Software Escrow

Depozit vždy aktuálneho softvéru s TÜV SÜD

Depozit vždy aktuálneho softvéru s TÜV SÜD

Čo je Software Escrow?

Softvérová úschova predstavuje uloženie zdrojového kódu do rúk neutrálnej tretej strany, takzvaného agenta Escrow. Tento agent je oprávnený uvoľniť  zdrojové kódy držiteľovi licencie, len ak sú splnené vopred definované podmienky v zmluve. Služba zahŕňa počiatočnú analýzu definovania úschovného balíka, ktorý sa má uložiť,  definovania fyzického uloženia vo vhodných priestoroch, ako je dátové centrum TIER IV, ktorý je klimatizovaný, ohňovzdorný a je zabezpečený obmedzený prístup. Medzi služby patria aj modifikačné služby, ako je aktualizácia uloženého kódu, a podľa potreby aj overenie uloženého kódu na rôzne stupne presnosti od vzorkovania po úplné overenie.

Escrow spoločnosti TÜV SÜD Slovakia je akreditovaný v Európe, Amerike, na Strednom východe a v Ázii. Je svetový líder v poskytovaní Software Escrow.

Pre koho je Software Escrow?

  • Súkromné spoločnosti, ktoré majú systémy nakupované od rôznych dodávateľov
  • Štátny sektor
  • Firmy, ktoré vyvíjajú softvér na zákazku

Súkromné spoločnosti, ale aj štátne orgány, mestské rady, neziskové organizácie a kultúrne inštitúcie vedia, že ak si chcú udržať konkurenčnú výhodu, musia zaistiť ochranu svojho kritického softvéru. Aby tak mohli urobiť, musia mať prístup k zdrojovému kódu využívaného softvéru.

Softvérová úschova alebo Software Escrow je zárukou kontinuity vo všetkých kľúčových obchodných procesoch. Ústrednou črtou služby je uloženie zdrojového kódu softvéru u nestrannej tretej strany (TÜV SÜD ako sprostredkovateľ softvéru na úschovu softvéru) a poskytovateľom softvérových licencií. Ak dôjde k udalosti, ktorá je definovaná ako „udalosť vydania“ v dohode o úschove, zdrojový kód softvéru sa uvoľní nadobúdateľovi licencie na softvér, čo umožňuje držiteľovi licencie pokračovať vo využívaní, rozširovaní a optimalizácii softvéru aj po napr. skrachovaní spoločnosti, ktorá doteraz vyvíjala softvér.

Software Escrow


Prínosy Software Escrow

  • Zabezpečuje softvér kritický pre podnikanie a duševné vlastníctvo výrobcu softvéru.
  • Užívateľ softvéru si zachováva prístup k zdrojovému kódu, čím ho chráni pred zlyhaním zo strany poskytovateľa licencie.
  • Výrobca softvéru poskytuje svojim zákazníkom výrazne zvýšené zabezpečenie.
  • Táto služba poskytuje konkurenčnú výhodu pre výrobcov softvéru.

V oblasti IT bezpečnosti Vám vieme pomôcť aj s certifikáciou manažérskeho systému podľa ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 20000, či certifikáciou Kybernetickej bezpečnosti. Napíšte nám, čo potrebujete.

Získajte viac

Software Escrow
Produktový leták

Software Escrow

Depozit vždy aktuálneho softvéru s TÜV SÜD Software Escrow.

Zistiť viac

Audit kybernetickej bezpečnosti
Produktový leták

Audit kybernetickej bezpečnosti

Buďte pripravení na kybernetické hrozby a splňte požiadavky zákona 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac

GAP analýza
Produktový leták

GAP analýza kybernetickej bezpečnosti

GAP analýza, implementácia, audit podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a vzdelávanie.

Zistiť viac

ISO/IEC 27001 Systém manažérstva bezpečnosti informácií
Produktový leták

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Zistiť viac

ISO 27017 Audit a certifikácia informačnej bezpečnosti na ochranu cloudových služieb
Produktový leták

ISO/IEC 27017

Audit a certifikácia informačnej bezpečnosti na ochranu cloudových služieb.

Zistiť viac

ISO/IEC 27018 Certifikácia cludových služieb
Produktový leták

ISO/IEC 27018

Zvýšte zabezpečenie citlivých údajov v cloude.

Zistiť viac

Kybernetická bezpečnosť
Produktový leták

Penetračné testy

Bezpečnosť pre vaše IT systémy.

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu