Global Market Access

ทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นการทำธุรกิจในอียิปต์

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดอียิปต์

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดอียิปต์

Egyptระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่เล็งส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังประเทศอียิปต์ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดอียิปต์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศ โดยปกติมักมีการกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ มีความปลอดภัย คุณภาพดี และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานอียิปต์อย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในอียิปต์เป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดอียิปต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท F

  Plug F

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  องค์กรควบคุมการส่งออกและนำเข้าทั่วไป (General Organization for Export and Import Control: GOEIC)

  ระเบียบ

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งอียิปต์ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อกระบวนการเดินพิธีการศุลกากร รวมถึงรายการผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมซึ่งต้องทำการตรวจสอบรับรอง คำสั่งกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ฉบับที่ (43) ปี ค.ศ. 2016 ได้มีการกำหนดรายการผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำเข้าได้หากผลิตในโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับ GOEIC โรงงาน ผู้ผลิต หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมดังกล่าวจะต้องทำการขึ้นทะเบียนกับ GOEIC จึงจะได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศอียิปต์

  แนวทาง

  1. ผู้ขอส่งแบบฟอร์มยื่นขอรับรอง
  2. หน่วยงานรับรองผู้มีอำนาจทำการตรวจทานเอกสารที่ผู้ขอได้ยื่นส่งมา
  3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายทำการตรวจสอบสินค้า
  4. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบสินค้า
  5. หน่วยงานรับรองผู้มีอำนาจออกเอกสารผลการตัดสินการรับรองขั้นสุดท้าย

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเข้าสู่โปรแกรมการตรวจสอบความสอดคล้องของอียิปต์ได้แก่:

  • จักรยานและจักรยานยนต์
  • พรมและอุปกรณ์ปูพื้น
  • วัสดุก่อสร้าง
  • เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
  • สารซักฟอก
  • ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • อาหาร
  • เฟอร์นิเจอร์
  • รองเท้าสำหรับงานครัว
  • กระเป๋าหนัง
  • สิ่งทอ
  • ของเล่น
  • นาฬิกาข้อมือ

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD คือหน่วยงานตรวจสอบอิสระของ GOEIC ที่สามารถออกเอกสาร Col ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมส่วนใหญ่ นอกจากนั้น ทางเรายังสามารถออกรายงานการทดสอบตามมาตรฐานอียิปต์และดำเนินการตรวจสอบสินค้าในแต่ละล็อตการผลิตได้ทั่วโลก

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  องค์การควบคุมมาตรฐานแห่งอียิปต์ (Egyptian Organisation for Standardisation: EOS)

  ระเบียบ

  • เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งอียิปต์ได้ออกคำสั่งฉบับที่ 912 ว่าด้วยการติดฉลากแสดงการประหยัดพลังงานภาคบังคับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและโมดูลให้แสงสว่างเฉพาะประเภท
  • ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและโมดูลให้แสงสว่างเฉพาะประเภท จะต้องติดฉลากแสดงการประหยัดพลังงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  แนวทาง

  กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น

  กระบวนการรับรองแบบทั่วไป:

  • การยื่นคำขอต่อ EOS
  • การทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจาก EOS
  • ออกฉลากแสดงพลังงาน

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • เครื่องปรับอากาศ
  • เครื่องซักผ้า
  • เครื่องล้างจาน
  • พัดลมไฟฟ้า
  • เครื่องแช่แข็ง
  • หลอดไส้/หลอดที่ใช้ไฟฟ้า
  • ตู้เย็น
  • โทรทัศน์
  • เครื่องทำน้ำอุ่น 

  สรุปบริการของเรา

  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดบริการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติตามมาตรฐาน เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่คุณซึ่งเป็นลูกค้าของเรา

 • โทรคมนาคมและไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  หน่วยงานควบคุมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom Regulatory Authority: NTRA)

  ระเบียบ

  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบโทรคมนาคมฉบับที่ 10/2003 กำหนดให้มีการจัดตั้ง NTRA ในฐานะหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศและมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและควบคุมดูแลภาคส่วนโทรคมนาคม โดยพิจารณาให้ขอบข่ายการทำงานโดยทั่วไปของ NTRA มีความโปร่งใส การแข่งขันอย่างเปิดเผย การบริการอย่างแพร่หลาย และการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้ เป็นองค์ประกอบ
  • การรับรองแบบถือเป็นขั้นตอนบังคับในการนำเข้า ผลิต หรือประกอบอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีส่วนประกอบของอุปกรณ์สื่อสาร

  แนวทาง

  กระบวนการรับรองแบบทั่วไป:

  • ผู้ยื่นขอต้องส่งรายงานความสอดคล้อง CE หรือ FCC ฉบับเต็ม* เอกสารข้อมูล แบบฟอร์มการยื่นขอรับรอง และคู่มือผู้ใช้งานแก่ NTRA
  *สำหรับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต โทรศัพท์ไร้สายแบบ DECT และโทรศัพท์ประจำที่แบบอนาล็อก ต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วย

  กระบวนการสำหรับแบรนด์อุปกรณ์โทรคมนาคมจากจีนหรืออินเดีย:

  1. สำหรับแบรนด์อุปกรณ์โทรคมนาคมจากจีนหรืออินเดียที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17025 จะต้องขอใบรับรองการตรวจพิสูจน์ความสอดคล้อง (Verification of Compliance (VoC) Certificate) จากห้องปฏิบัติการทดสอบในจีน/อินเดียที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก NTRA
  2. หลังผ่านขั้นตอนการผลิตและก่อนที่จะส่งสินค้าใด ๆ ผู้ผลิตต้องแจ้งให้ห้องปฏิบัติการรับอนุญาตซึ่งเป็นผู้ออกใบ VoC ให้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าและออกใบรับรองการตรวจพิสูจน์ความสอดคล้องสินค้าก่อนส่งออก (Pre-shipment Verification of Compliance: PVoC)
  3. ผู้ผลิตต้องยื่น PVoC ให้แก่ NTRA ก่อนสินค้าส่งถึงปลายทาง ไม่ว่าจะโดยการส่งเอกสารฉบับจริงหรือส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์เอกสารจากห้องปฏิบัติการรับอนุญาตจาก NTRA แก่ NTRA โดยตรง

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  อุปกรณ์โทรคมนาคมทุกประเภทที่ใช้ในอียิปต์ได้แก่:

  อุปกรณ์รับส่งปลายทาง:

  • ชุดโทรศัพท์ทุกประเภท
  • ตลาดปริวรรตสาธารณะ/เอกชนทุกประเภท
  • ชุดตู้โทรศัพท์แบบใช้บัตรโทรศัพท์/หยอดเหรียญ
  • เครื่องโทรสาร (เครื่องติดต่อสื่อสารผ่านเสียง)
  • สถานีและชุดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือระบบ GSM

  อุปกรณ์สื่อสารผ่านวิทยุ:

  • ชุดโทรศัพท์ไร้สาย
  • เรดาร์
  • อุปกรณ์รับ/ส่งวิทยุ
  • อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจาก NTRA มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอียิปต์ และการขออนุมัติที่จำเป็นได้เป็นอย่างดี

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ