Global Market Access

ครบจบ! ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในออสเตรเลีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดออสเตรเลีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดออสเตรเลีย

Australiaระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อผู้ผลิตที่ลงทุนในต่างแดน ข้อกำหนดและระเบียบเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความเหมาะสมต่อการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดออสเตรเลียต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานออสเตรเลียอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในออสเตรเลียเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท I

  Plug I 
 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สภาหน่วยงานกำกับดูแลด้านไฟฟ้า (Electrical Regulatory Authorities Council: ERAC)

  ระเบียบ

  • การจำแนกประเภทอุปกรณ์ตามความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ (ระดับ 3 = ความเสี่ยงสูง, ระดับ 2 = ความเสี่ยงปานกลาง และระดับ 1 = ความเสี่ยงต่ำ) โดยแต่ละระดับจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป*
  • ผลิตภัณฑ์ในระดับ 2 และ 3 จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและขออนุมัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • ใบรับรอง (Certificate of Approval: CoA) จากหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐ/เขตปกครองและการแสดงเครื่องหมายที่เหมาะสม หรือ
  • เครื่องหมายความสอดคล้องกับระเบียบ (Regulatory Compliance Mark: RCM) จากสำนักงานรับรองที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับ 1 ต้องขอใบรับรองความเหมาะสม (Certificate of Suitability: CoS) ทั้งนี้ ผู้ผลิตยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานของออสเตรเลียทุกประการ
  • ความสอดคล้องกับมาตรฐานของออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์และ/หรือ IEC

  *รัฐนิวเซาธ์เวลส์ (NSW) ไม่ได้เข้าร่วมระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงจะยึดตามระบบการจำแนกประเภทและข้อกำหนดว่าด้วยสิ่งของต้องสำแดง/ไม่ต้องสำแดงเดิม

  แนวทาง

  • ผู้จัดหาที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่สามารถระบุตัวตนได้ในทางกฎหมาย และมีหมายเลขทะเบียนบริษัทออสเตรเลีย (Australian Business Number: ABN) หรือหมายเลขกรมสรรพากรของนิวซีแลนด์ (New Zealand Inland Revenue Department: IRD) ต้องขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับ 2 และระดับ 3 ในฐานข้อมูลแห่งชาติ**
  • รายงานการทดสอบที่ใช้ยื่น ต้องจัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสมาคมหน่วยงานทดสอบแห่งชาติ (National Association of Testing Authorities: NATA) หรือห้องปฏิบัติการอื่นที่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจควบคุม
  • โดย CoA จะครอบคลุมในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ส่วน RCM จะครอบคลุมทั้งในด้านความปลอดภัยและข้อกำหนด EMC (หากมี)

  ** CoA หรือ RCM ที่ใช้ได้ในออสเตรเลีย สามารถใช้ยืนยันความสอดคล้องในลักษณะเดียวกันในนิวซีแลนด์ รวมถึงในทางกลับกัน

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกจำแนกให้เป็นสิ่งของต้องสำแดงมีด้วยกันทั้งหมด 62 ประเภท ตัวอย่างเช่น เครื่องล้างจาน ไดร์เป่าผม ฮีตเตอร์สำหรับใช้ในห้อง และจักรเย็บผ้า
  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของออสเตรเลีย และการขออนุมัติที่จำเป็น
 • Wireless

  REGULATORY AGENCY

  Australian Communications and Media Authority (ACMA)

  REGULATIONS

  The RLN recognises three compliance levels:

  • Compliance level 1 (low-risk device)
  • Compliance level 2 (medium-risk device)
  • Compliance level 3 (high-risk device).

  Testing of radiocommunications products:

  • Compliance level 2/medium-risk — testing can be conducted by any testing body or in-house test facility
  • Compliance level 3/high-risk — testing must be conducted by an accredited testing body.

  Labelling:

  • The RLN requires a supplier of specified radiocommunications products to apply a compliance label to a product to indicate whether the product complies with mandatory technical standards.

  GUIDELINES

  1. Identify the applicable labelling notice
  2. Identify the applicable technical standards and the testing requirements
  3. Demonstrate product compliance
  4. Complete a Declaration of Conformity (DoC) and maintain compliance records
  5. Register as a “responsible supplier”
  6. Label the product 
 • EMC

  REGULATORY AGENCY

  Australian Communications and Media Authority (ACMA)

  REGULATIONS

  The RLN recognises three compliance levels:

  • Compliance level 1 (low-risk device)
  • Compliance level 2 (medium-risk device)
  • Compliance level 3 (high-risk device).

  Testing of products subject to an EMC standard:

  • Low- and medium-risk device — testing can be conducted by any testing body or in-house test facility
  • High-risk device — testing must be conducted by an accredited testing body.

  Labelling:

  • The EMC LN requires a supplier of products (other than low-risk devices) subject to the EMC regulatory arrangements to apply a compliance label to a product before it can be supplied to the Australian market. Labelling of low-risk devices is optional.

  GUIDELINES

  1. Identify the applicable labelling notice
  2. Identify the applicable technical standards and the testing requirements
  3. Demonstrate product compliance
  4. Complete a Declaration of Conformity (DoC) and maintain compliance records
  5. Register as a “responsible supplier”
  6. Label the product 

  APPLICABLE PRODUCT CATEGORIES

  • A full list of product categories under radiocommunications standards may be found here.
  • A full list of product categories under EMC standards may be found here

  To determine if a particular product is subject to the above regulations, please contact us.

  OUR SERVICES AT A GLANCE

  TÜV SÜD has the experience and capability to support manufacturers in attaining compliance with Australian requirements and obtaining the necessary approval. TÜV SÜD can also perform required testing to applicable standards.

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สำนักงานเรือนกระจกแห่งออสเตรเลีย (Australian Greenhouse Office) และหน่วยงานรัฐ*

  *ในออสเตรเลีย แต่ละรัฐจะเป็นผู้ควบคุมการติดป้ายแสดงอัตราพลังงานและ MEPS มิใช่พระราชบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งในออสเตรเลียจะมีผู้มีอำนาจควบคุม 4 ฝ่ายคือในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ควีนส์แลนด์ ออสเตรเลียใต้ และวิกตอเรีย
  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์จำนวนมากต้องปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS)
  • ส่วนหลักเกณฑ์ป้าย Star Rating จะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทเท่านั้น 

  แนวทาง  

  • กำหนดให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนทางออนไลน์ในรูปแบบที่ระบุไว้ในมาตรฐานออสเตรเลียที่บังคับใช้

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอป้ายอนุมัติโดยสมัครใจ โดยรายงานการทดสอบจาก TÜV SÜD สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำนาจทั่วโลก
 • โทรคมนาคม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานการสื่อสารและสื่อแห่งออสเตรเลีย (Australian Communications and Media Authority: ACMA)

  ระเบียบว่าด้วยการโทรคมนาคม

  • ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะได้รับการจำแนกเป็น 3 ระดับตามระดับผลกระทบในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือความสมบูรณ์ของเครือข่ายหรือศูนย์โทรคมนาคม โดยระดับ 1 คือก่อให้เกิดผลกระทบในวงแคบ และระดับ 3 คือมีความเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบ
  • ผู้ผลิตจะต้องลงนามใน DoC พร้อมแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมตามกฎจะต้องติดเครื่องหมาย RCM

  แนวทาง

  • ตัวแทนในท้องถิ่นต้องดำเนินการยื่นขอใช้งานเครื่องหมาย RCM
  • ส่วนผู้ผลิตสินค้าระดับ 2 และ 3 จะต้องแสดงรายงานการทดสอบหรือไฟล์ข้อมูลด้านเทคนิค
  • สำหรับรายงานการทดสอบผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ต้องจัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้มาตรฐานโทรคมนาคมได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของออสเตรเลีย และการขออนุมัติที่จำเป็น โดยรายงานการทดสอบของเราสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำนาจทั่วโลก


ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริการจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD มีความเชี่ยวชาญและระบบพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ผ่านการอนุมัติที่จำเป็นและมีความสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของอาร์เจนตินา รายงานการทดสอบจาก TÜV SÜD สามารถใช้รับรองความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทั่วโลก นอกจากนั้น TÜV SÜD ยังช่วยดูแลผู้ผลิตในการขอป้ายอนุมัติโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ