ISO 31000

Systém riadenia podnikových rizík

Systém riadenia podnikových rizík

Čo je ISO 31000?

Norma ISO 31000 stanovuje rad princípov, ktoré je potrebné naplniť, aby bolo riadenie rizík efektívne. Táto medzinárodná norma odporúča, aby organizácie neustále rozvíjali, implementovali a kontinuálne zlepšovali rámec, ktorého cieľom je integrovať stratégie riadenia rizík do celkových procesov organizácie, vrátane procesu rozhodovania.

ISO 31000 je medzinárodná norma, ktorá poskytuje návod ako rozvíjať, vykonávať a neustále zlepšovať proces riadenia rizík vo všetkých činnostiach organizácie. Certifikácia ISO 31000 v oblasti riadenia podnikových rizík zhodnotí úroveň vašej výkonnosti podľa týchto princípov a smerníc. Ako akreditovaný hodnotiaci orgán vám pomôžeme so získaním certifikátu podľa tohto štandardu. 

Benefity certifikácie ISO 31000

Certifikácia manažérstva rizika podľa ISO 31000 vám prináša množstvo benefitov:

  • Identifikovanie rizík a odstránenie ich zdrojov
  • Poskytnutie konzistentnej metodiky na posudzovanie skutočného rozsahu a možných dopadov rizík
  • Umožní vám byť lepšie pripravený 

certifikácia od TÜV SÜD

TÜV SÜD má bohaté skúsenosti so širokou škálou manažérskych systémov vrátane ISO 31000. Naši globálni odborníci vás podporia vo všetkých krokoch certifikácie. Počas samotného procesu analyzujú všetky aspekty a idenfitikujú prípadné nezhody, aby sme mohli vypracovať stratégiu zmiernenia rizika a vyplniť prípadné medzery. Sme nezávislým certifikačným orgánom, ktorý vám zaručuje, že certifikačná značka TÜV SÜD je celosvetovo akceptovaná.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Získajte viac

Vybrať lokalitu