Uhlíková stopa

Certifikácia podľa ISCC

International Sustainability Carbon Certification - zásada a nutnosť pre produkčný reťazec BIOPALIVA

International Sustainability Carbon Certification - zásada a nutnosť pre produkčný reťazec BIOPALIVA

V rámci pripravovanej implementácie kritérií vychádzajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2009/28/EC, o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov platí pre všetky články dodávateľsko – výrobného reťazca biopalív povinnosť preukázať sa certifikátom  o splnení kritérií trvalej udržateľnosti. Preukázanie zhody s týmito kritériami musí byť potvrdené certifikačným orgánom s príslušnou akreditáciou.

čo je iscc?

International sustainability and carbon certification  je systém vypracovaný ministerstvom Spolkovej republiky Nemecka pre potravinárstvo a ochranu spotrebiteľov, ktorý vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2009/28/EC.  Na základe vládnej novely sa budú musieť predajcovia pohonných hmôt, distribútori biopalív a pestovatelia preukazovať certifikátom potvrdzujúcim, že pri pestovaní, obchodovaní a  výrobe biozložky boli splnené kritériá  udržateľnosti a je zabezpečená spätná vysledovateľnosť dodávateľského reťazca.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia ponúka certifikáciu podľa medzinárodného systému ISCC. Certifikácia ISCC je vykonávaná slovenskými audítormi pod akreditáciou TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

Pre koho je ISCC certifikácia určená?

Systém ISCC je aplikovateľný  na všetky časti reťazca: prvovýroba, skladovateľ, obchodník, spracovateľ, dopravca.

TÜV SÜD ako partner

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia ponúka certifikáciu podľa medzinárodného systému ISCC. Certifikácia ISCC je vykonávaná slovenskými audítormi pod akreditáciou TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

Spoločnosť TÜV SÜD, ako svetový líder v oblasti inšpekčných a certifikačných služieb je pripravená Vám pomôcť pri výbere fundovaných poradcov pre zavedenie splniteľnosti požiadaviek a následne vykonať certifikačný audit. Radi Vám pomôžeme naplniť podmienky smerníc EÚ vedúce k zvýšenej  schopnosti uspieť v konkurencii európskeho trhu. 


Prínos certifikácie ISCC pre firmy

  • nevyhnutný predpoklad pre vstup na trhy /hlavne nemecký/
  • zhoda s legislatívnymi požiadavkami EÚ
  • zvýšenie konkurencieschopnosti
  • budovanie  a posilňovanie dôveryhodnosti
  • partnerstvo s odborníkom s celosvetovou pôsobnosťou
  • know-how jednej z prvých spoločností schválených pre certifikáciu udržateľnosti biopalív a biokvapalín v Nemecku

Ako je možné certifikát podľa ISCC získať?

Spoločnosť TÜV SÜD, ako svetový líder v oblasti inšpekčných a certifikačných služieb je pripravená Vám pomôcť pri výbere fundovaných poradcov pre zavedenie splniteľnosti požiadaviek a následne vykonať certifikačný audit. Radi Vám pomôžeme naplniť podmienky smerníc EÚ vedúce k zvýšenej  schopnosti uspieť v konkurencii európskeho trhu.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Získajte viac

Vybrať lokalitu