Global Market Access

บริการให้คำปรึกษาเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับในเม็กซิโก

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดเม็กซิโก

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดเม็กซิโก

Mexicoระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่เล็งส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเม็กซิโก ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดเม็กซิโกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเครื่องหมาย Norma Oficial Mexicana (NOM) โดยปกติมักมีการกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ มีความปลอดภัย คุณภาพดี และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานเม็กซิโกอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในเม็กซิโกเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดเม็กซิโกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท A

  Plug A

  ประเภท B

  Plug B

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สำนักเลขาธิการพาณิชย์และการส่งเสริมอุตสาหกรรม (SECOFI)

  ระเบียบ

  • ผู้ผลิตต้องขอการรับรอง NOM สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม
  • ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าทุกประเภทจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด NOM ไม่ว่าจะผลิตในประเทศหรือนำเข้า
  • การทดสอบจะต้องดำเนินการโดยตัวแทนทดสอบรับอนุญาตในเม็กซิโกหรือห้องปฏิบัติการนอกประเทศเม็กซิโกที่ทำข้อตกลงยอมรับร่วมกับห้องปฏิบัติการรับอนุญาตในเม็กซิโก
  • หน่วยงานรับรองในเม็กซิโกที่ดูแลด้านการรับรอง NOM ได้แก่ NYCE และ ANCE
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน NOM
  • NOM ด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะต้องได้รับการอัพเดตเพื่อระบุข้อมูลพิกัดศุลกากร (HS Code) ของผลิตภัณฑ์

  แนวทาง 

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  • ต้องยื่นเอกสารที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานรับรองเพื่อดำเนินการขอรับรอง
  • หลังจากที่ผ่านการรับรองแล้ว ต้องทำการตรวจติดตามผลหลังการวางตลาด

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ใบรับรอง NOM มีผลบังคับใช้กับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์กว่า 2,000 ประเภทจากกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด NOM ของเม็กซิโก และการขออนุมัติที่จำเป็น
 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแห่งชาติ (CONUEE)

  ระเบียบ

  การสิ้นเปลืองพลังงาน
  • CONUEE เป็นผู้อนุมัติบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ค้าปลีกจะต้องแจ้งข้อมูลการสิ้นเปลืองพลังงานในปี 2560 โดยข้อมูลที่ให้มานั้นจะต้องมีความชัดเจน สั้นกระชับได้ใจความ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้:
   • ปริมาณการสิ้นเปลืองพลังงานระหว่างการทำงาน 
   • ประเภทพลังงานหรือพลังงานที่ใช้พร้อมหน่วยวัด เว้นแต่จะสามารถระบุประเภทพลังงานได้อย่างชัดเจนจากลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ 
  • จำนวนสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของอุปกรณ์ต่อหนึ่งหน่วยพลังงานที่สิ้นเปลือง หากมี

  ขีดจำกัดสูงสุดของพลังงานไฟฟ้า

  • ภายหลังจากวันที่ 20 กันยายน 2557 อุปกรณ์ทุกประเภทที่เข้าข่าย NOM-032-ENER-2013 จะเริ่มเข้ารับการรับรองตาม NOM

  แนวทาง

  • ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการวัดค่าเปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงานเทียบกับอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน หรือขีดจำกัดสูงสุดของพลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐาน NOM

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  อุปกรณ์และเครื่องใช้ดังต่อไปนี้ต้องแสดงข้อมูลการสิ้นเปลืองพลังงาน:

  • เครื่องขยายเสียง 
  • เครื่องผสมอาหาร 
  • เครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรม
  • เครื่องชงกาแฟเชิงพาณิชย์/ในบ้าน 
  • หม้อน้ำ 
  • ศูนย์ผลิตน้ำดื่มอุตสาหกรรม และอื่น ๆ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำหนดขีดจำกัดสูงสุดของพลังงานไฟฟ้า:

  • อุปกรณ์เล่นเครื่องเสียง 
  • อุปกรณ์ผลิตภาพ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายสำเนา และเครื่องมัลติฟังก์ชัน 
  • เตาไมโครเวฟ อะแดปเตอร์โทรทัศน์ดิจิตอล 
  • กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 
  • โทรทัศน์ 
  • อุปกรณ์วิดีโอหรือโฮมเทียเตอร์ในรูป DVD หรือบลูเรย์ 

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด NOM ของเม็กซิโก และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สถาบันโทรคมนาคมแห่งสหพันธ์ (IFETEL)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ใช้ความถี่ในการส่งและ/หรือรับสัญญาณและผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมทุกประเภทที่เชื่อมต่อกับ PSTN หรือเครือข่ายสาธารณะ จะต้องผ่านการรับรองจาก IFETEL
  • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ IFETEL จะต้องติดฉลากดังนี้:
   • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระบบวิทยุแบบออนบอร์ด/ติดตั้งในตัว: “IFETEL: xxxxxxxxxxxxx”
   • ผลิตภัณฑ์โฮสติงที่มีส่วนประกอบของโมดูลที่ผ่านการอนุมัติ: “This product contains an Approved module, Model No. xxxx, IFETEL No. xxxxxxxxxxxxx” (ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบของโมดูลที่ผ่านการอนุมัติ หมายเลขรุ่น xxxx หมายเลข IFETEL xxxxxxxxxxxxx)

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  • การทดสอบในประเทศต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจาก EMA
  • ผลิตภัณฑ์ที่ต้องยื่นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 2 ชุด มีดังนี้: สายเคเบิล แหล่งพลังงาน เสาอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ เครื่องขยายเสียง ซอฟต์แวร์ทดสอบรวมถึงกระบวนการ ข้อกำหนดทางวิชาการ การติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน
  • ไม่อนุญาตให้ใช้การรับรองตระกูลรุ่น กำหนดให้ดำเนินการทดสอบ การรับรอง และการลงทะเบียน IFETEL สำหรับแต่ละรุ่นและแต่ละผลิตภัณฑ์

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • อุปกรณ์โทรคมนาคมทุกประเภทรวมถึงผลิตภัณฑ์ไร้สาย โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด NOM ของเม็กซิโก และการขออนุมัติที่จำเป็น
    

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ