Global Market Access

ทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นการทำธุรกิจในจีน

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดจีน

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดจีน

Chinaข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดจีนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ แต่ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแห่งใหม่

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานจีนอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในจีนเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท A

  Plug A

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท I

  Plug I

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • องค์การบริหารการรับรองและอนุญาตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China: CNCA)

  ระเบียบ

  • รูปแบบหนึ่งในการรับรองภาคบังคับคือ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ของ CCC จะต้องขอใช้เครื่องหมาย CCC
  • ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องเข้ารับการทดสอบในประเทศจีนโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาต
  • ต้องทำการตรวจสอบโรงงานเบื้องต้น
  • ผู้ผลิตต้องยื่นเอกสารขอ CCC ให้แก่หน่วยงานรับรองที่ได้รับอนุญาต
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน GB
  • หากมีการกำหนดระเบียบ EMC จะต้องปฏิบัติตาม

  แนวทาง

  กระบวนการรับรอง
  • ยื่นคำขอพร้อมเอกสารยืนยันแก่หน่วยงานรับรองที่ได้รับอนุญาต
  • ทำการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับแต่งตั้งจาก CNCA ในประเทศจีน
  • ต้องเข้ารับการตรวจสอบโรงงานเบื้องต้นและติดตามผล
  • ขออนุมัติใบรับรอง CCC
  • ขอเครื่องหมาย CCC

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดเครื่องหมาย CCC ได้แก่:
   • เครื่องจักรกลการเกษตร
   • อุปกรณ์เครื่องเสียงและวิดีโอ
   • วัสดุตกแต่ง
   • เครื่องมือไฟฟ้า
   • สายไฟและสายเคเบิลไฟฟ้า
   • ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง
   • เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน
   • อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
   • เครื่องไฟฟ้าแรงดันต่ำ
   • ยานยนต์มอเตอร์และส่วนประกอบเพื่อความปลอดภัย
   • แว่นตานิรภัย
   • ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย
   • มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
   • สวิตช์สำหรับวงจร อุปกรณ์ป้องกันการติดตั้ง และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
   • อุปกรณ์รับส่งโทรคมนาคมปลายทาง
   • ยางรถยนต์
   • ผลิตภัณฑ์ของเล่น
   • เครื่องเชื่อมโลหะ
   • ผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สาย

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD ให้บริการ CCC อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารและการตรวจสอบล่วงหน้า การยื่นขอรับรอง การติดต่อประสานงานทดสอบแบบและการตรวจสอบโรงงานเบื้องต้น การออกใบรับรองและรายงานการทดสอบ การขอเครื่องหมาย CCC และการประสานงานเพื่อตรวจสอบติดตามผลโรงงาน โดยลงรายการแบบบุลเล็ตแทนการลงตาราง
 • การประหยัดพลังงาน - สิ่งแวดล้อม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • ศูนย์ฉลากสินค้าแสดงอัตราพลังงานแห่งประเทศจีน (China Energy Label Center: CELC)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์จำนวนมากต้องปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS)
  • บังคับให้ผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภททำการติดฉลากแสดงอัตราความประหยัดพลังงาน
  • ผู้ผลิตต้องขึ้นทะเบียนความสอดคล้องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ China Energy Label (ฉลากสินค้าแสดงอัตราพลังงานแห่งประเทศจีน)
  • การทดสอบต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาตและเป็นที่ยอมรับเท่านั้น
  • คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปบริหารจัดการแห่งประเทศจีน (Chinese National Development and Reform Commission: NDRC), องค์การบริหารเพื่อการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันแห่งประเทศจีน (Chinese Administration for Quality Supervision Inspection and Quarantine: AQSIQ) และกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (Ministry of Industry and Information Technology: MITT) ได้ร่วมกันออกประกาศเพื่อเป็นการกำหนดกฎการปรับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทในโปรแกรมการประหยัดพลังงาน “นำร่อง” เมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติจะถือเป็นผลิตภัณฑ์ “นำร่อง” ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจ

  แนวทาง

  • ผู้ผลิตจำเป็นต้องยื่นเอกสารที่จำเป็นและรายงานการทดสอบเพื่อขออนุมัติ
  • ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะปรากฏรายชื่อในเว็บไซต์

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลากแสดงอัตราการประหยัดพลังงานได้แก่:
   • คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
   • เครื่องปรับอากาศ
   • ตู้แช่
   • จอคอมพิวเตอร์
   • เครื่องถ่ายเอกสาร
   • เครื่องต้มเพื่อการใช้งานในบ้าน
   • พัดลม
   • โคมไฟ
   • หม้อแปลงไฟ
   • ตู้เย็น
   • มอเตอร์ขนาดเล็ก
   • เครื่องซักผ้า
   • เครื่องทำน้ำอุ่น
  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่

   โปรแกรมการประหยัดพลังงานนำร่อง:
   • ตู้เย็นในครัวเรือน
   • โทรทัศน์จอแบน
   • เครื่องซักผ้าไฟฟ้า 
   • ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง และ 
   • เครื่องปรับอากาศในห้องแบบความเร็วแปรผัน
   โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่ 

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของจีน และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน
 • สิ่งแวดล้อม - RoHS 2

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • ศูนย์รับรองคุณภาพแห่งประเทศจีน (China Quality Certification Centre: CQC)

  ระเบียบ

  • คำสั่ง RoHS 2 ของจีนมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยจำกัดการใช้งานสารอันตราย 6 ประเภทในอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนี้:
   1. ตะกั่วและสารประกอบ
   2. ปรอทและสารประกอบ
   3. แคดเมียมและสารประกอบ
   4. สารประกอบเฮกซะวาเลนต์โครเมียม
   5. โพลีโบรมิเนต ไบฟีนิล (PBB)
   6. โพลีโบรมิเนต ไดฟีนิล อีเทอร์ (PBDE)

  แนวทาง

  บริษัทต่าง ๆ สามารถเลือกดำเนินการประเมินความสอดคล้องโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • การรับรองโดยสมัครใจ: บริษัทสามารถเลือกใช้บริการจากสถาบันรับรองภายนอกในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดทางเทคนิค ว่าด้วยการจำกัดการใช้งานสารเคมีอันตราย
  • บริษัททำการรับรองตัวเอง: ผู้จัดหาสินค้า (ผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง) สามารถทำการประเมินตนเองเพื่อพิสูจน์ความสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดทางเทคนิคว่าด้วยการจำกัดการใช้งานสารเคมีอันตราย

  เมื่อการประเมินความสอดคล้องเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผลิตภัณฑ์จะต้องอ้างอิงตาม “มาตรการบริหารจัดการการติดฉลากผลิตภัณฑ์สีเขียว” ของจีนในการใช้ “ฉลากผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product Label)”

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลากแสดงอัตราการประหยัดพลังงานได้แก่:

  • คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
  • เครื่องปรับอากาศ
  • ตู้แช่
  • จอคอมพิวเตอร์
  • เครื่องถ่ายเอกสาร
  • เครื่องต้มเพื่อการใช้งานในบ้าน
  • พัดลม
  • โคมไฟ
  • หม้อแปลงไฟ
  • ตู้เย็น
  • มอเตอร์ขนาดเล็ก
  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบหม้อต้ม
  • เครื่องซักผ้า
  • เครื่องทำน้ำอุ่น และอื่น ๆ

  ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่

  โปรแกรมการประหยัดพลังงานนำร่อง:

  • ตู้เย็นในครัวเรือน
  • โทรทัศน์จอแบน
  • เครื่องซักผ้าไฟฟ้า
  • ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง และ
  • เครื่องปรับอากาศในห้องแบบความเร็วแปรผัน

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดสารอันตรายภาคบังคับที่กำหนดไว้ใน GB/T 26572-2011:

  • เครื่องปรับอากาศ
  • เครื่องถ่ายเอกสาร
  • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
  • เครื่องโทรสาร
  • ไมโครคอมพิวเตอร์
  • อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
  • จอมอนิเตอร์
  • เครื่องพิมพ์
  • ตู้เย็น
  • โทรศัพท์
  • โทรทัศน์
  • เครื่องซักผ้า

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของจีน และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

 • โทรคมนาคม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (MIIT)

  ระเบียบ

  • การอนุมัติใบอนุญาตเข้าถึงเครือข่าย (Network Access License: NAL) ถือเป็นข้อบังคับสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกประเภทที่เข้าข่ายหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ NAL ที่ MIIT ประกาศใช้
  • การทดสอบจะต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับแต่งตั้งจาก MIIT ในประเทศจีน
  • องค์กรรับรองที่ได้รับอนุญาตมีเพียงแห่งเดียวคือศูนย์รับรอง NAL ของ MIIT
  • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแต่ละประเภทจะได้รับการกำหนดตัวระบุการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Identifier: NAI) พร้อมด้วยหมายเลขใบรับรอง
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องติดฉลาก NAL

  แนวทาง

  กระบวนการอนุมัติ NAL*
  • ยื่นคำขอ
  • นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาตจาก MIIT
  • ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพ
  • รับใบรับรอง
  • ติดฉลากผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสม
  • *เนื่องจากผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมบางประเภทต้องยื่นขอทั้งการอนุมัติ NAL และการรับรอง CCC จึงขอแนะนำให้ทำการยื่นขออนุมัติ NAL ก่อนการขอรับรอง CCC เพื่อมิให้ต้องเข้ารับการทดสอบซ้ำซ้อน เนื่องจากผลการทดสอบ NAL บางส่วนสามารถใช้ในการขอรับรอง CCC ได้

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ในการอนุมัติ NAL ของจีนประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 หมวดหมู่ดังนี้:
   • อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต
   • อุปกรณ์รับส่งโทรคมนาคมวิทยุปลายทาง
   • อุปกรณ์รับส่งโทรคมนาคมปลายทาง

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของจีน และการขออนุมัติที่จำเป็น
 • ไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • ศูนย์ระเบียบวิทยุแห่งรัฐ (State Radio Regulation Centre: SRRC)

  ระเบียบ

  • การรับรองแบบวิทยุจาก SRRC คือข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่มีวิทยุกระจายคลื่น
  • องค์กรแห่งเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการรับรองแบบวิทยุคือ SRRC และองค์กรแห่งเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการทดสอบคือศูนย์ระเบียบวิทยุแห่งรัฐ (SRMC)
  • นอกเหนือจากหมายเลขใบรับรองที่ต้องแสดงบนตัวผลิตภัณฑ์หรือฉลากแล้ว มิได้มีข้อกำหนดให้ติดเครื่องหมายทางการใด ๆ

  แนวทาง

  กระบวนการรับรองแบบวิทยุ*
  • ยื่นคำขอ
  • ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ SRMC
  • ตรวจทานรายงานการทดสอบ
  • รับใบรับรองจาก SRRC
  • *โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่กระจายสัญญาณวิทยุบางประเภทนั้นไม่เพียงแต่เข้าข่ายการผลิตในการรับรองแบบวิทยุเท่านั้น แต่ยังเข้าข่ายการรับรอง CCC และ/หรือการอนุมัติใบอนุญาตเข้าถึงเครือข่าย (NAL) ด้วยเช่นกัน

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โดยหลักการแล้ว อุปกรณ์กระจายสัญญาณวิทยุทั้งหมดที่มีความถี่สูงกว่า 9 กิโลเฮิรตซ์ จะต้องทำการรับรองแบบอุปกรณ์วิทยุในประเทศจีน โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของจีน และการขออนุมัติที่จำเป็น

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองและระเบียบในประเทศจีนและความช่วยเหลือจาก TÜV SÜD ในการเข้าสู่ตลาดของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RoHS II ของจีน

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ