Global Market Access

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

อาร์เมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และรัสเซีย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union: EAEU) และได้มีการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าและการจัดเก็บภาษีอากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้าร่วมกัน

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าสู่เขตแดน EAEU ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามที่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียกำหนดไว้ เครื่องหมาย EAC เป็นเครื่องหมายภาคบังคับที่ต้องดำเนินการขอใช้งานและติดลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงความสอดคล้องกับมาตรฐาน EAEU ระเบียบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ มีความปลอดภัย คุณภาพดี และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐาน EAEU อย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ภายใต้ EAEU เป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท F

  Plug F

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Commission)

  ระเบียบ

  • ระเบียบเชิงเทคนิคของ EAEU ว่าด้วย “อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ” (TR 004/2011) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
  • การรับรองจาก EAC ถือเป็นใบรับรองอนุมัติในด้าน EMC และ/หรือความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทที่มีความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งใช้ได้อย่างครอบคลุมกับทุกรัฐสมาชิกในสหภาพ
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องติดเครื่องหมาย EAC
  • การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ามีด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่ การรับรอง (CoC) และการสำแดง (DoC) แต่ละครั้งมีอายุการใช้งานสูงสุด 5 ปี

  แนวทาง

  • วิธี CoC และ DoC กำหนดให้ต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น

  การตรวจสอบรับรองประกอบด้วย:

  • การยื่นคำขอ รายงานการทดสอบ และเอกสารที่จำเป็น
  • รายงานการตรวจสอบโรงงาน
  • ใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ (หากมี)
  • บนฉลากผลิตภัณฑ์ต้องแสดงเครื่องหมาย EAC
 • EMC

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Commission)

  ระเบียบ

  • ระเบียบเชิงเทคนิคของ EAEU ว่าด้วย “ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์เชิงเทคนิค” (TR 020/2011) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
  • แต่ละครั้งมีอายุการใช้งานสูงสุด 5 ปี

  แนวทาง

  • วิธี CoC และ DoC กำหนดให้ต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น

  การตรวจสอบรับรองประกอบด้วย:

  • การยื่นคำขอ รายงานการทดสอบ และเอกสารที่จำเป็น
  • รายงานการตรวจสอบโรงงาน
  • ใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ (หากมี)
  • บนฉลากผลิตภัณฑ์ต้องแสดงเครื่องหมาย EAC
 • Environmental

  REGULATORY AGENCY

  Eurasian Economic Commission

  REGULATIONS

  Energy Efficiency:

  EAEU TR 048/2019 contains requirements for energy efficiency of power consuming devices. These requirements are aimed at ensuring environmental protection and energy efficiency, as well as to prevent actions that mislead consumers regarding energy efficiency of energy-consuming devices.

  RoHS:

  • Technical regulations of the EAEU “Restricting the use of hazardous substances in electronic equipment” (TR 037/2016) came into force from 1 March 2018.
  • Form of conformity assessment is the Declaration of Conformity (EAEU RoHS DoC).
  • Applicable conformity mark - “EAC” mark: 

  APPLICABLE PRODUCT CATEGORIES

  Energy Efficiency:

  Development of a draft decision of the EAEU Council, establishing the forms of labels for energy-consuming devices of various types and the rules for their design - 1 March 2022.

  The EEC Council decided to postpone EAEU TR 048/2019 to September 1, 2025. Products in scope include:

  • Electric asynchronous motors (induction motors)
  • Electric fans
  • Electric lamps
  • Fluorescent lamps without built-in ballasts, high-pressure gas-discharge lamps
  • Household and office electrical equipment in standby and off-mode
  • Household automatic washing machines

  List of products subject to the EAEU TR 037/2016:

  1. Electrical apparatus and appliances for domestic use.

  2. Electronic computers and devices connected to them, including their combinations.

  3. Means of telecommunication (terminal telecommunication devices).

  4. Copiers and other electrical office (office) equipment.

  5. Electronic tools (manual and portable electric machines).

  6. Sources of light and light equipment, including equipment, built into furniture.

  7. Electro musical tools.

  8. Game and trading automatic machines.

  9. Cash registers, ticket printing machines, ID card readers, ATMs, information kiosks.

  10. Cables, wires and cords intended for use at a rated voltage of not more than 500 V AC and / or DC, except for fiber optic cables.

  11. Automatic switches and residual current devices.

  12. Fire, security and fire-security detectors.

  OUR SERVICES AT A GLANCE 

  TÜV SÜD has the experience and capability to support manufacturers in attaining compliance with EAEU requirements and obtaining the necessary approval.

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ