kybernetický audit cena

Žiadosť o vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti

Radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku

Radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku

Žiadosť o vykonanie:

Informácie o organizácii:*

Kontaktná osoba:*

Doplňujúce informácie:*

Aký počet informačných systémov je asociovaných k základnej službe?*

(Za ďalší informačný systém sa považuje súbor súvisiacich a navzájom závislých aktív, ktoré podporujú základnú službu, alebo je prevádzka informačných systémov a sietí vykonávaná inými zamestnancami, alebo organizačným útvarom, alebo je na inej lokalite.)

Počet zamestnancov zúčastňujúcich sa na prevádzke systémov a zabezpečovaní bezpečnostných opatrení informačného systému v členení Interní/Externí?*

Sú všetky IS kategorizované v kategórii I.?*

(kategória I: Ohrozenie straty informácií nemá žiadny negatívny dopad na poskytovanú základnú službu. Z hľadiska dôvernosti: verejné prípadne chránené. Z hľadiska dostupnosti: nízka až stredná. Nie je potrebné vykonávať kontrolnú činnosť a určovať zodpovednosť.

Je niektorý IS kategorizované v triede III.?*

(kategória III.: Ohrozenie straty informácií môže spôsobiť kybernetický bezpečnostný incident II. a III. stupňa. Z hľadiska dôvernosti: prísne chránené. Z hľadiska dostupnosti a integrity: vysoká. Je potrebné auditovať aktivity všetkých používateľov. Poskytuje sa základná služba, výpadok spôsobí poškodenie alebo znemožnenie poskytovania základnej služby. Jedná sa o utajované skutočnosti. Jedná sa o ústredný portál verejnej správy.)

Odoslaním prihlášky potvrdzujete súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Vami poskytnuté osobné údaje budeme spracovávať výhradne pre naplnenie uvedeného účelu a to zákonným spôsobom. Viac informácií nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

* Dôležité, prosím, vyplňte.

Získajte viac

Vybrať lokalitu