.  

Ako prebieha certifikácia?

Certifikácia overuje nastavenie celého systému v súlade s celosvetovým štandardom ISO 21384, ktorý je jediný štandard v súčasnej dobe, ktorý rieši prevádzku bezpilotne riadených lietadiel. V prvej fáze posúdime Vami vytvorenú dokumentáciu a následne overíme funkčnosť popísaného systému v praxi. Certifikácia a implementácia Vám poskytnú nový ucelený pohľad na Vami poskytované služby.

Aká legislatíva je spojená so službou?

Základný predpis upravujúci používanie dronov je rozhodnutie č.1/2015 z 19.8.2015. Súvisiacim zákonom pre výkon služieb, ktoré vyhotovujú pri svojom výkone fotografie alebo videá je zákon č. 143/1998 z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov. Jedným z posledných dôležitých predpisov je rozhodnutie dopravného úradu č. 2/2019, ktoré nadobudlo platnosť 15.11.2019.

Výhody certifikácie podľa ISO 21384-3

  • Certifikáciou vami poskytovaných služieb získate obrovskú výhodu v súčasne sa rozvíjajúcom trhu poskytovania služieb za pomoci dronov, ale nielen to. 
  • Správne nastaveným systémom si zaistíte, že od počiatku budete vedieť akým spôsobom integrovať požiadavky zákonov, ale i klientov a tým budete vedieť poskytnúť služby rýchlo meniacemu sa segmentu zákazníkov.
  • Získate pohľad odborníkov bez strachu o stratu zákazky, alebo nesplnenie povinnosti zákona, čo Vám v konečnej fáze zabezpečí zisk Vašej spoločnosti nie len možnosťou zúčastniť sa veľkých výberových riadení na celom svete.

Prečo spolupracovať s TÜV SÜD?

Spoločnosť TÜV SÜD je známa ako nezávislý a nestranný poskytovateľ služieb tretej strany so sieťou medzinárodných a lokálnych odborníkov na všetkých kľúčových trhoch.

Skúsení audítori z TÜV SÜD disponujú odbornými znalosťami a vzdelaním pre vykonávanie auditov v oblasti bezpilotných leteckých systémov. Prostredníctvom našej globálnej siete profesionálov môžeme poskytovať certifikačné služby kdekoľvek na svete. Naša nespochybniteľná nezávislosť zaisťuje akceptáciu certifikátov TÜV SÜD po celom svete, takže sa stáva efektným komunikačným nástrojom, ktorý vašu firmu odlišuje a zároveň propaguje.

Preskúmať

Drony certifikacia ISO 21384
Produktový leták

ISO 21384-3

Norma pre deklarovanie kvality poskytovania služieb v oblasti bezpilotne riadených lietadiel

Stiahnuť

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu