Global Market Access

สรุปครบ! ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในอิสราเอล

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดอิสราเอล

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดอิสราเอล

Israelผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดอิสราเอลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานอิสราเอลอย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในอิสราเอลเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท H

  Plug H

  ประเภท M

  Plug M

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สถาบันมาตรฐานแห่งอิสราเอล (Standards Institution of Israel: SII)

  ระเบียบ

  • กำหนดให้ทำการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และผู้ผลิตต้องขอใบรับรองการทดสอบเพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ประเทศอิสราเอล
  • ผู้ผลิตอาจเลือกขอติดเครื่องหมายความปลอดภัยโดยสมัครใจลงบนผลิตภัณฑ์
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน SI
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า อุปกรณ์โทรคมนาคมและไร้สาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม EMC หากมี

  แนวทาง 

  • ใบอนุมัติจะออกให้ตามผลการตรวจทานรายงานการทดสอบจากหน่วยงานรับรอง
  • สำหรับการรับรองการทดสอบ ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบโรงงานและไม่มีการอนุมัติการใช้เครื่องหมายใด ๆ
  • สำหรับเครื่องหมายความปลอดภัยโดยสมัครใจ ต้องทำการตรวจสอบโรงงานและหากผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการจึงจะอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายได้

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • ในฐานะที่ TÜV SÜD ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับสถาบันมาตรฐานแห่งอิสราเอล (SII) และห้องปฏิบัติการทดสอบอิสราเอล (Israel Testing Laboratories: ITL) รายงานการทดสอบจาก TÜV SÜD จึงเป็นที่ยอมรับจาก SII และ ITL ให้ใช้เป็นใบรับรองการทดสอบได้ อีกทั้ง TÜV SÜD ยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอเครื่องหมายความปลอดภัยโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน
 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติ

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS)
  • และมีการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภททำการติดฉลากประหยัดพลังงานภาคบังคับ

  แนวทาง

  • ข้อกำหนดในการติดฉลากจะขึ้นอยู่กับอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานขั้นต่ำ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลากประหยัดพลังงานภาคบังคับได้แก่:
  • เครื่องปรับอากาศ
  • เตาแม่เหล็กไฟฟ้าและเตาทำอาหาร            
  • เครื่องล้างจาน         
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน   
  • เครื่องเป่าแห้ง 
  • โคมไฟ
  • ตู้เย็น
  • เครื่องโทรทัศน์
  • เครื่องซักผ้า

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • ในฐานะที่ TÜV SÜD ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับสถาบันมาตรฐานแห่งอิสราเอล (SII) และห้องปฏิบัติการทดสอบอิสราเอล (Israel Testing Laboratories: ITL) รายงานการทดสอบจาก TÜV SÜD จึงเป็นที่ยอมรับจาก SII และ ITL ให้ใช้เป็นใบรับรองการทดสอบได้ 
 • โทรคมนาคม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงการสื่อสาร (Ministry of Communications: MoC) อิสราเอล

  ระเบียบ

  • อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะต้องขอการรับรองแบบจาก MoC

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  • ใบอนุมัติมักจะออกตามผลการตรวจทานรายงานการทดสอบมาตรฐานต่างชาติโดยไม่มีการดำเนินการทดสอบในประเทศ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • ในฐานะที่ TÜV SÜD เป็นสมาชิกหลักเกณฑ์หน่วยงานรับรอง จึงสามารถดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในการอนุมัติของ MoC
    
 • ระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงการสื่อสาร (Ministry of Communications: MoC) อิสราเอล

  ระเบียบ

  • อุปกรณ์วิทยุปลายทางต้องขออนุมัติจาก MoC

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  • ขั้นตอนการอนุมัติประกอบด้วยการตรวจทานรายงานการทดสอบมาตรฐานต่างชาติ แต่ MoC อาจกำหนดให้ทำการทดสอบและ/หรือการตรวจสอบตัวอย่างอุปกรณ์เพิ่มเติม

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • ในฐานะที่ TÜV SÜD เป็นสมาชิกหลักเกณฑ์หน่วยงานรับรอง จึงสามารถดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในการอนุมัติของ MoC
    

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ