Global Market Access

ทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจในโคลอมเบีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดโคลอมเบีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดโคลอมเบีย

Colombiaระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่เล็งส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังประเทศโคลอมเบีย เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดโคลอมเบียต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศ โดยปกติมักมีการกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ มีความปลอดภัย คุณภาพดี และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานโคลอมเบียอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในโคลอมเบียเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดโคลอมเบียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

 

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 

 

 
 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท A

  Plug A

  ประเภท B

  Plug B

 • หน่วยงานกำกับดูแล

  หน่วยงานกำกับดูแล

  หน่วยงานรับรองแห่งชาติโคลอมเบีย (ONAC)

  ระเบียบ

  • ระเบียบเชิงเทคนิคว่าด้วยอุปกรณ์ให้แสงและไฟฟ้าสาธารณะ (RETILAP): จุดประสงค์สำคัญของระเบียบฉบับนี้คือเพื่อเป็นการออกข้อกำหนดอันเป็นแนวทางแก่ระบบแสงสว่างในบ้านเรือนและสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดความเสี่ยงจากการติดตั้งและใช้งานระบบแสงสว่าง
  • มติใหม่ฉบับที่ 0721 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่มีส่วนผสมของซิงก์-คาร์บอนและอัลคาไลน์ทุกประเภท ยกเว้นแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ แบตเตอรี่แบบกระดุม และแบตเตอรี่ที่เข้าสู่ประเทศในฐานะตัวอย่างสินค้าที่มิใช่เพื่อเชิงพาณิชย์

  แนวทาง

  • ยื่นคำขอ
  • ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจาก ONAC
  • ต้องทำการตรวจสอบโรงงาน
  • ออกใบรับรอง

  หมวดหมู่ที่เข้าข่าย

  ผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ต้องขออนุมัติ RETILAP: แผงโซลาร์ ขั้วต่อ และส่วนประกอบในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ มอเตอร์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างแบบ LED

  สรุปบริการของเรา

  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดบริการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามมาตรฐาน เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่คุณซึ่งเป็นลูกค้าของเรา

  • สิ่งแวดล้อม

   หน่วยงานกำกับดูแล

   กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (MINMINAS)

   ระเบียบ

   • ระเบียบเชิงเทคนิคว่าด้วยการติดฉลากอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานขั้นสุดท้ายและอุปกรณ์ก๊าซเชื้อเพลิง (RETIQ): ระเบียบเชิงเทคนิคว่าด้วยการประหยัดพลังงาน – มติฉบับที่ 41012
   • RETIQ คือระเบียบเชิงเทคนิคว่าด้วยการติดฉลากสินค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานในผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซติดไฟอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดและบังคับใช้ฉลากเพื่อรายงานประสิทธิภาพร่วมในแง่ของความสิ้นเปลืองพลังงานและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ

   แนวทาง

   • พิสูจน์ความสอดคล้องกับ RETIQ ด้วยการขอใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน หรือออกใบแจ้งความสอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับผู้จัดหาสินค้าและการติดฉลากผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ได้รับอนุญาตแล้ว
   • ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในทะเบียนผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ หรือมอบเอกสารใบอนุญาตให้แก่กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ผ่านช่องบริการการค้าต่างประเทศครบวงจร (“VUCE”) สำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้าที่ต้องเป็นไปตามระเบียบเชิงเทคนิคและได้รับการกำหนดให้ใช้เพียงใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
   • รายงานต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจตรวจติดตามผล โดยแจ้งชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าและตัวแทนหรือผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นประชาชนผู้มีถิ่นพำนักในโคลอมเบีย และที่อยู่สำหรับส่งเอกสารแจ้งเตือน รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่กำหนดโดยผู้มีอำนาจควบคุมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

   หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

   การติดฉลากแสดงการประหยัดพลังงานภาคบังคับเป็นข้อบังคับสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

   • เครื่องปรับอากาศ
   • ตู้เย็นเชิงพาณิชย์
   • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
   • เครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ (แบบหม้อต้ม)
   • เครื่องทำอาหารในครัวเรือนแบบใช้ก๊าซ
   • เครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซแบบไม่มีหม้อต้ม
   • เครื่องซักผ้าไฟฟ้าในครัวเรือน
   • ตู้เย็นในครัวเรือน
   • บริภัณฑ์ส่องสว่าง
   • มอเตอร์เหนี่ยวนำชนิดเฟสเดียว
   • มอเตอร์เหนี่ยวนำชนิด 3 เฟส

   สรุปบริการของเรา

   ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดบริการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติตามมาตรฐาน เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่คุณซึ่งเป็นลูกค้าของเรา

  • โทรคมนาคมและไร้สาย

   หน่วยงานกำกับดูแล

   คณะกรรมการกำกับดูแลระเบียบการสื่อสาร (Communications Regulation Commission: CRC)

   ระเบียบ

   • มติฉบับที่ 087 ปี ค.ศ. 1997 เป็นการกำหนดเงื่อนไขทั่วไปในการตรวจพิสูจน์อุปกรณ์ปลายทาง
   • Comision de Regulacion de Comunicaciones (CRC) คือคณะกรรมการกำกับดูแลระเบียบโทรคมนาคมของโคลอมเบีย ซึ่งเป็นการอนุมัติโดยสมัครใจสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกประเภท ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ และสำหรือผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียมเฉพาะประเภท

   แนวทาง

   กระบวนการรับรองแบบ:

   • การยื่นคำขอต่อ CRC
   • สามารถใช้ใบอนุญาตและรายงาน FCC หรือรายงาน CE RED เพื่อขอใบรับรองแบบสำหรับอุปกรณ์ที่ถูกควบคุมเหล่านี้ได้
   • การออกใบรับรองแบบ

   หมวดหมู่ที่เข้าข่าย

   การอนุมัติภาคบังคับจำเป็นสำหรับชุดอุปกรณ์โทรศัพท์ประจำที่ เคลื่อนที่ และผ่านดาวเทียมสากลเท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากนี้สามารถขอ “หนังสือรับรองโดยสมัครใจ (Letter of Voluntary Approval)” จาก CRC โดยระบุรายละเอียดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการยกเว้นข้อกำหนดในการรับรองแบบ และสามารถนำเข้าและจำหน่ายในโคลอมเบียได้

   สรุปบริการของเรา

   TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโคลอมเบีย และการขออนุมัติที่จำเป็น

  เพิ่มเติม

  TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
  อีบุ๊ค

  การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

  ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านเพิ่มเติม

  ดูข้อมูลทั้งหมด

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  เลือกที่ตั้งของคุณ