Global Market Access

บริการให้คำปรึกษาเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับในประเทศสิงคโปร์

ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในสิงคโปร์

ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในสิงคโปร์

Singapore ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานสิงคโปร์อย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในสิงคโปร์เป็นอย่างดี ห้องปฏิบัติการทดสอบของเราผ่านการรับรองคุณภาพและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสิงคโปร์ทุกประการ คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท G

  Plug G 

  ประเภท M

  Plug M

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมการ Enterprise Singapore

  ระเบียบ

  • ระเบียบความคุ้มครองผู้บริโภค (ข้อกำหนดความปลอดภัย) (Consumer Protection (Safety Requirements) Regulations: CPSR) ได้มีการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 33 หมวดหมู่ หรือเรียกได้อีกอย่างว่า “สินค้าควบคุม (Controlled Goods)” ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการ Enterprise Singapore และต้องติดเครื่องหมายความปลอดภัย
  • ผู้จัดหาสินค้าควบคุมทุกประเภทให้แก่ผู้บริโภคในสิงคโปร์จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดหาขึ้นทะเบียน (Registered Supplier) กับหน่วยงานความปลอดภัย (Safety Authority) เป็นอันดับแรก ผู้จัดหาขึ้นทะเบียนจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนสินค้าควบคุมแต่ละรุ่นกับหน่วยงานความปลอดภัย ในการขึ้นทะเบียนจะต้องรับรองด้วยเอกสาร CoC ที่ออกโดยหน่วยงานตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body: CAB) รับแต่งตั้งที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรือเป็นพันธมิตรข้อตกลงยอมรับร่วมของสิงคโปร์ เช่น CAB (การรับรอง/การทดสอบ) หรือเอกสาร SDoC ที่แสดงโดยผู้จัดหาขึ้นทะเบียน
  • การขึ้นทะเบียนสินค้าควบคุมภายใต้ระเบียบความคุ้มครองผู้บริโภค (ข้อกำหนดความปลอดภัย) จะอ้างอิงจากใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Certificate of Conformity: CoC) ออกโดยหน่วยงานตรวจสอบรับรอง (CAB) รับแต่งตั้งภายนอก หรือแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ที่แสดงโดยผู้จัดหาขึ้นทะเบียนไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบโรงงาน

  คณะกรรมการ Enterprise Singapore ได้จำแนกประเภทสินค้าควบคุมออกเป็น 3 ระดับความเสี่ยง ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง และสูง

  แนวทาง

  ความเสี่ยงต่ำ:

  • ผู้จัดหาขึ้นทะเบียนดำเนินการยื่นคำขอ
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบจะดำเนินการทดสอบสินค้าควบคุมตามมาตรฐานความปลอดภัยและออกรายงานการทดสอบ
  • ผู้จัดหาขึ้นทะเบียนทำการยื่นเอกสาร SDoC ให้แก่คณะกรรมการ Enterprise Singapore เพื่อขึ้นทะเบียนสินค้า
  • คณะกรรมการ Enterprise Singapore ออกเอกสาร LOA และเพิ่มชื่อสินค้าลงในทะเบียน
  • ผู้จัดหาขึ้นทะเบียนติดเครื่องหมายความปลอดภัย

  ความเสี่ยงปานกลางและสูง:

  • ผู้จัดหาขึ้นทะเบียนดำเนินการยื่นคำขอต่อ CAB
  • CAB ดำเนินการรับรองสินค้าควบคุมและออกเอกสาร CoC
  • ผู้จัดหาขึ้นทะเบียนยื่นเอกสาร CoC ให้แก่หน่วยงานความปลอดภัยเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้า
  • หน่วยงานความปลอดภัยออกเอกสาร LOA และเพิ่มชื่อสินค้าลงในทะเบียน
  • ผู้จัดหาขึ้นทะเบียนติดเครื่องหมายความปลอดภัย

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  ความเสี่ยงต่ำ: พัดลมไอเย็น ฟิวส์ เครื่องปรับอากาศในห้อง โคมไฟตั้งโต๊ะ/โคมไฟตั้งพื้น

  ความเสี่ยงปานกลาง: อะแดปเตอร์แปลงไฟ ผลิตภัณฑ์เสียงและวิดีโอ เครื่องชงกาแฟ พัดลม เตารีด และอื่น ๆ

  ความเสี่ยงสูง: บัลลาสต์ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น และอื่น ๆ

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสิงคโปร์ และการขออนุมัติที่จำเป็น TÜV SÜD ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ Enterprise Singapore ให้เป็น CAB ที่ได้รับอนุญาตให้ออกเอกสาร CoC ตามหลักเกณฑ์ CPSR

 • การประหยัดพลังงาน:

  หน่วยงานกำกับดูแล

  หน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environment Agency: NEA)

  ระเบียบ

  การประหยัดพลังงาน:

  • สินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียนได้จะต้องติดฉลากพลังงาน หลังจากที่ NEA ได้ออกใบรับรองการขึ้นทะเบียน (Certificate of Registration: COR) ให้กับผลิตภัณฑ์ในรุ่นดังกล่าวแล้ว
  • การติดฉลากพลังงานภาคบังคับ (Mandatory Energy Labelling: MELS) และมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS) สำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน

  RoHS:

  • ข้อควบคุมสำหรับ SG-RoHS มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
  • โดยมาตรการควบคุมภายใต้ SG-RoHS ได้แก่:

  • ตะกั่ว (Pb)
  • ปรอท (Hg)
  • เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr VI)
  • โพลีโบรมิเนต ไบฟีนิล (PBB)
  • โพลีโบรมิเนต ไดฟีนิล อีเทอร์ (PBDE)
  • แคดเมียม (Cd)

  ขยะอิเล็กทรอนิกส์:

  • พระราชบัญญัติความยั่งยืนของทรัพยากร (Resource Sustainability Act: RSA) เป็นการกำหนดกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการปรับใช้ระบบบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบควบคุม
  • โดย RSA เป็นข้อบังคับสำหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมทุกประเภท
   • ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตกับ NEA
   • เก็บบันทึกข้อมูลน้ำหนักและจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมทั้งหมดที่จัดหาให้แก่ตลาดสิงคโปร์และส่งเอกสารบันทึกดังกล่าวให้แก่ NEA
   • จัดเตรียมเอกสารบันทึกที่ระบุในข้อ 2 ให้พร้อมตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเมื่อได้รับการร้องขอ

  แนวทาง

  • การขึ้นทะเบียนผู้จัดหา
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบที่สอดคล้องกัน
  • NEA ออกใบรับรองการขึ้นทะเบียน (COR) สำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
  • ผู้จัดหาขึ้นทะเบียนซึ่งจัดหาสินค้าที่มีการควบคุม จะต้องติดฉลากพลังงานลงบนสินค้าที่ตนนำมาจัดจำหน่ายในสิงคโปร์ ในข้อมูลฉบับตีพิมพ์และดิจิตอลทุกรูปแบบจะต้องแสดงฉลากพลังงาน
  • และผู้จัดหาขึ้นทะเบียนยังต้องขึ้นทะเบียนสินค้าที่มีการควบคุมก่อนจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในสิงคโปร์ด้วยเช่นกัน

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • การประหยัดพลังงาน: สินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียนได้ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศในห้อง ตู้เย็น เครื่องอบผ้า เครื่องโทรทัศน์เฟสเดียว มอเตอร์เหนี่ยวนำ และโคมไฟ
  • RoHS: สินค้าควบคุม ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ติดผนัง และเครื่องซักผ้า
  • ขยะอิเล็กทรอนิกส์*: หมวดหมู่ควบคุม ได้แก่ อุปกรณ์ไอซีที เครื่องใช้ขนาดใหญ่ แบตเตอรี่ โคมไฟ แผงโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสิงคโปร์ การขออนุมัติที่จำเป็น และการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจ TÜV SÜD ผ่านการรับรองคุณภาพจากสภาการรับรองแห่งสิงคโปร์ (Singapore Accreditation Council: SAC) ในการดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบที่บังคับใช้ และสามารถให้การสนับสนุนผู้จัดหาในด้านการขึ้นทะเบียนอีกด้วย

  *ข้อผูกพันจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานพัฒนาสื่อสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสิงคโปร์ (Info-communications Media Development Authority of Singapore: IMDA)

  ระเบียบ

  • อุปกรณ์โทรคมนาคมจะต้องขึ้นทะเบียนกับ IMDA ก่อนที่จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปจำหน่ายและใช้งานในประเทศสิงคโปร์
  • โดยกรอบการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้:
   • การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์อย่างง่ายแบบปรับปรุง (Enhanced Simplified Equipment Registration: ESER) – การขึ้นทะเบียนทางออนไลน์เพื่อระบุความสอดคล้องตามการตรวจสอบรับรองของผู้จัดหาเอง*
   • การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์อย่างง่าย (Simplified Equipment Registration: SER) – แบบรับรองตนเองตามการตรวจสอบรับรองของผู้จัดหาเอง*
   • การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ทั่วไป (General Equipment Registration: GER) – เอกสารแสดง** ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองที่ (IMDA ให้การยอมรับ หรือเอกสารแสดงที่ผ่านการประเมินจาก IMDA แล้ว
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องติดฉลากแสดงความสอดคล้อง
  • หากมีการกำหนดระเบียบ EMC จะต้องปฏิบัติตาม

  *การตรวจสอบรับรองของผู้จัดหาเองจะต้องอ้างอิงจากผลการทดสอบหรือหลักฐานการรับรองอุปกรณ์ที่ได้รับมาจากผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต 

  **แม้จะได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองที่ IMDA ให้การยอมรับแล้ว แต่ผู้จัดหายังคงต้องยื่นเอกสารแสดงต่อ IMDA

  แนวทาง

  • กระบวนการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์

  • การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ทางออนไลน์
  • ESER: ยื่นแบบรับรองตนเองและเอกสารที่จำเป็น และทำการขึ้นทะเบียนทางออนไลน์ให้เสร็จสิ้น
  • SER: จัดทำแบบรับรองตนเองให้เสร็จสิ้นและยื่นเอกสารที่จำเป็น โดย IMDA จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นเข้ามา
  • GER: ยื่นใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานรับรองที่ได้รับการยอมรับ พร้อมด้วยเอกสารที่จำเป็น หรือยื่นผล/รายงานการทดสอบและเอกสารที่จำเป็นเพื่อขออนุมัติ
  • ในการขอใบอนุญาตตัวแทนจะหน่ายจะต้องดำเนินการโดยบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  หมวดหมู่อุปกรณ์ที่สามารถขึ้นทะเบียนภายใต้หลักเกณฑ์ ESER:

  • อุปกรณ์แบบซับซ้อน/หลายคู่สาย
  • เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น/อุปกรณ์พลังงานต่ำ

  หมวดหมู่อุปกรณ์ภาคบังคับตามหลักเกณฑ์ SER:

  • อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
  • อุปกรณ์เข้าถึงสัญญาณบรอดแบนด์
  • เครื่องถอดรหัสอุปกรณ์รับส่งแบบติดตั้งในตัวเพื่อการใช้งานระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลบนบกรุ่นที่ 2

  หมวดหมู่อุปกรณ์ภาคบังคับตามหลักเกณฑ์ GER:

  • วิทยุเคลื่อนที่บนบก
   • สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่
   • เพจเจอร์คลื่นวิทยุ
   • เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้นซึ่งต้องขออนุมัติจาก IMDA เพื่อการใช้งาน
   • อุปกรณ์ประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด
   • อุปกรณ์ที่เข้าถึงสัญญาณบรอดแบนด์แบบไร้สาย
   โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • ในฐานะหน่วยงานรับรองที่ได้รับแต่งตั้ง รายงานการทดสอบและใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของ TÜV SÜD จึงเป็นที่ยอมรับในการขออนุมัติจาก IMDA

EXPLORE

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

VIEW ALL RESOURCES

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ