ISO 55001

Optimalizujte svoju stratégiu výkonnosti aktív

Optimalizujte svoju stratégiu výkonnosti aktív

Čo jE ISO 55001 a komu pomáha?

ISO 55001 je medzinárodná norma pre systémy správy aktív. Je navrhnutá tak, aby poskytovala štandardizovaný a opakovateľný rámec na monitorovanie a správu aktív. Neefektívny alebo neexistujúci systém správy aktív môže podniky stáť milióny eur ročne z dôvodu straty, nedostatočného využitia, narušenia alebo poškodenia aktív. Vylepšenia postupov systému správy aktív môže tieto zbytočné náklady znížiť a zlepšiť tak váš konečný výsledok hospodárenia.

Systémy správy aktív sú cenné pre každú organizáciu, ktorá vlastní alebo spravuje aktíva, ale obzvlášť užitočné môžu byť napríklad v nasledujúcich priemyselných odvetviach:

 • výroba,
 • logistika a distribúcia,
 • spracovanie ropy a plynu,
 • infraštruktúra,
 • správa zariadenia a majetku,
 • výstavba.

Prečo je ISO 55001 prospešné pre vašu organizáciu?

Cieľom normy ISO 55001 je prostredníctvom riadenia rizík a nákladov spojených s vlastníctvom aktív optimalizovať ich dostupnosť a ziskovosť po celú dobu ich životného cyklu. Stratégia systému správy aktív môžu mať pozitívny vplyv na prevádzku, dizajn, výkon zamestnancov a produktivitu zariadení a náklady životného cyklu. Cieľom normy ISO 55001 je vo výsledku vyťažiť hodnotu z každého aktíva.

Prínosy certifikácie ISO 55001:

 • Zníženie nákladov a uvoľnenie hodnoty aktív
  Vytvorte systém správy aktív po celú dobu životného cyklu, ktorý vám pomôže uskutočniť informované rozhodnutia.
 • Získanie konkurenčnej výhody
  Zvýšte spokojnosť zákazníkov prostredníctvom účinnejších systémov správy aktív a poskytovania služieb.
 • Zlepšenie transparentnosti podnikania
  Vytvorte komplexnú revíznu stopu, ktorá popisuje, čo sa robí, kedy a prečo.
 • Podpora rastu podnikania
  Porovnajte iniciatívy, postupy, zdroje a funkčné príspevky.

TÜV SÜD je svetovým lídrom v hodnotení ISO 55001

Spoločnosť TÜV SÜD má vďaka dlhoročným skúsenostiam so zlepšovaním postupov riadenia dostatočné odborné znalosti, ktoré vašu organizáciu podporia na ceste k certifikácii ISO 55001. Náš špecializovaný tím globálnych audítorov vykonáva audit ISO 55001 už od zavedenia tejto normy v roku 2014 a presne rozumie tomu, ako vašu organizáciu posúdiť a poskytnúť jej komplexnú správu, ktorú môžete použiť na identifikáciu problémov a získanie certifikácie.

Audítori spoločnosti TÜV SÜD vykonávajú hodnotenia s maximálnou mierou profesionality a v súlade s medzinárodnými smernicami a normami. Všetci naši audítori sú povinní dodržiavať prísny kódex správania zakotvený v Etickom kódexe audítorov, ktorý vás uistí o našej úplnej nezávislosti a nestrannosti.

Po dokončení hodnotenia a certifikácie môžete na svojich webových stránkach, v brožúrach a komunikačných materiáloch zobrazovať certifikačnú značku TÜV SÜD, ktorá preukazuje, že ste boli preverení dôveryhodnou treťou stranou. Certifikačná značka TÜV SÜD je po celom svete všeobecne uznávaná a rešpektovaná ako symbol kvality, bezpečnosti a udržateľnosti.

Získajte viac

Vybrať lokalitu