Global Market Access

บริการรับรองมาตรฐาน เปิดประตูนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดมองโกเลีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดมองโกเลีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดมองโกเลีย

Mongoliaผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดมองโกเลียต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความเหมาะสมต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังค้นหาตลาดแห่งใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ของตน

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานมองโกเลียอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในมองโกเลียเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท E

  Plug E

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานกำกับดูแลการกำหนดมาตรฐานและมาตรวิทยาแห่งมองโกเลีย (Mongolian Agency of Standardisation and Metrology: MASM)

  ระเบียบ

  • ในมองโกเลียยังมิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย/EMC ของมองโกเลีย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน EN

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่ 

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมองโกเลีย และการขออนุมัติที่จำเป็น
 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสีเขียวแห่งมองโกเลีย

  ระเบียบ

  • ในปัจจุบันยังมิได้มีการออกข้อกำหนดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมใด ๆ ในมองโกเลีย 

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมองโกเลีย และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน
 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการการสื่อสาร (Communications Regulatory Committee: CRC)

  ระเบียบ

  • บังคับใช้การรับรองแบบสำหรับอุปกรณ์ข้อมูลและการสื่อสาร มติฉบับที่ 27/2013 ฉบับปรับปรุง (ว่าด้วยการจำแนกประเภทอุปกรณ์ข้อมูลและการสื่อสาร) และมติฉบับที่ 29 ปี พ.ศ. 2562 มติดังกล่าวนี้ครอบคลุมการรับรองภาคบังคับและโดยสมัครใจ
  • หน่วยงานรับรองจะต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใน “ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน” ของเอกสารและทะเบียนผลิตภัณฑ์

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  • ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานมีอายุการใช้งานสูงสุด 3 ปี โดยอายุการใช้งานดังกล่าวจะถูกนำมาใช้พิจารณากำหนดอายุของเอกสารทางเทคนิคของอุปกรณ์และเอกสารระบบบริหารจัดการคุณภาพ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  กำหนดให้ทำการรับรองภาคบังคับสำหรับอุปกรณ์สื่อสารวิทยุ

  • สถานีฐาน
  • เครื่องโทรศัพท์มีสายพร้อมอุปกรณ์ไร้สาย
  • เครื่องรวมส่ง ส่ง รับ และแปลงสัญญาณ
  • อุปกรณ์เรดาร์
  • อุปกรณ์ช่วยนำทางวิทยุ
  • อุปกรณ์ควบคุมวิทยุระยะไกล
  • เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเคลื่อนที่หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ
  • โทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเคลื่อนที่หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เช่น SRD, BT เป็นต้น 
  • อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อการส่งหรือรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น รวมถึงอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารในเครือข่ายใช้สายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)

  การรับรองโดยสมัครใจ:

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและในครัวเรือนที่ไม่ระบุอยู่ในรายการนี้ จะต้องทำการรับรองโดยสมัครใจ

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมองโกเลีย และการขออนุมัติที่จำเป็น

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ