Audit na diaľku

Remote audit / vzdialený audit

Remote audit / vzdialený audit

Audit na diaľku od TÜV SÜD Slovakia

Audit na diaľku (tzv. remote audit alebo aj vzdialený audit) je takmer rovnaký ako audit na mieste. Vzdialený audit si nevyžaduje fyzickú prítomnosť audítora na mieste a časť strávený v lokalite je nahradený online komunikáciou. Audítorský tím získava dôkazy pomocou elektronických prostriedkov a vyhodnocuje ich voči kritériám auditu. Techniky vzdialeného auditu sú podobné tým, ktoré sú používané pri audite na mieste, ale sú kombinované s technikami skúmania dokumentácie a záznamov z procesov, z video rozhovormi alebo vzdialeným pozorovaním procesov.

Výhody auditovania na diaľku

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je auditovanie na diaľku výhodné ako pre audítorov, tak pre auditované spoločnosti. Medzi najčastejšie patrí:

  • Úspora času a ďalších nákladov na cestovanie. Ak sú všetky kontrolované podklady dostupné na cloudovom úložisku, nie je nutné strácať čas cestovaním, ktorý možno využiť na kontrolu dokumentácie dostupnej inými prostriedkami. Rozhovory a pozorovanie možno vykonávať prostredníctvom populárnych platforiem, ako je Skype, ktoré už mnoho spoločností pravidelne používa. 
  • Vyhnúť sa cestovaniu na "problematické" miesta. Prístup k niektorým miestam k auditu môže byť komplikovaný z mnohých dôvodov: buď sú v izolovanej oblasti, alebo sú vyžadované víza.
  • Vylúčenie logistiky súvisiacej s auditom. Pri vykonávaní auditov na diaľku sú obvykle organizácie oslobodené od rezervácií konferenčných miestností, od prerušenia pravidelného pracovného režimu zamestnancov a ďalších súvisiacich komplikácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas auditu na mieste.
  • Efektívnosť audítorského tímu. Pri práci v prostredí home office alebo vlastnej kancelárie môže audítorský tím pohodlne využiť všetky potrebné nástroje. Prekvapivo môže byť kontrola dokumentov a záznamov z procesov prakticky efektívnejšia, ako v porovnaní s auditom na mieste.

Ste pripravený na audit na diaľku? Kontakujte nás!

Preskúmajte

Audit na diaľku
Infografika

Audit na diaľku

Prezrite si základy vykonania úspešných diaľkových auditov.

Stiahnuť

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu