Global Market Access

บริการให้คำปรึกษา­การนำเข้าตลาดต่างประเทศ : เอกวาดอร์

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดเอกวาดอร์

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดเอกวาดอร์

Ecuadorระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่เล็งส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังประเทศเอกวาดอร์ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดเอกวาดอร์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศ โดยปกติมักมีการกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ มีความปลอดภัย คุณภาพดี และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานเอกวาดอร์อย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในเอกวาดอร์เป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดเอกวาดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

 

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท A

  Plug A

  ประเภท B

  Plug B

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE)

  ระเบียบ

  ผลิตภัณฑ์นำเข้าภายใต้ระเบียบเชิงเทคนิคเอกวาดอร์ภาคบังคับ (Reglamentos Tecnicos Ecuatorianos) จะต้องแสดงความสอดคล้องด้วยใบรับรองการรับทราบ (Recognition Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจในท้องถิ่น INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์และการต่อยอดเชิงพาณิชย์

  แนวทาง

  • ก่อนทำการต่อยอดเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์ ผู้นำเข้าจะต้องขึ้นทะเบียนใบรับรองการรับทราบกับกรมคุณภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมและผลิตผลแห่งเอกวาดอร์
  • ยื่นคำขอ
  • ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจาก INEN
  • หลังจากตรวจสอบการอนุญาตจาก OAE แล้ว ให้ผู้นำเข้ายื่นเอกสารเชิงเทคนิคต่อ INEN

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดบริการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติตามมาตรฐาน เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่คุณซึ่งเป็นลูกค้าของเรา

 • สิ่งแวดล้อม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE), กระทรวงอุตสาหกรรมและผลิตผลแห่งเอกวาดอร์ (Ministry of Industry and Productivity: MIPRO)

  ระเบียบ

  • ฉลากแสดงการประหยัดพลังงานเป็นข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทในเอกวาดอร์
  • ระเบียบเชิงเทคนิคเป็นการวางข้อกำหนดการประหยัดพลังงานที่จำเป็นต่อการจำแนกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าตามอัตราความสิ้นเปลืองพลังงาน

  แนวทาง

  กระบวนการฉลากพลังงาน:

  • ยื่นคำขอ
  • ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจาก INEN
  • ออกฉลากแสดงพลังงาน

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  การติดฉลากแสดงการประหยัดพลังงานภาคบังคับเป็นข้อบังคับสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • เครื่องปรับอากาศ
  • เครื่องซักผ้า
  • เครื่องล้างจาน
  • พัดลมไฟฟ้า
  • เตาอบไฟฟ้า
  • เครื่องแช่แข็ง
  • อุปกรณ์ทำอาหารด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
  • เครื่องสูบ
  • ตู้เย็น
  • ไฟส่องทาง
  • โทรทัศน์
  • และอื่น ๆ

  สรุปบริการของเรา

  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดบริการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติตามมาตรฐาน เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่คุณซึ่งเป็นลูกค้าของเรา

 • โทรคมนาคมและไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  หน่วยงานกำกับดูแลระเบียบและควบคุมกิจการโทรคมนาคม (ARCOTEL)

  ระเบียบ

  • หน่วยงานกำกับดูแลระเบียบและควบคุมกิจการโทรคมนาคม (ARCOTEL) คือหน่วยงานผู้มีอำนาจด้านโทรคมนาคมในเอกวาดอร์
  • ผลิตภัณฑ์ไร้สาย อุปกรณ์รับส่งโทรคมนาคมปลายทาง อุปกรณ์เคลื่อนที่ ดาวเทียม และ PSTN อื่น ๆ กำหนดให้ต้องขออนุมัติและการรับรองในเอกวาดอร์ก่อนนำเข้าและต่อยอดเชิงพาณิชย์

  แนวทาง

  กระบวนการรับรองแบบ:

  • การยื่นคำขอต่อ ARCOTEL
  • การทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตและหลักฐานยืนยันความสอดคล้อง สามารถใช้ขออนุมัติอื่น ๆ ในประเทศได้ เช่น ใบอนุญาตและรายงานจาก FCC หรือใบรับรองจากสหภาพยุโรป พร้อมด้วยรายงานการทดสอบที่เกี่ยวเนื่องกัน
  • การออกใบรับรองแบบ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  สำหรับผลิตภัณฑ์สื่อสารวิทยุประเภทใด ๆ ที่มีกำลังส่งสูงกว่า 50 มิลลิวัตต์ EIRP จำเป็นต้องขอใบรับรองจาก ARCOTEL

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอกวาดอร์ และการขออนุมัติที่จำเป็น

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ