SA 8000

SA8000®

Certifikácia systémov spoločenskej zodpovednosti organizácie

Certifikácia systémov spoločenskej zodpovednosti organizácie

Spoločenská zodpovednosť organizácie je dobrovoľný prístup organizácií a podnikov k otázkam rozvoja a zlepšovania stavu spoločenského prostredia, vrátane dosiahnutia udržateľného rozvoja. Spoločenská zodpovednosť je trend, ktorý apeluje na zmenu orientácie firiem z krátkodobých na dlhodobé ciele. To vedie k posilneniu konkurencieschopnosti firmy, získaniu dobrého postavenia na domácich i zahraničných trhoch a v neposlednej rade k zaisteniu dlhodobejšej perspektívy pre svoju podnikateľskú činnosť. Byť spoločensky zodpovednou firmou je v záujme samotného podniku - zodpovedné správanie zvyšuje produktivitu práce a lojalitu zamestnancov a prináša podniku dlhodobo udržateľnú konkurenčnú výhodu.

základné informácie o norme SA8000®

Norma SA8000:2008 je medzinárodný štandard, ktorý upravuje a monitoruje predovšetkým pracovné podmienky zamestnancov a je využívaný pri certifikácii pre nezávislé posúdenie organizácie z hľadiska plnenia požiadaviek tejto normy, legislatívnych predpisov a vlastných požiadaviek v oblasti pracovného prostredia.

Systém si podľa tejto normy zavádzajú tie firmy, ktoré chcú deklarovať, že venujú príslušnú pozornosť nielen kvalite riadenia, ale taktiež zdraviu a bezpečnosti pracovníkov a vhodným podmienkam pre ich ďalší rozvoj v pracovnom i osobnom živote.

základné požiadavky normy SA8000®

 • rozvoj, udržovanie a presadzovanie zásad a postupov v oblastiach spoločenskej zodpovednosti, ktoré má podnik možnosť usmerňovať alebo ovplyvňovať
 • uplatňovanie zásad, postupov a praxe v súlade s požiadavkami tejto normy

oblasti SA8000®

 • Detská práca
 • Nútená práca
 • Systémy riadenia
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Sloboda združovania  a právo na kolektívne vyjednávanie
 • Diskriminácia
 • Disciplinárne postupy
 • Pracovný čas
 • Kompenzácia

prečo si vybrať TÜV SÜD

Globálna sieť spoločnosti TÜV SÜD poskytuje multidisciplinárne odborné znalosti pre širokú škálu audítorských a certifikačných služieb na kľúčových trhoch. Pôsobíme ako poskytovateľ komplexných služieb pre spoločnosti a aj vďaka tomu vám vieme ponúknuť integráciu SA8000® s inými systémami manažérstva, ako sú ISO 9001, ISO 14001 a pod.

V rámci nášho záväzku k bezkonkurenčnej kvalite služieb sú naši inšpektori a audítori povinní dodržiavať náš prísny etický kódex správania. Práve to zabezpečuje odborné stanoviská, ktoré sú profesionálne, nezávislé a nestranné.

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu