Global Market Access

เบลารุส

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดเบลารุส

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดเบลารุส

Belarusระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่เล็งส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังประเทศเบลารุส ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดเบลารุสต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นและระเบียบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ มีความปลอดภัย คุณภาพดี และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานเบลารุสอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในเบลารุสเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดเบลารุสได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท F

  Plug F

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงพลังงานแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

  ระเบียบ

  • ข้อกำหนดการประหยัดพลังงานถือเป็นข้อบังคับในเบลารุส ขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ บังคับใช้ตามมติสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ฉบับที่ 849 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559
  • จำเป็นต้องมีการรับรองความสอดคล้อง (ใบรับรอง/การสำแดงในเบลารุส) ตามข้อกำหนดการประหยัดพลังงานที่ออกโดยหน่วยงานรับรองในเบลารุสที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

  แนวทาง

  • ใบรับรองการขึ้นทะเบียนจะออกให้ต่อเมื่อมีการยื่นข้อมูลการขึ้นทะเบียนถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  การรับรองการประหยัดพลังงาน:
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป:

  • ชุดเครื่องโทรทัศน์และจอโทรทัศน์
  • เตาไมโครเวฟ
  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป: 
  • เครื่องปรับอากาศที่มีอัตรากำลังสูงถึง 12 กิโลวัตต์
  • อุปกรณ์ในครัวเรือนที่ใช้ทำความเย็น
  • เครื่องล้างจาน
  • เครื่องอบแห้ง
  • เตาอบไฟฟ้า
  • อุปกรณ์ในครัวเรือนและสำนักงาน
  • โคมไฟในครัวเรือนแบบไม่บังคับทิศทางแสง หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ไม่มีบัลลาสต์ติดตั้งในตัว หลอดปล่อยประจุความเข้มสูง
  • เครื่องซักผ้า

  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป:

  • แหล่งพลังงานภายนอก

  การสำแดงการประหยัดพลังงาน:
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป:

  • มอเตอร์ไฟฟ้า (เหนี่ยวนำ) ความเร็วเดี่ยวแบบไม่ประสานเวลาชนิด 3 เฟส
 • โทรคมนาคมและไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงการสื่อสารและการใช้ข้อมูลสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

  ระเบียบ

  • เบลารุสได้บังคับใช้ข้อกำหนดว่าด้วยวิทยุ/โทรคมนาคมฉบับปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ให้เป็นข้อกำหนดเชิงเทคนิคว่าด้วยวิทยุ/โทรคมนาคม TR 2018/024/BY “ระเบียบเชิงเทคนิคแห่งสาธารณรัฐเบลารุส: ศูนย์โทรคมนาคม: ความปลอดภัย TR 2018/024/BY”
  • จำเป็นต้องมีการรับรองความสอดคล้อง (ใบรับรอง/การสำแดงในเบลารุส) ตามข้อกำหนดด้านโทรคมนาคมที่ออกโดยหน่วยงานรับรองในเบลารุสที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

  แนวทาง

  • ขั้นตอนการรับรองประกอบด้วยการยื่นคำขอ การทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาตในเบลารุส การยื่นรายงานการทดสอบและเอกสารที่จำเป็น โดยจะมีการออกใบรับรองต่อเมื่อผ่านการรับรองจากหน่วยงานผู้มีอำนาจ
  • การตรวจสอบโรงงานจะต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานรับรองตรวจสอบอิสระ (Notified Certification Body: NCB) ของเบลารุสเพื่อให้ได้ใบรับรองของเบลารุส

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  รายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านการรับรอง:

  • อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ทำหน้าที่เป็นระบบส่งสัญญาณข้อมูล
  • อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ทำหน้าที่เป็นระบบส่งสัญญาณดิจิตอล
  • อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ทำหน้าที่เป็นระบบชุมสายและระบบบริหารจัดการบริการ
  • อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องสร้าง เข้ารหัส ถอดรหัส รวมส่ง แปลง ส่ง และรับสัญญาณโทรทัศน์-วิทยุดิจิตอล

  รายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำการแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน:

  • อุปกรณ์ที่เข้าถึงสัญญาณบรอดแบนด์แบบไร้สาย รวมถึงโมดูลวิทยุที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์อื่น
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสาร
  • เทอร์มินัลการสื่อสารเอกสารไฟฟ้า (Document electric communication terminals: DECT) รวมถึงที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์อื่น เครื่องโทรสาร และแผงโทรสาร
  • เทอร์มินัลสำหรับผู้ใช้ปลายทางเพื่อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงโมดูลวิทยุที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์อื่น
  • อุปกรณ์วิทยุตามมาตรฐาน DECT รวมถึงโมดูลวิทยุที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์อื่น
  • เครื่องแปลงสัญญาณเพื่อการถ่ายทอดข้อมูลผ่านช่องทางการส่งสัญญาณแบบสลับและไม่สลับ รวมถึงที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์อื่น โมเด็ม และโมเด็มโทรสาร
  • สถานีกระจายสัญญาณแบบสมัครสมาชิก
  • อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ทำหน้าที่เป็นระบบส่งสัญญาณดิจิตอล
  • อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ทำหน้าที่เป็นระบบชุมสายและระบบบริหารจัดการบริการ
  • อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้สำหรับให้ผู้สมัครสมาชิกเข้าถึงการกระจายเครือข่าย
  • เครื่องรับโทรศัพท์ทุกประเภท โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับวงจรผู้สมัครสมาชิก และทำหน้าที่ผ่านการกดโทรหมายเลขและรับส่งข้อความเสียง

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่


ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริการจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD มีความเชี่ยวชาญและระบบพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ผ่านการอนุมัติที่จำเป็นและมีความสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของอาร์เจนตินา รายงานการทดสอบจาก TÜV SÜD สามารถใช้รับรองความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทั่วโลก นอกจากนั้น TÜV SÜD ยังช่วยดูแลผู้ผลิตในการขอป้ายอนุมัติโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ