Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit kybernetickej bezpečnosti

Overíme splnenie zákonných požiadaviek a povinností v súlade so zákonom 69/2018 Z. z.. o kybernetickej bezpečnosti

Overíme splnenie zákonných požiadaviek a povinností v súlade so zákonom 69/2018 Z. z.. o kybernetickej bezpečnosti

Čo je kybernetická bezpečnosť?

V dnešnom online je svete sú kybernetické útoky čoraz rozšírenejšie. Práve z tohto dôvodu je kladený dôraz na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti a prijatie dostatočných opatrení na minimalizovanie úspešnosti kybernetických útokov a negatívnych následkov, ktoré takéto útoky môžu spôsobiť. Cieľom kybernetickej bezpečnosti, ako komplexnej oblasti, je ochrana informačných systémov, sietí a údajov pred kybernetickými útokmi.

Audit kybernetickej bezpečnosti 

Vyhlásením Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú firmám a spoločnostiam nové povinnosti, medzi ktoré patrí aj vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti. Auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa tohto zákona a súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby. Tiež tie, ktoré podporujú základné služby, s požiadavkami podľa zákona, s cieľom zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti. Auditom kybernetickej bezpečnosti sa ďalej identifikujú nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby, s cieľom prijať opatrenia na ich odstránenie, nápravu alebo predchádzanie.


Audit kybernetickej bezpečnosti sa vykonáva pre poskytovateľov základnej služby:

- každé dva roky,
- po každej zmene majúcej významný vplyv na realizované bezpečnostné opatrenia.

Významnosťou vplyvu sa rozumie:

 • vplyv alebo dopad na prijatú klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov,
 • zmena dopadových kritérií základnej služby (§ 18 ods. 2 zákona),
 • zmena informačného systému a prevádzkových parametrov základnej služby,
 • nová sieť alebo informačný systém, na ktorej je závislá základná služba alebo nová technológia na ktorej je závislá základná služba.

Pre koho je určený audit kybernetickej bezpečnosti?

 • Prevádzkovatelia základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby
 • Sektor bankovníctva, dopravy, priemyslu, energetiky a pod.
 • Verejná správa
 • Kritická infraštruktúra

Kybernetická bezpečnosť a ponuka našich služieb 

AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI S TÜV SÜD

TÜV SÜD Slovakia je držiteľom akreditácie a je oprávnený poskytovať audit kybernetickej bezpečnosti. Prostredníctvom našich odborníkov na IT bezpečnosť zabezpečujeme audit procesov a informačnej bezpečnosti na základe medzinárodných ISO štandardov a lokálnej legislatívy. Sme 100% nezávislý poskytovateľ analýz, auditov, certifikácie a vzdelávania v IT&Security oblasti.

Audit kybernetickej bezpečnosti


AUDIT kybernetickej bezpečnosti a jeho prínosy pre váš biznis

 • Vďaka auditu kybernetickej bezpečnosti zistíte, či vaša firma spĺňa zákonných požiadavky a povinnosti v súlade so zákonom 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.
 • Zmiernenie rizika - preverenie zavedenia bezpečnostných opatrení a ich účinnosti, identifikácia nedostatkov v zabezpečení.
 • Predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom a zvýšenie úrovne bezpečnosti.
 • Dôvera zákazníkov - certifikácia treťou stranou od spoločnosti TÜV SÜD preukazuje váš záväzok v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

ZOZNAM AUDÍTOROV KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Žiadateľom, ktorí splnili požiadavky certifikačnej schémy NBÚ SR na certifikáciu osôb v oblasti AKB a úspešne absolvovali odbornú skúšku, bol Certifikačným orgánom osôb spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vydaný certifikát Audítora kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac

 


Chcete vedieť priebeh auditu kybernetickej bezpečnosti, ako sa pripraviť na audit a aká JE jeho cena? Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku.

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Vyplniť žiadosť o vykonanie kybernetického auditu

Stiahnuť žiadosť vo formáte .docx o vykonanie kybernetického auditu


 

Mohlo by vás zaujímať:

Webinár Audit kybernetickej bezpečnosti

Auditor kybernetickej bezpecnosti

Získajte viac

Audit kybernetickej bezpečnosti
Produktový leták

Audit kybernetickej bezpečnosti

Buďte pripravení na kybernetické hrozby a splňte požiadavky zákona 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac

Infosheet Distributed ledger and blockchain security
Novinky

Trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti v roku 2021

Viete aké sú trendy a aký bude vývoj v oblasti kybernetickej kybernetickej bezpečnosti v roku 2021?

Zistiť viac

GAP analýza
Produktový leták

GAP analýza kybernetickej bezpečnosti

GAP analýza, implementácia, audit podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a vzdelávanie.

Zistiť viac

Kybernetická bezpečnosť
Produktový leták

Penetračné testy

Bezpečnosť pre vaše IT systémy.

Zistiť viac

Software Escrow
Produktový leták

Software Escrow

Depozit vždy aktuálneho softvéru s TÜV SÜD Software Escrow.

Zistiť viac

ISO 27017 Audit a certifikácia informačnej bezpečnosti na ochranu cloudových služieb
Produktový leták

ISO/IEC 27017

Audit a certifikácia informačnej bezpečnosti na ochranu cloudových služieb.

Zistiť viac

ISO/IEC 27018 Certifikácia cludových služieb
Produktový leták

ISO/IEC 27018

Zvýšte zabezpečenie citlivých údajov v cloude.

Zistiť viac

ISO/IEC 27001 Systém manažérstva bezpečnosti informácií
Produktový leták

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu