Privacy Policy TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านบริการของ TÜV SÜD ประเทศไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านบริการของ TÜV SÜD ประเทศไทย

สำหรับลูกค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อใช้กำกับบริการด้านการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรอง โดย TÜV SÜD ประเทศไทย

สำหรับพนักงานและซัพพลายเออร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจัดซื้อ เพื่อใช้กำกับการจัดซื้อ "สินค้า/บริการ" สำหรับการจัดซื้อทุกประเภทโดย TÜV SÜD ประเทศไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ