Global Market Access

รวมข้อควรรู้สำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกิจในเกาหลีใต้

เกาหลีใต้ - การเข้าสู่ตลาดโลก

เกาหลีใต้ - การเข้าสู่ตลาดโลก

Koreaข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดเกาหลีต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ในเกาหลี เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานเกาหลีอย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในเกาหลีเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

 

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C 

  ประเภท F

  Plug F

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานเทคโนโลยีและมาตรฐานแห่งเกาหลี (Korean Agency for Technology and Standards: KATS)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ต้องขอรับรองภาคบังคับตามกฎหมาย จำเป็นต้องติดเครื่องหมาย KC
  • โดยจะจัดแบ่งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้:
   • ผลิตภัณฑ์ประเภท 1 ต้องขอรับรองจากหน่วยงานรับรองที่ได้รับการแต่งตั้ง
   • ผลิตภัณฑ์ประเภท 2 เข้าข่ายหลักเกณฑ์ยืนยันความปลอดภัยด้วยตัวเอง
   • การปฏิบัติตามมาตรฐาน K
   • หากมีการกำหนดระเบียบ EMC จะต้องปฏิบัติตาม

  แนวทาง

  กระบวนการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท 1:

  • การยื่นคำขอ พร้อมด้วยเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ
  • การตรวจสอบโรงงาน
  • การทดสอบผลิตภัณฑ์
  • การออกใบรับรองโดยหน่วยงานรับรองที่ได้รับแต่งตั้ง
  • กระบวนการความสอดคล้องสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท 2 มีขั้นตอนเหมือนกัน โดยยกเว้นการตรวจสอบโรงงานและต้องมีหนังสือประกาศยืนยันตนเพื่อใช้แทนใบรับรอง

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟกระแสสลับ 50 โวลต์ถึง 1,000 โวลต์เท่านั้นที่ต้องขอรับรองเครื่องหมาย KC หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ (อาจมีทั้งประเภท 1 และ 2) ที่ต้องติดเครื่องหมาย KC ได้แก่:

  • เครื่องเสียง วิดีโอ และอิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน
  • สายเคเบิลและสายอื่น ๆ
  • ตัวเก็บประจุหรือตัวกรองซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของชุดแหล่งจ่ายไฟ
  • เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คล้ายกัน
  • อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ติดตั้งเพิ่มเติม
  • อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งเพิ่มเติม
  • เครื่องใช้ไอทีและสำนักงาน
  • ไฟส่องสว่าง
  • เครื่องมือที่ใช้มอเตอร์
  • หม้อแปลงนิรภัยและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
  • สวิตช์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD คือพันธมิตรที่ลงนามใน MOU ร่วมกับห้องปฏิบัติการทดสอบแห่งเกาหลี (Korea Testing Laboratory: KTL) ด้วยเหตุนี้ รายงานการทดสอบที่ออกโดย TÜV SÜD จึงเป็นที่ยอมรับจาก KTL ในการออกเครื่องหมาย KC
 • การประหยัดพลังงาน - สิ่งแวดล้อม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  บริษัทบริหารพลังงานแห่งเกาหลี (Korea Energy Management Corporation: KEMCO)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์จำนวนมากต้องปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS)
  • การปฏิบัติตามโปรแกรมมาตรฐานการประหยัดพลังงานและการติดฉลาก และโปรแกรม e-Standby สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  แนวทาง

  • การทดสอบเพื่อการติดฉลากประหยัดพลังงานจะต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในประเทศ
  • ยื่นรายงานไปยัง KEMCO

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ผลิตภัณฑ์เป้าหมายในโปรแกรมมาตรฐานการประหยัดพลังงานและการติดฉลากมีทั้งหมด 35 ประเภท และในโปรแกรม e-Standby อีก 22 ประเภท ดูรายการผลิตภัณฑ์เป้าหมายได้ที่นี่และที่นี่
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเกาหลี และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

 • สิ่งแวดล้อม - WEEE and ROHS

  หน่วยงานกำกับดูแล

  กระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Environment: MOE)

  ระเบียบ

  • ความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์
  • ต้องขอใบประกาศ

  แนวทาง

  • มีการกำหนดอัตราการรีไซเคิลและรายการสารอันตรายต้องห้าม
  • คล้ายกับ WEEE, RoHS และ ELV ในยุโรป

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเกาหลี และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานวิจัยวิทยุแห่งชาติ (National Radio Research Agency: RRA)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายต้องดำเนินการขอรับรองและติดเครื่องหมาย KC
  • อุปกรณ์ปลายทางจะต้องดำเนินการขอรับรองแบบ สำหรับศูนย์และอุปกรณ์วิทยุ ต้องขอเอกสารตรวจสอบแบบหรือเอกสารขึ้นทะเบียนแบบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ การทดสอบตรวจสอบแบบจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานวิจัยวิทยุ (RRA) เท่านั้น
  • อุปกรณ์ไอทีจำเป็นต้องขึ้นทะเบียน EMC

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น

  กระบวนการเครื่องหมาย KC

  • ยื่นขอรับการทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับแต่งตั้ง
  • ยื่นขอรับรอง
  • ส่งเอกสารที่จำเป็น
  • ผ่านการรับรอง
  • ติดเครื่องหมาย KC ลงบนผลิตภัณฑ์

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเกาหลี และการขออนุมัติที่จำเป็น

EXPLORE

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

VIEW ALL RESOURCES

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ