Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Audit kybernetickej bezpečnosti podľa zákona 69/2018 Z.z.

Znížte riziko kybernetických útokov a ochráňte informačné systémy a siete

Čo je audit kybernetickej bezpečnosti?

V dnešnom online je svete sú kybernetické útoky čoraz rozšírenejšie. Práve z tohto dôvodu je kladený dôraz na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti a prijatie dostatočných opatrení na minimalizovanie úspešnosti kybernetických útokov a negatívnych následkov, ktoré takéto útoky môžu spôsobiť. Hlavným cieľom kybernetickej bezpečnosti je zníženie rizík kybernetických útokov a ochrana informačných systémov a sietí.

Vyhlásením Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú firmám a spoločnostiam nové povinnosti, medzi ktoré patrí aj vykonanie auditu už spomínanej kybernetickej bezpečnosti. Auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa tohto zákona.

Pre koho je tento audit určený?

 • Prevádzkovatelia základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby
 • Sektor bankovníctva, dopravy, priemyslu, energetiky a pod.
 • Verejná správa
 • Kritická infraštruktúra

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

 • GAP analýza zhody požiadaviek NIS na základe CSF (Cyber Security Framework) štandardu
 • Oboznámenie s CSF štandardami a manažmentom kybernetickej bezpečnosti
 • Audit kybernetickej bezpečnosti

Ako vám vieme pomôcť?

TÜV SÜD Slovakia je držiteľom akreditácie a je oprávnený poskytovať audit kybernetickej bezpečnosti. Prostredníctvom našich odborníkov na IT bezpečnosť zabezpečujeme audit procesov a informačnej bezpečnosti na základe medzinárodných ISO štandardov a lokálnej legislatívy. Sme 100% nezávislý poskytovateľ analýz, auditov, certifikácie a vzdelávania v IT&Security oblasti.


prínosy pre váš biznis

 • Vďaka auditu kybernetickej bezpečnosti zistíte, či vaša firma spĺňa zákonných požiadavky a povinnosti v súlade so zákonom 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.
 • Zmiernenie rizika - preverenie zavedenia bezpečnostných opatrení a ich účinnosti, identifikácia nedostatkov v zabezpečení.
 • Predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom a zvýšenie úrovne bezpečnosti.
 • Dôvera zákazníkov - certifikácia treťou stranou od spoločnosti TÜV SÜD preukazuje váš záväzok v oblasti informačnej bezpečnosti.

 

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku.

Ďalšie kroky

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa