Certifikácia uhlíkovej neutrality

Preukážte svoj záväzok k ochrane klímy

Preukážte svoj záväzok k ochrane klímy

Certifikácia uhlíkovej neutrality podľa PAS 2060

Certifikácia uhlíkovej neutrality vykonávaná spoločnosťou TÜV SÜD podľa PAS 2060 je založená na overení inventúry GHG a na ambicióznom pláne riadenia budúcej prevencie a znižovaní emisií skleníkových plynov. Profitujte z množstva prínosov, ktoré poskytuje vašim zákazníkom!

 

ako podnikom pomôže certfikácia uhlíkovej neutrality spĺňajúca PAS 2060?

Globálne otepľovanie a zmena klímy sú veľmi dôležitými témami a práve teraz patria k najväčším svetovým výzvam. Spoločnosť, vlády, inštitúcie a podniky už menia svoje stratégie a podnikajú konkrétne opatrenia (iniciatíva EU Fit for 55, americký plán 100% bezuhlíkovej elektriny do roku 2035 a čínsky cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060). Certifikácia uhlíkovej neutrality dokladá záväzok spoločnosti na dekarbonizáciu a k zmierneniu pretrvávajúceho dopadu financovaním environmentálnych projektov.

PAS 2060 je celosvetovo uznávaná špecifikácia uhlíkovej neutrality na dosiahnutie klimatickej neutrality podnikov. Táto norma je založená na stanovených metódach výpočtu uhlíkovej stopy (napr. protokol GHG, ISO 14064) a na certifikátoch vysoko kvalitnej kompenzácie v projektoch zameraných na zmenu klímy (napr. CDM, JI, GS, VCS). Stanoví pokyny pre merania, znižovanie a kompenzovanie emisií skleníkových plynov (GHG) pre podniky, produkty a služby. Hlavne oblasť klimatickej neutrality produktov pokrýva norma PAS 2050 s pokynmi, ako vyrátať uhlíkovú stopu produktu.

 

Logo klimatickej neutrality

TÜV SÜD ako uznávaná certifikačná inštitúcia posudzujúca podniky ponúka logo certifikácie klimatickej neutrality, aby spoločnosti mohli ukázať svojim zúčastneným subjektom, že sú uhlíkovo neutrálne. TÜV SÜD vydá status klimatickej neutrality, akonáhle úspešne prebehne prvá certifikácia TÜV SÜD. Tu je príklad certifikácie:  Vzor certifikátu

 

ako sa môžu spoločnosti nechať certifikovať na uhlíkovú neutralitu?

Certifikácia na uhlíkovú neutralitu poskytovaný spoločnosťou TÜV SÜD má dve fázy. Spoločnosti sú v prvom rade povinné poskytnúť inventúru GHG, ktorá ukáže ich súčasné a očakávané emisie. Aby boli dodržané požiadavky certifikácie, musí uhlíková stopa spĺňať Protokol o skleníkových plynoch (GHG) alebo normu ISO 14064. V tejto fáze je taktiež v spoločnosti posúdená kompenzácia uhlíka. Certifikácia TÜV SÜD v oblasti uhlíkovej neutrality zisťuje okrem týchto krokov záväzok spoločnosti k zmene klímy, snahy vynakladané na energeticky úspornú prevádzku a opatrenia plánované pre zabránenie produkcie skleníkových plynov v budúcnosti.

 

aké výhody získa moja spoločnosť z certifikácie uhlíkovej neutrality?

Získať certifikát uhlíkovej neutrality od spoločnosti TÜV SÜD poskytne vašej spoločnosti niekoľko výhod:

  • Preukážete zúčastneným subjektom a akcionárom svoj záväzok zaviesť opatrenia proti zmene klímy a zlepšíte si svoju povesť.
  • Odlíšite sa od konkurentov ako spoločnosť šetrná ku klíme.
  • Potenciálne ušetríte náklady dôkladným monitorovaním emisií GHG a určíte oblasti možného zlepšenia.
  • Môžete ťažiť z dlhoročných skúseností a celosvetovo uznávanej odbornosti spoločnosti TÜV SÜD.
  • Zaistíte si bezpečnú a nestrannú odbornú podporu externej organizácie.
  • Ocitnete sa v odlesku skvelej povesti spoločnosti TÜV SÜD ako jedného z popredných certifikačných orgánov na svete.

 

ako je definovaná uhlíková neturalita?

Koncepcia uhlíkovej neutrality znamená, že všetky emisie CO² vypúšťané do ovzdušia v dôsledku činností spoločnosti sa vyvážia rovnakým množstvom emisií, ktoré spoločnosť z atmosféry odstraňuje. Aby spoločnosť fungovala ako klimaticky neutrálna, musí znížiť všetky svoje GHG na nulu a zároveň eliminovať škodlivé dopady na klímu, ktoré môžu byť dôsledkom jej činností.

S riešeniami spoločnosti TÜV SÜD pre uhlíkovou neutralitu sa nemusíte o nič starať.

 

Kontaktujte nás ešte dnes! 

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu