Audit kybernetickej bezpečnosti

Overíme splnenie zákonných požiadaviek a povinností v súlade so zákonom 69/2018 Z. z.. o kybernetickej bezpečnosti

Overíme splnenie zákonných požiadaviek a povinností v súlade so zákonom 69/2018 Z. z.. o kybernetickej bezpečnosti

Čo je kybernetická bezpečnosť?

V dnešnom online je svete sú kybernetické útoky čoraz rozšírenejšie. Práve z tohto dôvodu je kladený dôraz na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti a prijatie dostatočných opatrení na minimalizovanie úspešnosti kybernetických útokov a negatívnych následkov, ktoré takéto útoky môžu spôsobiť. Cieľom kybernetickej bezpečnosti, ako komplexnej oblasti, je ochrana informačných systémov, sietí a údajov pred kybernetickými útokmi.

Audit kybernetickej bezpečnosti 

Vyhlásením Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú firmám a spoločnostiam nové povinnosti, medzi ktoré patrí aj vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti. Auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa tohto zákona a súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby. Tiež tie, ktoré podporujú základné služby, s požiadavkami podľa zákona, s cieľom zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti. Auditom kybernetickej bezpečnosti sa ďalej identifikujú nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby, s cieľom prijať opatrenia na ich odstránenie, nápravu alebo predchádzanie.


Audit kybernetickej bezpečnosti sa vykonáva pre poskytovateľov základnej služby:

- každé dva roky,
- po každej zmene majúcej významný vplyv na realizované bezpečnostné opatrenia.

Významnosťou vplyvu sa rozumie:

 • vplyv alebo dopad na prijatú klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov,
 • zmena dopadových kritérií základnej služby (§ 18 ods. 2 zákona),
 • zmena informačného systému a prevádzkových parametrov základnej služby,
 • nová sieť alebo informačný systém, na ktorej je závislá základná služba alebo nová technológia na ktorej je závislá základná služba.

Pre koho je určený audit kybernetickej bezpečnosti?

 • Prevádzkovatelia základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby
 • Sektor bankovníctva, dopravy, priemyslu, energetiky a pod.
 • Verejná správa
 • Kritická infraštruktúra

Kybernetická bezpečnosť a ponuka našich služieb 

AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI S TÜV SÜD

TÜV SÜD Slovakia je držiteľom akreditácie a je oprávnený poskytovať audit kybernetickej bezpečnosti. Prostredníctvom našich odborníkov na IT bezpečnosť zabezpečujeme audit procesov a informačnej bezpečnosti na základe medzinárodných ISO štandardov a lokálnej legislatívy. Sme 100% nezávislý poskytovateľ analýz, auditov, certifikácie a vzdelávania v IT&Security oblasti.

Audit kybernetickej bezpečnosti


AUDIT kybernetickej bezpečnosti a jeho prínosy pre váš biznis

 • Vďaka auditu kybernetickej bezpečnosti zistíte, či vaša firma spĺňa zákonných požiadavky a povinnosti v súlade so zákonom 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.
 • Zmiernenie rizika - preverenie zavedenia bezpečnostných opatrení a ich účinnosti, identifikácia nedostatkov v zabezpečení.
 • Predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom a zvýšenie úrovne bezpečnosti.
 • Dôvera zákazníkov - certifikácia treťou stranou od spoločnosti TÜV SÜD preukazuje váš záväzok v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Chcete vedieť priebeh auditu kybernetickej bezpečnosti, ako sa pripraviť na audit a aká JE jeho cena? Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku.

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Vyplniť žiadosť o vykonanie kybernetického auditu

Stiahnuť žiadosť vo formáte .docx o vykonanie kybernetického auditu


Zoznam audítorov kybernetickej bezpečnosti

Auditor kybernetickej bezpecnosti

Audítorom spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. bol na základe úspešne absolvovaného certifikačného procesu vydaný certifikát Audítor kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac 

Mohlo by vás zaujímať:

Webinár Audit kybernetickej bezpečnosti

Získajte viac

Vybrať lokalitu