Global Market Access

ครบทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา - การเข้าสู่ตลาดโลก

สหรัฐอเมริกา - การเข้าสู่ตลาดโลก

USAข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความเหมาะสมต่อการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์

สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจะต้องทำการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ (Nationally Recognized Test Laboratory: NRTL) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา (Food and Drug Authority (FDA) สำหรับผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและไร้สาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (Federal Communications Commission: FCC) ส่วนผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม ให้ยึดตามข้อกำหนดของกรมพลังงาน (Department of Energy: DOE)

ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานอเมริกาอย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในอเมริกาเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • Plug Types

  ประเภท A

  Plug A 

  ประเภท B

  Plug B

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health Administration: OSHA)

  ระเบียบ

  • มาตรฐานความปลอดภัยกำหนดให้มีการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ (NRTL) จาก OSHA
  • กำหนดให้ทำการตรวจสอบโรงงานตามความเหมาะสม
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน CSA, UL และ/หรือ IEC

  แนวทาง

  • แม้จะมิได้มีข้อบังคับให้ทำการรับรอง แต่ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งหากต้องการทำการตลาด เพื่อเป็นพื้นฐานอันมั่นคงเพื่อการประเมินผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานผู้มีอำนาจระดับรั
  • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว จะได้รับการติดเครื่องหมาย NRTL จากผู้ผลิตและได้รับการลงรายการใน “Listing Book (หนังสือลงรายการ)” ที่ตีพิมพ์โดย NRTL

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD ได้รับอนุญาตจาก NRTL จึงสามารถทำการรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าแก่ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท อาทิเช่น:
   • ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
   • ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
   • อุปกรณ์ไอที
   • อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
   • เลเซอร์
   • แหล่งจ่ายไฟ และอื่น ๆ
 • EMC

  ระเบียบ

  คณะกรรมการกลางการสื่อสารแห่งชาติ (Federal Communications Commission: FCC)

  ระเบียบ

  • ผู้ผลิตต้องมีเอกสารแสดงสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทที่ระบุไว้ใน Title 47 ของ CFR, Part 15 และ Part 18
  • ส่วนเครื่องใช้ในครัวเรือนได้รับการยกเว้น

  แนวทาง

  กระบวนการ DOC
  • ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันความสอดคล้อง ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาต
  • จัดเตรียมไฟล์เทคนิค
  • ติดเครื่องหมายลงบนผลิตภัณฑ์และใส่คำเตือนจาก FCC ที่จำเป็นลงในคู่มือผู้ใช้งาน
  กระบวนการรับรอง
  • นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการทดสอบจากหน่วยงานรับรองด้านโทรคมนาคม
  • ยื่นรายงานการทดสอบพร้อมด้วยเอกสารอื่นที่จำเป็นและหมายเลข FCC ประจำตัวให้แก่ FCC
  • ติดเครื่องหมายลงบนผลิตภัณฑ์พร้อมหมายเลข FCC ประจำตัวและข้อความแสดงความสอดคล้อง และใส่คำเตือนจาก FCC ที่จำเป็นลงในคู่มือผู้ใช้งาน

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • อุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่ได้เจตนา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องรับ วิทยุ เครื่องโทรทัศน์ และเครื่องปลายทางรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลในบ้าน อุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเจตนา ได้แก่ อุปกรณ์บอกตำแหน่งสายเคเบิล โทรศัพท์ไร้สาย รีโมตควบคุมและเครื่องส่งสัญญาณเตือน เซ็นเซอร์ตรวจจับการรบกวนสำหรับประตูเปิดเข้าออก และระบบกระจายสเปกตรัมเพื่อการส่งสัญญาณข้อมูลประเภทแถบความถี่กว้าง
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  ในฐานะหน่วยงานรับรองด้านโทรคมนาคม TÜV SÜD จึงได้รับมอบอำนาจจาก FCC ในการออกเอกสารให้แก่อุปกรณ์หลากหลายประเภทในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

  • อุปกรณ์บริการวิทยุแบบมีใบอนุญาต
  • อุปกรณ์วิทยุ (อุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเจตนาและไม่เจตนา)
  • อุปกรณ์วิทยุที่ไม่มีใบอนุญาต
  • อุปกรณ์ปลายทางแบบสาย (Wireline)
 • สิ่งแวดล้อม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  กรมพลังงาน (Department of Energy: DOE)

  ระเบียบ

  การประหยัดพลังงาน

  • ผลิตภัณฑ์จำนวนมากต้องปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS)ส่วนเครื่องใช้ในครัวเรือนได้รับการยกเว้น
  • กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภททำการติดฉลาก EnergyGuide เป็นข้อบังคับ
  RoHS
  • บังคับใช้ RoHS ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ภายใต้พระราชบัญญัติการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2003

  แนวทาง

  • ผู้ผลิตจะต้องยื่นข้อมูลการใช้พลังงานให้แก่ DOE และ FTC พร้อมระบุว่าเป็นไปตามระเบียบ นอกจากนั้นยังต้องรายงานต่อ DOE และ FTC เมื่อมีการออกสินค้ารุ่นใหม่หรือยกเลิกการผลิตสินค้ารุ่นเดิม
  • ข้อมูลบนฉลาก EnergyGuide จะต้องอ้างอิงตามกระบวนการทดสอบของกรมพลังงาน (DOE)

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

   หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลากภาคบังคับได้แก่:

  • บัลลาสต์
  • ตู้แช่แข็ง
  • เครื่องทำน้ำอุ่น
  • ฮีตเตอร์
  • หลอดฟลูออเรสเซนต์
  • เครื่องปรับอากาศในห้อง
  • เครื่องซักผ้า
  • ตู้เย็น
  • เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง
  • ปั๊มความร้อน
  • หม้อน้ำ
  • เตาหลอม
  • เครื่องล้างจาน

  ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

 • โทรคมนาคม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สภาบริหารส่วนต่อขยายปลายทาง (Administrative Council for Terminal Attachments: ACTA)

  ระเบียบ

  • กำหนดให้มีเอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน (DoC) และการปฏิบัติตาม CFR Part 68  

  แนวทาง

  กระบวนการ DoC

  • ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันความสอดคล้อง ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาต
  • จัดเตรียมไฟล์เทคนิค
  • ติดเครื่องหมายลงบนผลิตภัณฑ์และใส่คำเตือนจาก FCC ที่จำเป็นลงในคู่มือผู้ใช้งาน
  • จัดเตรียมและลงนามในเอกสาร DoC

  กระบวนการรับรอง

  • นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการทดสอบจากหน่วยงานรับรองด้านโทรคมนาคม
  • ยื่นรายงานการทดสอบพร้อมด้วยเอกสารอื่นที่จำเป็นและหมายเลข FCC ประจำตัวให้แก่ FCC
  • ติดเครื่องหมายลงบนผลิตภัณฑ์พร้อมหมายเลข FCC ประจำตัวและข้อความแสดงความสอดคล้อง และใส่คำเตือนจาก FCC ที่จำเป็นลงในคู่มือผู้ใช้งาน
 • ระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมการกลางการสื่อสารแห่งชาติ (Federal Communications Commission: FCC)

  ระเบียบ

  • กำหนดให้ปฏิบัติตาม CFR Part 15 พร้อมรับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
  • กำหนดให้ต้องขอเอกสาร DoC หรือใบรับรองจากหน่วยงานรับรองด้านโทรคมนาคม
  • แนวทางทั่วไป ได้แก่:
  • อุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่ได้เจตนา ต้องมีเอกสาร DoC หรือใบรับรอง
  • อุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเจตนา ต้องมีใบรับรอง

  แนวทาง

  กระบวนการ DoC

  • ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันความสอดคล้อง ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาต
  • จัดเตรียมไฟล์เทคนิค
  • ติดเครื่องหมายลงบนผลิตภัณฑ์และใส่คำเตือนจาก FCC ที่จำเป็นลงในคู่มือผู้ใช้งาน
  • จัดเตรียมและลงนามในเอกสาร DoC

  กระบวนการรับรอง

  • นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการทดสอบจากหน่วยงานรับรองด้านโทรคมนาคม
  • ยื่นรายงานการทดสอบพร้อมด้วยเอกสารอื่นที่จำเป็นและหมายเลข FCC ประจำตัวให้แก่ FCC
  • ติดเครื่องหมายลงบนผลิตภัณฑ์พร้อมหมายเลข FCC ประจำตัวและข้อความแสดงความสอดคล้อง และใส่คำเตือนจาก FCC ที่จำเป็นลงในคู่มือผู้ใช้งาน

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ