Hygienický audit počas pandémie Covid-19

Ukážte svojim zákazníkom a firemným partnerom, že dodržiavate hygienické opatrenia

Ukážte svojim zákazníkom a firemným partnerom, že dodržiavate hygienické opatrenia

Pandémia koronavírusu COVID-19 zastavila servisné a výrobné činnosti v mnohých oblastiach hospodárstva. Obnovenie prevádzkových procesov, prispôsobenie podniku rozšíreným hygienickým požiadavkám a zavedenie nových pravidiel pre bezpečné zaobchádzanie so zamestnancami, klientmi a tretími stranami súvisí s potrebou zohľadniť platné právne predpisy na miestnej a vnútroštátnej úrovni. Na tento účel sa odporúča monitorovať vykonávanie a dodržiavanie hygienických pravidiel a postupov, ktoré organizácia vykonáva nezávislým subjektom.

Hygienické audity v oblasti COVID-19

Naši medzinárodní experti a audítori TÜV SÜD vypracovali kritériá, na základe ktorých vykonávajú hygienické audity.

Medzi pripravené kritériá patrili procesy v oblasti životného prostredia a priemyslu, dodržiavanie vnútroštátnych právnych požiadaviek, aspektov a opatrení na osobnú ochranu zamestnancov, klientov a tretích strán, ako aj usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZSR), Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a odvetvové smernice.

Výsledkom absolvovania hygienického auditu v oblasti COVID-19 je vypracovanie správy o dodržiavaní požiadaviek, ktorú potvrdí globálne uznávaná značka TÜV SÜD. Informáciu o hygienickom audite je možné umiestniť na webovú stránku, ako aj na viditeľné miesto na recepcii hotela, v sídle spoločnosti, vo výrobnom závode, v nákupnom stredisku, v obchode, na benzínovej stanici alebo v autosalóne.

Priebeh auditu

Počas hygienického auditu COVID-19 sa dáva dôraz na:

  • Angažovanosť vrcholového manažmentu.
  • Objasnenie rozsahu zodpovednosti za oblasť hygieny.
  • Internú a externú komunikáciu.
  • Vnútroštátne právne predpisy, usmerneniami ÚVZSR a medzinárodnými usmerneniami WHO.
  • Ochranu zdravia a hygienické opatrenia uplatňované na zamestnancov, klientov a tretie strany.

Reštartujte váš biznis po pandémii Covid-19

Získajte odbornú garanciu pri obnove vášho podnikania prostredníctvom služieb pre rýchly reštart vášho biznisu, ako sú napríklad hygienický audit, vzdialený audit manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, vzdialený audit informačnej bezpečnosti, posúdenie zhody a iné. Deklaráciou pre vás bude certifikát od TÜV SÜD Slovakia.

Zistiť viac o službách


Výhody hygienických auditov v oblasti COVID-19

  • Podpora pri reštarte servisných a výrobných činností.
  • Podpora pri správnom plnení vnútroštátnych požiadaviek a medzinárodných smerníc zabezpečujúcich zdravie a bezpečnosť zamestnancov, klientov a tretích strán.
  • Uľahčenie internej a externej komunikácie v oblasti informácií o vysokej úrovni kultúry hygieny a kultúry bezpečnosti v organizácii.
  • Možnosť vykonať spoločný hygienický audit spolu s auditom súladu s požiadavkami medzinárodných noriem a štandardov v oblasti kvality a bezpečnosti.
  • Audity vykonávajú skúsení audítori TÜV SÜD, ktorí poznajú špecifiká odvetvia a právne požiadavky.

Stiahnite si ako vyzerá prehľad záverov hygienického auditu


Ako prvej sme sa na dodržiavanie hygienických opatrení pozreli v reštaurácii Doma u nás v Poprade. Vďaka hygienickému auditu môžete aj vy svojim zákazníkom ukázať, že dodržiavate všetky hygienické pravidlá a postupy.

Preskúmať

hygienický audit
Produktový leták

Hygienický audit

Dajte vašim klientom dôkaz o zavedených hygienických opatreniach.

Stiahnuť

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu