Audit kybernetickej bezpečnosti

Overíme splnenie zákonných požiadaviek a povinností v súlade so zákonom 69/2018 Z. z.. o kybernetickej bezpečnosti

Overíme splnenie zákonných požiadaviek a povinností v súlade so zákonom 69/2018 Z. z.. o kybernetickej bezpečnosti

Čo je kybernetická bezpečnosť?

V dnešnom online je svete sú kybernetické útoky čoraz rozšírenejšie. Práve z tohto dôvodu je kladený dôraz na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti a prijatie dostatočných opatrení na minimalizovanie úspešnosti kybernetických útokov a negatívnych následkov, ktoré takéto útoky môžu spôsobiť. Cieľom kybernetickej bezpečnosti, ako komplexnej oblasti, je ochrana informačných systémov, sietí a údajov pred kybernetickými útokmi.

Audit kybernetickej bezpečnosti 

Vyhlásením Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú firmám a spoločnostiam nové povinnosti, medzi ktoré patrí aj vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti. Auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa tohto zákona a súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby. Tiež tie, ktoré podporujú základné služby, s požiadavkami podľa zákona, s cieľom zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti. Auditom kybernetickej bezpečnosti sa ďalej identifikujú nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby, s cieľom prijať opatrenia na ich odstránenie, nápravu alebo predchádzanie.


Audit kybernetickej bezpečnosti sa vykonáva pre poskytovateľov základnej služby:

- každé dva roky,
- po každej zmene majúcej významný vplyv na realizované bezpečnostné opatrenia.

Významnosťou vplyvu sa rozumie:

 • vplyv alebo dopad na prijatú klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov,
 • zmena dopadových kritérií základnej služby (§ 18 ods. 2 zákona),
 • zmena informačného systému a prevádzkových parametrov základnej služby,
 • nová sieť alebo informačný systém, na ktorej je závislá základná služba alebo nová technológia na ktorej je závislá základná služba.

Pre koho je určený audit kybernetickej bezpečnosti?

 • Prevádzkovatelia základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby
 • Sektor bankovníctva, dopravy, priemyslu, energetiky a pod.
 • Verejná správa
 • Kritická infraštruktúra

Kybernetická bezpečnosť a ponuka našich služieb 

AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI S TÜV SÜD

TÜV SÜD Slovakia je držiteľom akreditácie a je oprávnený poskytovať audit kybernetickej bezpečnosti. Prostredníctvom našich odborníkov na IT bezpečnosť zabezpečujeme audit procesov a informačnej bezpečnosti na základe medzinárodných ISO štandardov a lokálnej legislatívy. Sme 100% nezávislý poskytovateľ analýz, auditov, certifikácie a vzdelávania v IT&Security oblasti.

Audit kybernetickej bezpečnosti


AUDIT kybernetickej bezpečnosti a jeho prínosy pre váš biznis

 • Vďaka auditu kybernetickej bezpečnosti zistíte, či vaša firma spĺňa zákonných požiadavky a povinnosti v súlade so zákonom 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.
 • Zmiernenie rizika - preverenie zavedenia bezpečnostných opatrení a ich účinnosti, identifikácia nedostatkov v zabezpečení.
 • Predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom a zvýšenie úrovne bezpečnosti.
 • Dôvera zákazníkov - certifikácia treťou stranou od spoločnosti TÜV SÜD preukazuje váš záväzok v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Chcete vedieť priebeh auditu kybernetickej bezpečnosti, ako sa pripraviť na audit a aká JE jeho cena? Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku.

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Vyplniť žiadosť o vykonanie kybernetického auditu

Stiahnuť žiadosť vo formáte .docx o vykonanie kybernetického auditu


 

Mohlo by vás zaujímať:

Webinár Audit kybernetickej bezpečnosti

Získajte viac

Audit kybernetickej bezpečnosti
Produktový leták

Audit kybernetickej bezpečnosti

Buďte pripravení na kybernetické hrozby a splňte požiadavky zákona 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac

Infosheet Distributed ledger and blockchain security
Novinky

Trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti v roku 2021

Viete aké sú trendy a aký bude vývoj v oblasti kybernetickej kybernetickej bezpečnosti v roku 2021?

Zistiť viac

GAP analýza
Produktový leták

GAP analýza kybernetickej bezpečnosti

GAP analýza, implementácia, audit podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a vzdelávanie.

Zistiť viac

Kybernetická bezpečnosť
Produktový leták

Penetračné testy

Bezpečnosť pre vaše IT systémy.

Zistiť viac

Software Escrow
Produktový leták

Software Escrow

Depozit vždy aktuálneho softvéru s TÜV SÜD Software Escrow.

Zistiť viac

ISO 27017 Audit a certifikácia informačnej bezpečnosti na ochranu cloudových služieb
Produktový leták

ISO/IEC 27017

Audit a certifikácia informačnej bezpečnosti na ochranu cloudových služieb.

Zistiť viac

ISO/IEC 27018 Certifikácia cludových služieb
Produktový leták

ISO/IEC 27018

Zvýšte zabezpečenie citlivých údajov v cloude.

Zistiť viac

ISO/IEC 27001 Systém manažérstva bezpečnosti informácií
Produktový leták

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu