Global Market Access

บริการให้คำปรึกษาเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับในประเทศคูเวต

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดคูเวต

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดคูเวต

Kuwaitผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดคูเวตต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความเหมาะสมต่อการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานคูเวตอย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในคูเวตเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท G

  Plug G

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานรัฐด้านอุตสาหกรรม (Public Authority for Industry: PAI)

  ระเบียบ

  • หลักเกณฑ์การรับรองความสอดคล้องแห่งคูเวต (Kuwait Conformity Assurance Scheme: KUCAS) ประกอบด้วยกระบวนการที่ดำเนินการโดย PAI เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ “ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม” ทุกประเภท (ในประเทศหรือนำเข้า) ตามระเบียบเชิงเทคนิคและมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติในคูเวต
  • ผู้ผลิตที่มีการฝากขายผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมซึ่งต้องส่งไปยังคูเวต ต้องดำเนินกระบวนการความสอดคล้องก่อนส่งออกให้เสร็จสิ้นโดยใช้บริการจากหน่วยงานรับรองและตรวจสอบ (Certification and Inspection Bodies: CIB) ที่ได้รับการอนุมัติจาก PAI
  • กำหนดให้ใช้รายงานการประเมินเชิงเทคนิค (Technical Evaluation Report: TER) และรายงานการตรวจสอบเชิงเทคนิค (Technical Inspection Report: TIR) ที่ออกโดยหน่วยงานรับรองและตรวจสอบรับที่ได้รับอนุญาต
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน KSS และ IEC

  แนวทาง 

  • ผู้ผลิตต้องดำเนินการขอใบอนุญาต
  • เมื่อผ่านการทดสอบแบบหรือการประเมินรายงานการทดสอบแล้ว หน่วยงานรับรองและตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจะทำการออกใบ TER
  • และหน่วยงานรับรองและตรวจสอบที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและการทดสอบ (ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงและประเภทผลิตภัณฑ์) ก่อนส่งสินค้าเพื่อออกใบ TIR

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลากประหยัดพลังงานภาคบังคับได้แก่:
   • กลุ่มที่ 1 - ของเล่นไฟฟ้า   
   • กลุ่มที่ 2 - เครื่องใช้ในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ที่ใช้ไฟฟ้าและก๊าซ
   • กลุ่มที่ 3 - ยานยนต์ 
   • กลุ่มที่ 4 - สารเคมี 
   • กลุ่มที่ 5 - อื่น ๆ
   • กลุ่มที่ 6 - วัสดุก่อสร้าง

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคูเวต และการขออนุมัติที่จำเป็น

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สมาคมวิศวกรระบบทำความร้อน แช่เย็น และปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers: ASHRAE)

  ระเบียบ

  • มีการนำมาตรฐานฉบับที่ 90.2 ว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัยมาปรับใช้

  แนวทาง  

  • มาตรฐานฉบับนี้ได้รับการปรับให้รวมเนื้อหาบางส่วนจากมาตรฐาน ASHRAE ฉบับที่ 90.1 และมาตรฐาน ASHRAE ฉบับที่ 62.2

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลากประหยัดพลังงานภาคบังคับได้แก่เครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคูเวต และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

    
 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานกำกับดูแลกิจการการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology Regulatory Authority: CITRA)

  ระเบียบ

  • CITRA ในคูเวตจะเป็นผู้ให้การรับรองแบบสำหรับอุปกรณ์ปลายทาง

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  • ใบอนุมัติจะอ้างอิงตามผลการตรวจทานรายงานการทดสอบมาตรฐานในต่างประเทศ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคูเวต และการขออนุมัติที่จำเป็น

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ