Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Audit bezpečnosti informačných technológií verejnej správy podľa zákona č. 95/2019

Predchádzajte bezpečnostným incidentom a zvýšte úroveň bezpečnosti

Čo upravuje zákon č. 95/2019?

Vyhlásením Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS)a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú orgánom verejnej správy nové povinnosti, medzi ktoré patrí aj vykonanie auditu už spomínanej informačnej bezpečnosti. Auditom informačnej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa tohto zákona.

Zákon upravuje:

a) organizáciu správy informačných technológií verejnej správy,

b) práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v oblasti informačných technológií verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje tento zákon,

c) základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a na ich správu

Nová úprava priniesla oproti pôvodnej právnej úprave systémovú zmenu, ktorá sa týka hlavne rozšírenia povinností pre jednotlivé inštitúcie verejnej správy v oblasti správy, t.j. vedenia a riadenia informačných technológií, a to od samotného plánovania, obstarania, implementáciu informačných technológií, až po monitoring a hodnotenie IT. Oproti predchádzajúcej právnej úprave zákon tiež posilnil pozíciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a to z koordinačnej do riadiacej.

V novej právnej úprave je zvýšenou mierou pokrytá aj oblasť bezpečnosti. Zákon nadväzuje na zákon o kybernetickej bezpečnosti a upravuje činnosť vládnej jednotky CSIRT pri riešení a prevencii kybernetických hrozieb.

Čo je audit informačnej bezpečnosti verejnej správy?

Vďaka auditu informačnej bezpečnosti zistíte, či vaša firma spĺňa zákonných požiadavky a povinnosti v súlade so zákonom 95/2019 Z. z. o o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako vám vieme pomôcť?

TÜV SÜD Slovakia je držiteľom akreditácie a je oprávnený poskytovať audit kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Prostredníctvom našich odborníkov na IT bezpečnosť zabezpečujeme audit procesov a informačnej bezpečnosti na základe medzinárodných ISO štandardov a lokálnej legislatívy. Sme 100% nezávislý poskytovateľ analýz, auditov, certifikácie a vzdelávania v IT&Security oblasti.

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB


Audit informačnej bezpečnosti a prínosy pre váš biznis

  • Zmiernenie rizika - preverenie zavedenia bezpečnostných opatrení a ich účinnosti, identifikácia nedostatkov v zabezpečení.
  • Predchádzanie bezpečnostným incidentom a zvýšenie úrovne bezpečnosti.
  • Dôvera zákazníkov - certifikácia treťou stranou od spoločnosti TÜV SÜD preukazuje váš záväzok v oblasti informačnej bezpečnosti.

Kontaktujte nás, radi vám poradíme v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti a vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku.

Získajte viac

Audit kybernetickej bezpečnosti
Produktový leták

Audit kybernetickej bezpečnosti

Buďte pripravení na kybernetické hrozby a splňte požiadavky zákona 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac

GAP analýza
Produktový leták

GAP analýza kybernetickej bezpečnosti

GAP analýza, implementácia, audit podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a vzdelávanie.

Zistiť viac

ISO/IEC 27001 Systém manažérstva bezpečnosti informácií
Produktový leták

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Zistiť viac

ISO 27017 Audit a certifikácia informačnej bezpečnosti na ochranu cloudových služieb
Produktový leták

ISO/IEC 27017

Audit a certifikácia informačnej bezpečnosti na ochranu cloudových služieb.

Zistiť viac

ISO/IEC 27018 Certifikácia cludových služieb
Produktový leták

ISO/IEC 27018

Zvýšte zabezpečenie citlivých údajov v cloude.

Zistiť viac

Kybernetická bezpečnosť
Produktový leták

Penetračné testy

Bezpečnosť pre vaše IT systémy.

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa