Informačné technológie vo verejnej správe podľa zákona č. 95/2019 Z.z.

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Informačné technológie vo verejnej správe podľa zákona č. 95/2019 Z.z. 

V rámci kurzu vám ľudskou rečou vysvetlíme: 

 • Z právneho hľadiska - ako vás ovplyvní zákon č 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a nadväzujúce vyhlášky. Renomovaný právnik JUDr. Štefan Pilár vám vysvetlí legislatívnu úpravu a podrobne vysvetlí oblasti, ktorým sa zákon venuje.
 • Z technického hľadiska - ako správne vnímať informačné technológie a ich prepojenie na GDPR. Ako pristupovať k rizikám, stanoviť bezpečnostné opatrenia a riadiť kybernetickú bezpečnosť. Ľubomír Kopáček, etický hacker a audítor informačnej bezpečnosti vás prevedie technickou časťou od štandardov, cez ochranu informácií a ich ukladanie v cloude, až k bezpečnostným opatreniam a prevenciou pred kybernetickými útokmi.

Takto komplexne spracovaný kurz vám pomôže pochopiť, ako správne porozumieť riadeniu informačných technológií vo verejnej správe a nezanedbať ani bezpečnostné opatrenia, riadenie rizík a kybernetickú bezpečnosť. Počas školenia sa tiež naučíte, ako nezanedbať legislatívne povinnosti, ako začať riadiť informačnú bezpečnosť a ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi. 

 


ROZSAH A TYP KURZU INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VEREJNEJ SPRÁVE

 • VIDEOKURZ LEVEL 1 (zamestnanci verejnej správy, vedúci pracovníci, manažment, starostovia a primátori): 3,5 hodiny
 • VIDEOKURZ LEVEL 2 (technickí pracovníci úradov, firiem verejného sektora, miest a obcí): 5 hodín
 • Prezenčná forma / webinár 

KOMU JE KURZ URČENÝ

 • Všetkým, ktorí v rámci orgánov verejnej moci, majú na starosti problematiku informačnej a kybernetickej bezpečnosti
 • Vedenie štátnych inštitúcií, štátnych podnikov a ich vedúci pracovníci
 • Tí, čo riadia projekty v štátnej správe
 • IT špecialisti v štátnej správe, štátnych firiem, miest a obcí
 • Zamestnanci štátnej správy a štátnych firiem

POŽIADAVKY NA ÚČASTNÍKA

 • Vôľa vzdelávať sa v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

ČO VÁM ŠKOLENIE PRINESIE

Kurz prináša komplexné spracovanie požiadaviek informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre štátnu správu, pričom obsahuje právnu a technickú časť. Získate prepojenie potrebnej legislatívy na bezpečnostné opatrenia, riadenie rizík a kybernetickú bezpečnosť.


PRIDANÁ HODNOTA PRE KLIENTA

 • Kurzom by sme radi inšpirovali zamestnancov verejnej správy k riadeniu informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
 • Získate prehľad a informácie od renomovanej právnickej kancelárie a tiež IT špecialistu - etického hackera a audítora informačnej bezpečnosti.

DOKLAD O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VEREJNEJ SPRÁVE

Absolventi školenia získajú na po skončení kurzu potvrdenie o absolvovaní vzdelávania.

 • Obsah videokurzu

  LEVEL 1 – rozsah 3,5 hodiny

  Právna časť kurzu:

  Základné východiská
  Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy
  Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy
  Projektové riadenie z pohľadu vyhlášky č. 85
  Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy
  Osobitné postupy a špecifiká
  Technické riešenia vhodné pre verejnú správu

  Technicko-bezpečnostná časť kurzu:

  Úvod k štandarodom a legislatíve
  Legislatíva očami laika
  Vzťah legislatívy a ISO noriem
  Vzťah GDPR a KB ITVS
  Výzvy v ére GDPR
  Legislatíva a praktická bezpečnosť
  Dôvera v cloud
  Minimálne bezpečnostné opatrenia
  Praktické rady ako riadiť kybernetickú bezpečnosť efektívne – tak aby fungovala
  Sociálne inžinierstvo
  Ransomware

  ---

  LEVEL 2 – rozsah 5 hodín

  Právna časť kurzu:

  Základné východiská
  Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy
  Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (všeobecne)
  Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (procesne)
  Projektové riadenie z pohľadu vyhlášky č. 85
  Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy (všeobecne)
  Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy (podľa oblastí)
  Osobitné postupy a špecifiká
  Technické riešenia vhodné pre verejnú správu

  Technicko-bezpečnostná časť kurzu:

  Úvod k štandarodom a legislatíve
  Legislatíva očami laika
  Vzťah legislatívy a ISO noriem
  Vzťah GDPR a KB ITVS
  Technická realita menom GDPR
  Výzvy v ére GDPR
  Legislatíva a praktická bezpečnosť
  Evolúcia cloudu
  Dôvera v cloud
  Servisné modely a typy cloudu
  Servisné modely
  Typy cloudu
  Bezpečnosť cloudu
  Minimálne bezpečnostné opatrenia
  Praktické rady ako riadiť kybernetickú bezpečnosť efektívne – tak aby fungovala
  Šifrovanie
  Sociálne inžinierstvo
  Ransomware
  Bezpečnosť ako služba

 • Program webinára a prezenčnej formy kurzu

  1. deň
  09:00 - 14:00 hod. – právna časť

  2. deň:
  09:00 – 12:00 hod. – projektové riadenie
  13:00 – 15:30 hod. – technická časť

 • Platobné podmienky

  VIDEOKURZ LEVEL 1

  Cena vzdelávania: 160 € bez DPH, nová cena 120,00 € bez DPH (144 € s DPH) / osoba

  VIDEOKURZ LEVEL 2

  Cena vzdelávania: 220 € bez DPHnová cena 180,00 € bez DPH (216 € s DPH) / osoba


  Počet prístupov je možné zakúpiť aj ako ročný balíček. Pre viac info nám napíšte na [email protected].

  V prípade záujmu o množstevnú zľavu pri nákupe e-learningu kontaktujte koordinátorku Akadémie na tel. 0903 580 019.

  Množstevné zľavy sú štandardne nastavené na LEVEL 1:

  Počet prístupov Cena Zľava v %
  1 - 3 120 € bez DPH (144 € s DPH) 0%
  4 - 9 96 € bez DPH (115,20 € s DPH) 20%
  10 - 20 84 € bez DPH (100,80 € s DPH) 30%
  21 - viac 60 € bez DPH (72 € s DPH) 50%

   

  Množstevné zľavy sú štandardne nastavené na LEVEL 2:

  Počet prístupov Cena Zľava v %
  1 - 3 180 € bez DPH (216 € s DPH) 0%
  4 - 9 144 € bez DPH (172,80 € s DPH) 20%
  10 - 20 126 € bez DPH (151,20 € s DPH) 30%
  21 - viac 90 € bez DPH (108 € s DPH) 50%

   

  Požadovaný počet prístupov uveďte do poznámky v objednávkovom formulári.

  Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť vopred na základe zaslanej zálohovej faktúry. Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania budú zaslane po uhradení účastníckeho poplatku.


  Prezenčná forma kurzu:

  Cena vzdelávania: 360,00 € bez DPH (432,00 € s DPH) / osoba

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  Cena vzdelávania: 360,00 € bez DPH (432,00 € s DPH) / osoba

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia.

  Účastnícky poplatok sa pre prezenčnú formu kurzu a pre webinár, uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry, kontaktujte nás e-mailom na [email protected].

 • Lektori

  JUDr. Štefan Pilár - právna časť

  Ľubomír Kopáček - technická časť

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov, ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.


Získajte viac

Vybrať lokalitu