Global Market Access

อาร์เจนตินา

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดอาร์เจนตินา

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดอาร์เจนตินา

Argentinaระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่เล็งส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังประเทศอาร์เจนตินา เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดอาร์เจนตินาต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศ โดยปกติมักมีการกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ มีความปลอดภัย คุณภาพดี และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานอาร์เจนตินาอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในอาร์เจนตินาเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดอาร์เจนตินาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท I

  Plug I

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 

  ระเบียบ

  • มติฉบับที่ 92/98 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาดในประเทศต้องผ่านการรับรองโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรับรองของอาร์เจนตินา และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศ
  • เครื่องหมาย S-Mark ที่บังคับใช้ เป็นสัญลักษณ์ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากองค์กรที่ผ่านมาตรฐานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้มีอำนาจแล้ว
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC

  แนวทาง

  • ผู้ผลิตจำเป็นต้องยื่นขอรับรองความปลอดภัยกับ IRAM พร้อมส่งมอบเอกสารที่จำเป็น
  • ทำการทดสอบตามมาตรฐาน IEC ว่าด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสอบโรงงานเบื้องต้นและต่อเนื่องรายปีเพื่อผ่านการรับรองความปลอดภัย

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวัสดุไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานโดยผู้บริโภค มีอัตรากำลังไฟฟ้าระหว่าง 50V ถึง 1000Vac หรือ 1500Vdc ต้องผ่านการรับรองภาคบังคับ
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD สามารถจัดทำรายงานการทดสอบจากหน่วยงานรับรองซึ่งใช้รับรองความปลอดภัยได้ ตามข้อตกลง MOU ที่ทำร่วมกับ IRAM
 • การประหยัดพลังงาน

  การประหยัดพลังงาน

  • สำนักเลขาธิการอุตสาหกรรม พาณิชย์ และการเหมืองแร่

  ระเบียบ

  • เครื่องใช้ในครัวเรือนที่เข้าข่ายตามมติฉบับที่ 319/99 จำเป็นต้องติดป้ายระบุระดับการสิ้นเปลืองพลังงาน ซึ่งวัดค่าด้วยวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน IRAM ที่บังคับใช้

  แนวทาง

  • กฎหมายกำหนดให้ทำการระบุข้อมูลลงในแผ่นพับและแนบมาพร้อมกับคู่มือการใช้งาน
  • ค่าวัดประสิทธิภาพมีตั้งแต่ A ถึง G โดยระดับ A มีประสิทธิภาพสูงสุด

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดป้ายแสดงอัตราพลังงานได้แก่:

  • เครื่องปรับอากาศ
  • เครื่องล้างจาน
  • เครื่องอบแห้งหรือเครื่องแช่
  • เครื่องจัดเก็บหรือเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
  • บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
  • หลอดฟลูออเรสเซนต์
  • เครื่องแช่
  • เตาไมโครเวฟ
  • ตู้เย็น
  • เครื่องซักผ้า

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

 • โทรคมนาคมและไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

  ระเบียบ

  • อุปกรณ์รับส่งสายโทรคมนาคมปลายทางและอุปกรณ์ความถี่วิทยุส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบและอนุมัติ
  • โดยการอนุมัติมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ Homologación (การอนุมัติตามมาตรฐานอาร์เจนตินา) หรือ Codificación (การอนุมัติอันเป็นที่ยอมรับในกรณีที่ไม่พบมาตรฐานอื่น)
  • การทดสอบอุปกรณ์ต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศที่ผ่านการรับรองคุณภาพเท่านั้น และแม้ว่ารายงานการทดสอบที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะไม่สามารถใช้ได้ แต่อาจช่วยให้ขั้นตอนการอนุมัติเร็วขึ้นได้ ENACOM ได้ออกมติฉบับที่ 793/2019 ว่าด้วยมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ENACOM-Q2-61.03 ซึ่งระบุว่า ENACOM ให้การยอมรับรายงานที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ (FCC, ANATEL, IFT หรือที่คล้ายคลึงกัน) และให้ทำการทดสอบกับห้องปฏิบัติการในประเทศที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
  • อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผ่านอนุมัติแล้วจะได้รับการขึ้นทะเบียนในทะเบียนกิจกรรมและวัสดุโทรคมนาคม (Registry of Activities and Materials of Telecommunications: RAMATEL) หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติแล้ว ข้อมูลของผู้นำเข้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจพิสูจน์/จัดหมวดหมู่จะถูกส่งไปที่ทะเบียน RAMATEL ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ ENACOM โดยอัตโนมัติ

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  • ผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายชาวอาร์เจนตินาจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับ ENACOM จึงจะสามารถขอการรับรองได้
  • อุปกรณ์ที่ผ่านอนุมัติแล้วจะปรากฏรายชื่อในเว็บไซต์ของ ENACOM

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  สินค้าที่ต้องขออนุมัติมีดังนี้

  • อุปกรณ์ปลายทางทุกประเภทที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ
  • ผลิตภัณฑ์กระจายสเปกตรัมพลังแรงต่ำที่ทำงานในย่านความถี่ 2.4–2.4835 GHz
  • อุปกรณ์วิทยุส่วนใหญ่

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่


ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริการจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD มีความเชี่ยวชาญและระบบพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ผ่านการอนุมัติที่จำเป็นและมีความสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของอาร์เจนตินา รายงานการทดสอบจาก TÜV SÜD สามารถใช้รับรองความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทั่วโลก นอกจากนั้น TÜV SÜD ยังช่วยดูแลผู้ผลิตในการขอป้ายอนุมัติโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ