Global Market Access

ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในซาอุดีอาระเบีย

Capitalise on the market opportunities in Saudi Arabia

Capitalise on the market opportunities in Saudi Arabia

Saudi-Arabiaผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบียต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานซาอุดีอาระเบียอย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในซาอุดีอาระเบียเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท G

  Plug G 
 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • องค์กรมาตรฐาน มาตรวิทยา และคุณภาพแห่งซาอุฯ (Saudi Standards, Metrology and Quality Organisation: SASO)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์นำเข้าจะต้องเข้าร่วมโปรแกรมการรับรอง SASO (ICCP)
  • ผลิตภัณฑ์นำเข้าที่มีการควบคุมทุกประเภท ต้องขอเอกสาร CoC ซึ่งออกโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐผู้มีอำนาจในประเทศต้นทาง
  • สินค้าล็อตใหม่ทุกล็อตจะต้องมีใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Certificate of Conformity: COC)
  • กำหนดให้ทำการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาต
  • ผลิตภัณฑ์นำเข้าทุกประเภทจะต้องติดข้อความแบบไม่สามารถลบออกได้เพื่อแสดงถึงแหล่งที่มา
  • ในขณะนี้ SASO กำลังพัฒนาโปรแกรมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่า SALEEM (โปรแกรมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซาอุฯ) โดย SALEEM จะเป็นผู้พัฒนาระบบออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ชื่อ SABER

  แนวทาง

  • ในการขอเอกสาร CoC กำหนดให้ทำการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก (Pre-shipment Inspection: PSI)
  • นอกจากนั้น หน่วยงานผู้มีอำนาจในซาอุดีอาระเบียยังอาจดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์นำเข้าเพื่อยืนยันความสอดคล้องอีกด้วย
  • โดยในกรณีที่สินค้าเดินทางมาถึงด่านใด ๆ ในประเทศซาอุดีอาระเบียโดยไม่มีเอกสาร CoC สินค้าดังกล่าวจะถูกปฏิเสธหรือต้องเข้ารับการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการทดสอบในท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมได้แก่ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทุกประเภทที่เดินทางมาถึงซาอุดีอาระเบีย ยกเว้นอุปกรณ์ทางทหาร ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และอาหาร โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของซาอุดีอาระเบีย และการขออนุมัติที่จำเป็น
 • EMC

  หน่วยงานกำกับดูแล

  องค์กรมาตรฐาน มาตรวิทยา และคุณภาพแห่งซาอุฯ (Saudi Standards, Metrology and Quality Organisation: SASO)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการสื่อสารข้างต้นจะต้องปฏิบัติตาม EMC

  แนวทาง

  • ในการขอเอกสาร CoC กำหนดให้ทำการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก (Pre-shipment Inspection: PSI)
  • นอกจากนั้น หน่วยงานผู้มีอำนาจในซาอุดีอาระเบียยังอาจดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์นำเข้าเพื่อยืนยันความสอดคล้องอีกด้วย
  • โดยในกรณีที่สินค้าเดินทางมาถึงด่านใด ๆ ในประเทศซาอุดีอาระเบียโดยไม่มีเอกสาร CoC สินค้าดังกล่าวจะถูกปฏิเสธหรือต้องเข้ารับการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการทดสอบในท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมได้แก่ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทุกประเภทที่เดินทางมาถึงซาอุดีอาระเบีย ยกเว้นอุปกรณ์ทางทหาร ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และอาหาร โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของซาอุดีอาระเบีย และการขออนุมัติที่จำเป็น

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  องค์กรมาตรฐาน มาตรวิทยา และคุณภาพแห่งซาอุฯ (Saudi Standards, Metrology and Quality Organisation: SASO)

  ระเบียบ

  • ใบรับรอง EER จาก SASO จะออกให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรมาตรฐาน มาตรวิทยา และคุณภาพแห่งซาอุฯ (SASO) เพื่อขอฉลากประหยัดพลังงาน ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน SASO ที่บังคับใช้

  แนวทาง

  • ผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นจะต้องขึ้นทะเบียนกับ SASO และติดฉลากพร้อมแสดงอัตราการประหยัดพลังงาน
  • ซึ่งอัตราดังกล่าวจะกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากผลลัพธ์การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานตามมาตรฐาน SASO ที่ผ่านการอนุมัติล่าสุด
  • เครื่องใช้ต่าง ๆ จะได้รับการกำหนดอัตราด้วยเครื่องหมายดาว 1 ถึง 6 ดาว ยิ่งจำนวนดาวมากเท่าไร ยิ่งประหยัดพลังงานมากเท่านั้น

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลากประหยัดพลังงานภาคบังคับได้แก่:

  • อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
  • เครื่องซักผ้า 
  • หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์
  • อุปกรณ์ทำความเย็นในครัวเรือน (ตู้เย็น ตู้แช่แข็งที่ใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่รวมฟังก์ชันไว้ด้วยกัน)
  • มอเตอร์ไฟฟ้า 
  • เครื่องอบผ้าไฟฟ้า
  • หลอดฮาโลเจน 
  • หลอดไส้/หลอดที่ใช้ไฟฟ้า 
  • หลอด LED 
  • อุปกรณ์ให้แสงสว่าง/โคมไฟ
  • ยางรถยนต์
  • เครื่องทำน้ำอุ่น

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของซาอุดีอาระเบีย และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมการการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communications and Information Technology Commission: CITC)

  ระเบียบ

  • อุปกรณ์โทรคมนาคมและไร้สายนำเข้าจะต้องขอใบอนุญาต CITC แบบชั่วคราว

  แนวทาง

  • ใบอนุญาตแบบชั่วคราวจาก CITC จะขึ้นอยู่กับผลการตรวจทานรายงานการทดสอบมาตรฐานต่างประเทศที่มีอยู่แล้ว เช่น รายงานการทดสอบ EN หรือ FCC
  • โดยคณะกรรมการฯ อาจขอตัวอย่างอุปกรณ์ที่หน่วยงานผู้มีอำนาจถือไว้ เพื่อทำการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการฯ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูข้อกำหนดทางวิชาการสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมและไอทีได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD สามารถทำการทดสอบ EN และ FCC เพื่อการอนุญาต CITC แบบชั่วคราว

EXPLORE

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

VIEW ALL RESOURCES

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ